Alanında Uzman Ekibimiz ile

Alanında Uzman Ekibimiz ile

Vergi, Denetim, Danışmanlık ve
Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

Vergi Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.,
yerli ve yabancı şirketlere, uluslararası standartlar çerçevesinde denetim
ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

HABERLER

Tüm sektörler için hazırladığımız ve derlediğimiz vergi, denetim, mali, hukuksal ve muhasebesel konuların bulunduğu yazılarımız.

Vergisiz (Kısmi) Bölünme Hk.

İSTİSNA HÜKÜMLERİ Kısmi bölünme yoluyla yapılacak devirler; Kurumlar vergi kanunun 20/3’üncü maddesi gereğince Kurumlar Vergisinden, Katma değer vergisi kanunun 17/4-c bendi ...

E-Defter Beratları Yükleme Aylık ve Üç Aylık Seçiminde Son Tarih 31 Ocak 2020

19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde değişiklik yapan 3 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliğin ...

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanname Birleşmesine Hazır Mısınız?

  MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ 1. Verilme Zamanı; Vergi kesintileri ile prim ve hizmetin ait olduğu ayı takip eden ayın 23’üncü günü akşamı saat 23.59’a kadar ...

Ocak Ayı İçinde Kapanış Ve Ara (Devam) Tasdiki Yapılacak Defterler Hk.

  OCAK AYI İÇİNDE KAPANIŞ TASDİKİ YAPILACAK DEFTERLER Anonim Şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve kooperatifler: Anonim şirket ve sermayesi paylara ...

E-Arşiv Faturası Düzenliyorsan Yazar Kasaya İhtiyacın Olmayacak!

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden yararlanan mükelleflerce, vergiler dahil toplam satış tutarı 500 TL’ye kadar olan perakende mal ve hizmet satışlarına ait ...

Hisse Senetlerindeki İstisnalar Hakkında!

  Gerçek Kişilerde İstisna Limited Şirketlere Ait Paylar Anonim Şirketlere Ait Paylar     Hisse senedi ya da ilmühaber çıkartılamadığı için, limited şirket hissesi ne zaman ...