2018 Yılı Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdiki İçin Son Gün 30 Haziran!

  1. Anasayfa
  2. Haberler
  3. 2018 Yılı Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdiki İçin Son Gün 30 Haziran!

Bilindiği üzere, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64’üncü maddesinde her tacirin ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri, bu Kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorunda oldukları belirtilmiştir.

Mükelleflerin fiziki ortamda kullanacakları defterlerinin;

→ Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre açılış ve sadece Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre de kapanış tasdiklerini yaptırmaları gerekmektedir.

→ Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması hâlinde defterlerin açılışlarında ve yevmiye defteri kapanışında noter onayı aranmamaktadır.

Buna göre, 2018 yılında fiziki ortamda tutulan yevmiye defterlerinin, 30 Haziran 2019 Pazar gününe rastladığından 1 Temmuz 2019 Pazartesi gün sonuna kadar notere ibraz edilip son kaydın altına noterce “Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması gerekmektedir.

Türk Ticaret Kanunu’nda, ticari defterlerin açılış veya kapanış onaylarını noterde zamanında yaptırmayanlara 2019 yılı için 7.658,00 TL idari para cezası öngörülmüştür. Ayrıca kapanış tasdiki kapanış onayı yapılmamış defterler ticari davalarda delil olarak kabul edilmemektedir.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Saygılarımızla;

VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.