2018/77 – Gazete, Dergi, Kitap ve Benzeri Yayınların Elektronik Ortamda Satışında KDV Oranı %18 Olacaktır!

  1. Anasayfa
  2. Sirküler
  3. 2018/77 – Gazete, Dergi, Kitap ve Benzeri Yayınların Elektronik Ortamda Satışında KDV Oranı %18 Olacaktır!

Sirküler : 2018-SR-1808

Konu  : Gazete, Dergi, Kitap ve Benzeri Yayınların Elektronik Ortamda Satışında KDV Oranı %18 Olacaktır!

19 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 475 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 01/01/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; gazete, dergi, kitap ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışında KDV oranı %18 olarak belirlenmiştir.

Bilindiği üzere, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak KDV oranları, mezkur Kararnameye;

  • Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1,
  • Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8,
  • Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için % 18

oranında KDV uygulanmaktadır.

1) Gazete Ve Dergilerin Elektronik Ortamda Satışı

Kararın 1 inci maddesi ile 2007/13033 sayılı Karara ekli (I) sayılı listenin 8 inci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Gazete ve dergiler (Bu yayınların elektronik ortamda satışı, elektronik gazete ve dergi okuyucu, tablet ve benzerlerinin teslimi ile 21/06/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.) Daha önceki düzenlemede gazete ve dergilerin elektronik ortamda satışında bu oran uygulanırken, elektronik gazete, dergi okuyucu, tablet ve benzerleri için bu oran uygulanmıyordu.

2) Kitap Ve Benzeri Yayınların Elektronik Ortamda Satışı

Kararın 2 nci maddesi ile 2007/13033 sayılı Karara ekli (II) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” başlıklı bölümünün 14 üncü sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kitap ve benzeri yayınlar (Elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı, elektronik kitap okuyucu, tablet ve benzerlerinin teslimi ile 21/06/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.), kurşun kalem, boya kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar, okul defterleri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki,”

Daha önceki düzenlemede Elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı, elektronik kitap okuyucu, tablet ve benzerlerinin tesliminde bu oran uygulanmıyordu.

Sonuç; Böylelikle, elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı 1.1.2019 tarihinden itibaren %18 oranında KDV’ye tabi tutulacaktır.

Yayınlanan kararın tamamı için TIKLAYINIZ.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Saygılarımızla;

VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.