Alanında Uzman Ekibimiz ile

Alanında Uzman Ekibimiz ile

Vergi, Denetim, Danışmanlık ve
Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

Vergi Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.,
yerli ve yabancı şirketlere, uluslararası standartlar çerçevesinde denetim
ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

HABERLER

Tüm sektörler için hazırladığımız ve derlediğimiz vergi, denetim, mali, hukuksal ve muhasebesel konuların bulunduğu yazılarımız.

Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesine İlişkin GİB ve SGK Duyuruları Hakkında

Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin birleştirilmesi ile oluşturulan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01.08.2020 tarihi itibariyle (Temmuz/2020 dönemine ait olup, 26 ...

2020 Yılı Sonuna Kadar Bazı Hizmetlerin KDV Oranı ve Kira Stopajı İndirildi

31 Temmuz 2020 tarihli ve 31202 Sayılı Resmi Gazete’de KDV oranı düşen hizmetler ile kira stopajı oranının indirilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı kararı yayımlanmıştır. Bun ...

7252 Sayılı Kanun (Sosyal Güvenlik Düzenlemeleri)

28 Temmuz 2020 tarihli ve 31199 Sayılı Resmi Gazete’de 7252 Sayılı “Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ...

2020 Yılı 2. Geçici Vergi Dönemi Uygulanacak Döviz Değerleme Kurları Hakkında

Geçici vergi dönem sonlarında yapılacak döviz değerlemelerinde; Resmi Gazete’de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan T.C. Merkez Bankası döviz alış ...

Mücbir Sebep Kapsamında Uzatılan Bildirimler ve Beyannameler Hakkında

Değerli mükelleflerimiz  518 Seri No’lu V.U.K. Genel Tebliği ve SGK Genel yazısı ile belirlenen (Mücbir Sebep Halinden Faydalanan Mükelleflerin) beyannameler ve bildirimleri için ...

Kısa Çalışma Ödeneği, Sözleşme Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzine Ayırma Süresi Uzatıldı!

30 Haziran 2020 tarihli ve 31171 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2706 Sayılı Karar ile kısa çalışma ödeneği süresi ve 2707 sayılı Karar ile sözleşme fesih yasağı süresi 1 ...