Alanında Uzman Ekibimiz ile

Alanında Uzman Ekibimiz ile

Vergi, Denetim, Danışmanlık ve
Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

Vergi Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.,
yerli ve yabancı şirketlere, uluslararası standartlar çerçevesinde denetim
ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

HABERLER

Tüm sektörler için hazırladığımız ve derlediğimiz vergi, denetim, mali, hukuksal ve muhasebesel konuların bulunduğu yazılarımız.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi Uygulaması 01.03.2020 Tarihine Ertelendi!

09 Şubat 2020 tarihli ve 31034 sayılı Resmi Gazete’de “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: ...

Geri Kazanım Katılım Payı Tebliğinde Değişiklik!

05 Şubat 2020 Tarihli ve 31030 Sayılı Resmi Gazete’de “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)” ...

2019 Yıl Sonu Değerlemesinde Esas Alınacak Döviz Kurları Hakkında

Geçici vergi dönem sonlarında yapılacak döviz değerlemelerinde; Resmi Gazete’de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan T.C. Merkez Bankası döviz alış ...

İkinci El Taşınmaz Ticareti İle Uğraşanlarda KDV

3065 sayılı Kanunun 7104 sayılı Kanunla değişik (23/f) maddesine göre, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefi ...

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenleme Kılavuzu Hk.

Bilindiği üzere 18.02.2017 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 1 seri no.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğiyle, muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin ...

Vergisiz (Kısmi) Bölünme Hk.

İSTİSNA HÜKÜMLERİ Kısmi bölünme yoluyla yapılacak devirler; Kurumlar vergi kanunun 20/3’üncü maddesi gereğince Kurumlar Vergisinden, Katma değer vergisi kanunun 17/4-c bendi ...