2019/6 – 2018 Yılı 4. Geçici Vergi Dönemi Uygulanacak Döviz Değerleme Kurları Hk.

  1. Anasayfa
  2. Sirküler
  3. 2019/6 – 2018 Yılı 4. Geçici Vergi Dönemi Uygulanacak Döviz Değerleme Kurları Hk.

Sirküler : 2019-SR-1816

Konu : 2018 Yılı 4. Geçici Vergi Dönemi Uygulanacak Döviz Değerleme Kurları Hk.  

Geçici vergi dönem sonlarında yapılacak döviz değerlemelerinde; Resmi Gazete’de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan T.C. Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınmaktadır. (217 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

**283 Sıra No.lu VUK Tebliği uyarınca; kasadaki yabancı ülke paraları için efektif alış kurları, banka hesaplarındaki yabancı paralar ise döviz alış kuru ile değerlenmektedir. Buna göre, 2018 yılı dördüncü geçici vergi döneminin (01.01.2018-31.12.2018) kapandığı tarih olan 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle dikkate alınacak T.C. Merkez Bankası kurları aşağıda belirtilmiştir:

http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/kurlar_tr.html

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Saygılarımızla;

VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.