Alanında Uzman Ekibimiz ile

Alanında Uzman Ekibimiz ile

Vergi, Denetim, Danışmanlık ve
Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

Vergi Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.,
yerli ve yabancı şirketlere, uluslararası standartlar çerçevesinde denetim
ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

HABERLER

Tüm sektörler için hazırladığımız ve derlediğimiz vergi, denetim, mali, hukuksal ve muhasebesel konuların bulunduğu yazılarımız.

Konkordato Müessesesinin Şüpheli Alacaklar Karşılığı Uygulaması Hakkında

14/02/2019 Tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan VUK 112 sayılı sirkülerinde de yer alan İcra-İflas Kanunundaki Konkordato aşamaları kısaca aşağıdaki gibidir: ...

İhracatçılara Verilen Yeşil Pasaport Şartlarında Değişiklik!

20.02.2017 tarihinde 2017/9962 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren “İhracatçılara Hususi Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkındaki Karar”da yer alan; “Son ...

Özel Fatura Kapsamındaki Malların Transit Olarak Taşınmasında Yeni Düzenleme

KDV UYGULAMASINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK! Hazine ve Maliye Bakanlığının “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği”, Resmi ...

Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği Yayımlandı!

15 Temmuz 2019 tarihli ve 30832 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7183 Sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı hakkında kanun ile Türkiye Turizm ve Geliştirme Ajansı ...

2019 Yılı 3. Geçici Vergi Dönemi Uygulanacak Döviz Değerleme Kurları Hk.

Geçici vergi dönem sonlarında yapılacak döviz değerlemelerinde; Resmi Gazete’de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan T.C. Merkez Bankası döviz alış ...

31 Ekim 2019 Tarihinde Onaylanması Gereken E-Defter Berat Süreleri 04 Kasım 2019 Tarihine Uzatıldı!

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 31/10/2019 tarihli ve VUK-120 / 2019-10 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; E-Defter uygulamasına dahil olanlar tarafından 31 Ekim 2019 ...