Alanında Uzman Ekibimiz ile

Alanında Uzman Ekibimiz ile

Vergi, Denetim, Danışmanlık ve
Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

Vergi Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.,
yerli ve yabancı şirketlere, uluslararası standartlar çerçevesinde denetim
ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

HABERLER

Tüm sektörler için hazırladığımız ve derlediğimiz vergi, denetim, mali, hukuksal ve muhasebesel konuların bulunduğu yazılarımız.

Temel Fatura İptali Artık Daha Kolay. Nasıl mı?

1. E-Fatura 1.1. E-Fatura Çeşitleri E-fatura düzenlerken sistem gereği iki farklı senaryoya göre e-fatura düzenlenebilmektedir. Temel e-fatura;Faturanın düzenleyici tarafından alıcıya ...

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Kılavuzu Yayımlandı!

Gelir İdaresi Başkanlığınca, geri kazanım katılım payı beyannamesi kılavuzu yayımlandı. Bilindiği üzere, 2872 Sayılı Kanun’un Ek 11 inci maddesi uyarınca, geri kazanım ...

Sanayi Sicil Belgesi Olan Firmaların Yıllık İşletme Cetvellerini Vermeleri Hakkında

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’ na göre Sanayi Sicil Belgesi alan kuruluşların, her yıl Nisan ayı sonuna kadar “ Yıllık İşletme Cetveli ” verme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu ...

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı!

Bilindiği üzere, 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun ek 11 inci maddesine göre, Çevre Kanunu’na ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetler için ödenecek geri ...

Muhtasar, Damga Vergisi, KDV Beyannamesi, Geçici Vergi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı!

Vergi Usul Kanunu 115/2019-5 No’lu Sirküler ile; 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken bazı vergi beyannamelerinin verilme sürelerinin yeni bir belirleme yapılıncaya kadar ...

İkinci el araç ticaretiyle uğraşan mükelleflerce ikinci el araç tesliminde uygulanacak KDV oranına ilişkin karar yayımlandı!

22.03.2019 tarih ve 30722 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşan mükelleflerin, %18 oranında KDV ...