Alanında Uzman Ekibimiz ile

Alanında Uzman Ekibimiz ile

Vergi, Denetim, Danışmanlık ve
Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

Vergi Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.,
yerli ve yabancı şirketlere, uluslararası standartlar çerçevesinde denetim
ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

HABERLER

Tüm sektörler için hazırladığımız ve derlediğimiz vergi, denetim, mali, hukuksal ve muhasebesel konuların bulunduğu yazılarımız.

Kurucu Ortağımız YMM M. Bülent Yıldırım’dan Vergi Uygulamaları Hakkında Seminer

Kurucu ortaklarımızdan YMM M. Bülent Yıldırım İstanbul Mali Müşavirler Odası Bağcılar Temsilciliği’nin davetlisi olarak katıldığı seminerde Güncel Vergi Uygulamaları ve ...

Nakit Sermaye Artırım İndirim Uygulaması Hakkında!

  NAKİT SERMAYE ARTIRIM İNDİRİMİ Nedir? Sermaye şirketleri birtakım şartları sağladıklarında elde edecekleri teşvik kapsamında Kurumlar Vergisi beyannamesindeki indirim ...

KDV İade Alacağı Hakkından Mahrum Kalmamak İçin Bu Süreyi Geçirmeyin!

2018 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İade Talebinin En Geç Kasım 2019 Dönemi KDV Beyannamesi ile Talep Edilmesi Gerekmektedir. KDV Genel Uygulama Tebliği’ne göre ...

Gayrimenkul ve İştirak Hisseleri Satış Kazancı İstisnası İçin Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu Düzenlenmesi Zorunluluğu Hk.

Yeminli Mali Müşavirlerce, vergi mevzuatı yönünden tasdiki yapılabilecek konulardan olduğu belirtilmiş ve maddenin son fıkrasında da yönetmelikte belirtilen konuların tasdiğine ...

Konkordato Müessesesinin Şüpheli Alacaklar Karşılığı Uygulaması Hakkında

14/02/2019 Tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan VUK 112 sayılı sirkülerinde de yer alan İcra-İflas Kanunundaki Konkordato aşamaları kısaca aşağıdaki gibidir: ...

İhracatçılara Verilen Yeşil Pasaport Şartlarında Değişiklik!

20.02.2017 tarihinde 2017/9962 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren “İhracatçılara Hususi Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkındaki Karar”da yer alan; “Son ...