Alanında Uzman Ekibimiz ile

Alanında Uzman Ekibimiz ile

Vergi, Denetim, Danışmanlık ve
Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

Vergi Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.,
yerli ve yabancı şirketlere, uluslararası standartlar çerçevesinde denetim
ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

HABERLER

Tüm sektörler için hazırladığımız ve derlediğimiz vergi, denetim, mali, hukuksal ve muhasebesel konuların bulunduğu yazılarımız.

Harcırah ve Yolluk Ödemelerinde Özellikli Durumlar

1-Giriş 2019 yılında işverenler tarafından gerek yurtiçi gerekse yurtdışı geçici görevlendirmelerde ödenecek gündelik tutarlarında 2018 yılında ödenen tutarların aynısı ...

27 No’lu KDV Tebliği Yayımlandı! 

15.10.2019 tarihinde 30919 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; Yatırım teşvik belgesi kapsamında bazı minibüslere KDV istisnası Hazine ve Maliye Bakanlığı 27 No’lu tebliği ile ...

Kamu Alacaklarına Ait Gecikme Zammı Oranı ve Bazı Avukatlık Hizmetlerinin KDV Oranı Güncellendi!

Kamu alacaklarına ait gecikme zammı oranı aylık %2,5’ten aylık %2’ye indirilmiştir. “Aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve ...

Turizm Payı Uygulaması 01 Ekim 2019 tarihinden itibaren başlıyor!

15.07.2019 Tarihli ve 30832 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7183 Sayılı “Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun” ile Türkiye Turizm Tanıtım ve ...

İşletmelerdeki Siber Saldırı Tehlikesi

Sürekli ve hızlı olarak gelişen bilgisayar ve iletişim teknolojileri, işletmelerin değişime ayak uydurulmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Günümüz koşullarında işletmeler bilgi ...

İstanbul İli İçin Katma Değer Vergisi, Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı!

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 26/09/2019 tarihli ve VUK-117 / 2019-7 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; İstanbul’da meydana gelen deprem nedeniyle; İstanbul ilindeki ...