Alanında Uzman Ekibimiz ile

Alanında Uzman Ekibimiz ile

Vergi, Denetim, Danışmanlık ve
Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

Vergi Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.,
yerli ve yabancı şirketlere, uluslararası standartlar çerçevesinde denetim
ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

HABERLER

Tüm sektörler için hazırladığımız ve derlediğimiz vergi, denetim, mali, hukuksal ve muhasebesel konuların bulunduğu yazılarımız.

İhracat Bedellerinin %25’inin Merkez Bankasına Satış Zorunluluğu

İHRACAT BEDELLERİNİN %25’İNİN TCMB’YE SATIŞINA İLİŞKİN UYGULAMA YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR Hazine ve Maliye Bakanlığınca, İhracat Genelgesine “İhracat bedellerinin ...

7326  Sayılı SGK Yapılandırmasında İlk Taksiti Ödemeyenler İçin Son Fırsat

7326  SAYILI SGK YAPILANDIRMASINDA İLK TAKSİTİ ÖDEMEYENLER İÇİN SON FIRSAT  31.12.2021 (bu tarih dahil) 7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı ...

7326  Sayılı Kanun İkinci Taksit Ödemesi için Son Tarih 30.11.2021

Yapılandırmanın ikinci taksit ödemesi için son tarih (30.11.2021) bugün. Yapılandırmanın geçerli olması için ilk iki taksidin zamanında ödenmesi gerekiyor. Yapılandırmanın ikinci ...

Sosyal Güvenlik Kurumu İle Sözleşme İmzalayan Sağlık Hizmeti Sunucuları İle Medikal Malzeme ve İlaç / Etken Madde Temin Eden Tüm Mükelleflerin E-fatura, E-arşiv fatura  ve E-deftere Geçiş Süresi

Bilindiği üzere 09.02.2021 tarihli  VUK Genel Tebliği(SIRA NO: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(SIRA NO: 526) ile aşağıdaki şekilde belirlenen mükellef gruplarına ...

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan Borçların İlk İki Taksit Ödemelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Yapılandırma kapsamının bozulmaması için ilk iki taksit mutlaka süresinde ödenmelidir. (7326 S.K., Md. 9)   Taksitlerin ilk ikisinin zamanında ve tam ödenmesi koşuluyla, geriye ...

Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı Uygulanan Yıllara İlişkin Zararların 2021-3. Dönem Geçici Vergi Dönemi İtibariyle %50’sine Kadar Olan Kısmının Kullanılabilmesi Hakkında

7326 Sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (ğ) bendine göre; Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların %50’si, 2021 ve izleyen ...