Alanında Uzman Ekibimiz ile

Alanında Uzman Ekibimiz ile

Vergi, Denetim, Danışmanlık ve
Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

Vergi Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.,
yerli ve yabancı şirketlere, uluslararası standartlar çerçevesinde denetim
ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

HABERLER

Tüm sektörler için hazırladığımız ve derlediğimiz vergi, denetim, mali, hukuksal ve muhasebesel konuların bulunduğu yazılarımız.

Kar Payı Kısıtlamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı!

17 Mayıs 2020 tarihli ve 31130 sayılı Resmi Gazete’de “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ...

Mali Müşavirler, Yeminli Mali Müşavirler ve Çalışanları Sokağa Çıkma Yasağından Muaf Tutuldu!

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ek genelgede: 2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart-2020) Ait Kurum ve Gelir Geçici Vergisi ...

2020 I. Geçici Vergi Dönemi Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı!

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 12 Mayıs 2020 tarihli ve 130 Sıra No.lu V.U.K Sirküleri ile 18 Mayıs 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020 I. Geçici Vergi Dönemine ...

2020 Yılı 1. Geçici Vergi Dönemi Uygulanacak Döviz Değerleme Kurları Hk.

Geçici vergi dönem sonlarında yapılacak döviz değerlemelerinde; Resmi Gazete’de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan T.C. Merkez Bankası döviz alış ...

Covid-19 Salgını Nedeniyle İlan Edilen Mücbir Sebep Döneminde KDV İade Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

08 Mayıs 2020 tarihli ve 31121 sayılı Resmi Gazete’de “32 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlandı. Bu ...

Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı!

Sirküler: 2020-SR-1920 Konu: Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı!  Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 17 Nisan 2020 tarihli ve 127 Sıra No.lu V.U.K ...