Alanında Uzman Ekibimiz ile

Alanında Uzman Ekibimiz ile

Vergi, Denetim, Danışmanlık ve
Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

Vergi Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.,
yerli ve yabancı şirketlere, uluslararası standartlar çerçevesinde denetim
ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

HABERLER

Tüm sektörler için hazırladığımız ve derlediğimiz vergi, denetim, mali, hukuksal ve muhasebesel konuların bulunduğu yazılarımız.

Döviz Varlığından Dolayı Bazı Şirketlere Ticari Kredi Kullandırılmasına Getirilen Sınırlama Hakkında

Sirküler: 2022-SR-2024 Konu :Döviz Varlığından Dolayı Bazı Şirketlere Ticari Kredi Kullandırılmasına Getirilen Sınırlama Hakkında   Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ...

İstanbul Finans Merkezi Kanun Teklifi, 1 Haziran 2022 Tarihinde TBMM Başkanlığına Sunuldu

Türkiye Büyük Millet Meclisine Sunulan Kanun Teklifinin özünü oluşturan genel gerekçesi aşağıda yer aldığı gibidir İstanbul Finans Merkezi Kanun Teklifi GENEL GEREKÇE Günümüz ...

28 Mayıs 2022 tarihli ve 31849 sayılı Resmi Gazete’de “7407 Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlandı.

Sirküler: 2022-SR-2023 KONU: 28 Mayıs 2022 tarihli ve 31849 sayılı Resmi Gazete’de “7407 Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede ...

28 Mayıs 2022 tarih ve 31849 sayılı Resmi Gazete’de “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 42 Seri No.lu Tebliğ” yayımlandı.

Bu Tebliğ ile 7394 sayılı Kanun ile KDV Kanununda yapılan düzenlemelere ilişkin olarak KDV Genel Uygulama Tebliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Özetle; Yurtdışına yerleşen ...

5746 Sayılı Kanun 9 No.lu Tebliğ ile Dışarda Geçirilen Süreler Hakkında Uygulanacak Teşvike İlişkin Usul ve Esaslar Yayımlandı

Pandemi ile özellikle Araştırma ve Geliştirme alanında mesai harcayan sektörlere yönelik uzaktan çalışmanın hayatımızda önemli yer kapladığı şu dönemlerde, dışarda geçen ...

5015 ve 5307 Sayılı Kanunlara Tabi Olarak Lisanslı Faaliyet Gösteren İşletmelere İlişkin Teminat Verme Süresi Ötelendi

Sirküler: 2022-SR-2020 Konu: 5015 ve 5307 Sayılı Kanunlara Tabi Olarak Lisanslı Faaliyet Gösteren İşletmelere İlişkin Teminat Verme Süresi Ötelendi   25.05.2022 tarih ve ...