Alanında Uzman Ekibimiz ile

Alanında Uzman Ekibimiz ile

Vergi, Denetim, Danışmanlık ve
Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

Vergi Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.,
yerli ve yabancı şirketlere, uluslararası standartlar çerçevesinde denetim
ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

HABERLER

Tüm sektörler için hazırladığımız ve derlediğimiz vergi, denetim, mali, hukuksal ve muhasebesel konuların bulunduğu yazılarımız.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Kapsamında KDV Artırımında Bulunanların Özel Esaslar Karşısındaki Durumu

Aralık/2020 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak haklarında bu Tebliğ kapsamında;   Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma olumsuz raporu ...

Ba/Bs Bildirimleri: Hangi Fatura Hangi Koşullarda B Formlarına Dahil Edilmeli? Hangi Hususlar Göz Önünde Bulundurulmalı?

25/01/2021 tarihli resmi gazetede yayımlanan 523 Sıra No.lu Vergi Usul Genel Tebliği ile elektronik ortamda düzenlenen belgelerin 01/07/2021 tarihinden itibaren Form Ba ve Form Bs ...

2021 Yılında Asgari Ücret Desteği Devam Edecek

18/07/2021’de kanunlaşan 7333 sayılı Torba Yasa ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Geçici 85.Madde eklendi. Buna göre işverene sağlanan asgari ...

7326 Sayılı Kanun ile Tanınan, Taşınmaz ve Amortismana Tabi İktisadi Kıymetleri Yeniden Değerleme Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar 530 Sayılı VUK Genel Tebliği ile Belirlendi

ÖZ Haziran 2021 itibarı ile hayatımıza giren son yapılandırma kanunumuzda olanak tanınan işlemlerden biri de Taşınmaz ve Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlere ilişkin defter ...

2021 Yılı 2. Geçici Vergi Dönemi Uygulanacak Döviz Değerleme Kurları

**283 Sıra No.lu VUK Tebliği uyarınca; kasadaki yabancı ülke paraları için efektif alış kurları, banka hesaplarındaki yabancı paralar ise döviz alış kuru ile değerlenmektedir. ...

Varlık Barışında Varlıkların Bildirim ve Yurda Getirilme Süreleri 6 Ay Uzatıldı

Uygulamada “varlık barışı” olarak adlandırılan ve 7256 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 93. Maddesi ile yapılan düzenleme; Gerçek ve tüzel kişilerin yurt ...