Alanında Uzman Ekibimiz ile

Alanında Uzman Ekibimiz ile

Vergi, Denetim, Danışmanlık ve
Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

Vergi Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.,
yerli ve yabancı şirketlere, uluslararası standartlar çerçevesinde denetim
ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

HABERLER

Tüm sektörler için hazırladığımız ve derlediğimiz vergi, denetim, mali, hukuksal ve muhasebesel konuların bulunduğu yazılarımız.

Vergiye Uyumlu Mükellef Uygulamasında 10 TL Sınırı 250 TL’ye Çıkarıldı

15 Mart 2019 tarihli ve 30715 sayılı Resmi Gazete’de “Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 307)” yayımlandı. ...

Tazminat Ödemelerinde İstisna Uygulaması ve Kanun Öncesi Dönemlere Ait Gelir Vergisi İadesi

15 Mart 2019 tarihli ve 30715 sayılı Resmi Gazete’de 306 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. Bu Tebliğ ile tazminat ödemelerinde istisna, uçuş ve dalış ...

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve Bankalara Satılma Zorunluluğuna İlişkin Düzenlemenin Uygulama Süresi Uzatıldı!

2018-SR-1803 Sayılı sirkülerimizde; “04.09.2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin İhracat Bedelleri ...

Yeni İşe Alımlarda İşverene Destek, Poşet Beyanı, Kitap Tesliminde KDV, ve Cep Telefonlarında ÖTV Uygulamasına İlişkin 7166 Sayılı Kanun Yayımlandı.

1) Yeni işe alımlarda işverene destek uygulaması: Bu Kanunun 8 inci maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19 uncu maddesine son fıkrasından önce gelmek üzere ...

KDV-1 Beyannamesinde Bu Döneme Ait İndirilecek KDV Satırında Değişiklik

1 No’lu KDV beyannamesinde Ocak/2019 vergilendirme döneminden itibaren “İndirimler” tablosunda yer alan 102 – Bu Döneme Ait İndirilecek KDV satırı kaldırılarak, bu ...

KDV İadenizin %50 sini 10 Gün İçerisinde Alabileceğinizi Biliyor musunuz?

Katma Değer Vergi Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Daire Tebliğ (Seri No:24), 20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak, Gelir İdaresi ...