2019/1 – Geçici Olarak Yapılan KDV, ÖTV ve Tapu Harcı Oran İndirimlerinin Süresi 31 Mart 2019 Tarihine Kadar Uzatıldı!

  1. Anasayfa
  2. Sirküler
  3. 2019/1 – Geçici Olarak Yapılan KDV, ÖTV ve Tapu Harcı Oran İndirimlerinin Süresi 31 Mart 2019 Tarihine Kadar Uzatıldı!

Sirküler: 2019-SR-1811

Konu: Geçici Olarak Yapılan KDV, ÖTV ve Tapu Harcı Oran İndirimlerinin Süresi 31 Mart 2019 Tarihine Kadar Uzatıldı!

 

Bilindiği üzere, 2018/11674 ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ve 287 sayılı Cumhurbaşkanı kararı çerçevesinde bazı mallara ilişkin katma değer dergisi (KDV) ve özel tüketim vergisi (ÖTV) ile tapu harcı oranlarında geçici süreyle (31 Aralık 2018 tarihine kadar) indirimler yapılmıştı.

31 Aralık 2018 tarihli ve 4. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 535 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu oran indirimlerinin süresi 31 Mart 2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

535 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

Yüzde 18 oranında KDV’ye tabi konut ve işyeri teslimlerinde KDV oranını % 8’e,

İşyeri ve konut tesliminde tapu harcı oranını binde 30’a, (% 3’e tekabül eder)

Mobilya teslimlerinde KDV oranını % 8’e,

Beyaz eşya ve bazı elektrikli aletlerde ÖTV oranını % 0’a,

***Ticari araç teslimlerinde KDV oranını % 1’e,

Bazı binek otomobillerinde ÖTV oranlarını 5 ilâ 15 puan arasında,

geçici olarak düşüren Bakanlar Kurulu Kararları ve Cumhurbaşkanı Kararı’nın uygulama süreleri 31 Mart 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

***287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 8701.20, 87.02, 87.04 ve 87.05 GTİP numaralı malların (ticari araçlar) KDV oranları, 31 Aralık 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere % 1’e düşürülmüştü.

535 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, söz konusu süre 31 Mart 2019 tarihine uzamakla birlikte, aşağıdaki GTİP numaralı malların da (ticari araçlar) KDV’sinin indirimine gidilmiştir.

“87.05” ibaresinden sonra gelmek üzere “8716.20.00.00.00, 8716.31.00.00.00, 8716.39, 8716.40.00.00.00”.

Söz konusu Kararlar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

535 sayılı karar için TIKLAYINIZ.

540 sayılı karar için TIKLAYINIZ.

541 sayılı karar için TIKLAYINIZ.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Saygılarımızla;

VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.