2019/5 – Ocak Ayı İçerisinde Kapanış ve Ara (Devam) Tasdiki Yapılacak Defterler Hakkında

  1. Anasayfa
  2. Sirküler
  3. 2019/5 – Ocak Ayı İçerisinde Kapanış ve Ara (Devam) Tasdiki Yapılacak Defterler Hakkında

Sirküler : 2019-SR-1815

Konu : Ocak Ayı İçerisinde Kapanış ve Ara (Devam) Tasdiki Yapılacak Defterler Hakkında

 

Ocak Ayı İçerisinde Kapanış Tasdiki Yapılacak Defterler

  • Anonim Şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve kooperatifler: Anonim şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile kooperatiflerin tutmak zorunda oldukları Yönetim Kurulu Karar Defterlerinin kapanış tasdikleri izleyen hesap döneminin ilk ayı sonuna (31.01.2019 tarihine) kadar yapılması gerekir.
  • Limited Şirketler: Limited şirketler tarafından tutulmakta olan (tutulması zorunlu değil) Müdürler Kurulu Karar Defterinin kapanış tasdiki de izleyen yıl ilk ayın sonuna (01.2019 tarihine) kadar yapılması zorunludur.

Ara Tasdik (Onay Yenileme)

  • Yevmiye Defteri,
  • Defter-i Kebir,
  • Envanter Defteri,
  • Damga Vergisi Defteri,
  • Yönetim Kurulu Karar Defteri

Yukarıda belirtilen defterlerin yeterli yaprakları bulunması halinde yeni hesap döneminin ilk ayı (01/2019) içerisinde onay (ara tasdik) yenilemek suretiyle kullanılmaya devam edilebilir.

Pay defteri,  genel kurul toplantı ve müzakere defterleri ise yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Saygılarımızla;

VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.