2019 Yılı Şubat Ayında Verilecek Olan, 2019/Ocak Dönemi KDV Beyannamesinde Değişiklik!

  1. Anasayfa
  2. Haberler
  3. 2019 Yılı Şubat Ayında Verilecek Olan, 2019/Ocak Dönemi KDV Beyannamesinde Değişiklik!

1 No.lu KDV beyannamesinde Ocak/2019 vergilendirme döneminden (1 Şubat 2019’da uygulamaya koyulacak versiyondan) itibaren “İndirimler” tablosunda yer alan “102 – Bu Döneme Ait İndirilecek KDV” satırı kaldırılarak, bu kodda beyan edilen tutarların;

108 – Yurtiçi Tevkifatsız Alımlar Nedeniyle Ödenen KDV

109 – Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV

110 – İthalde Ödenen KDV

olarak 3 ayrı satır üzerinden beyan edilmesine yönelik değişik yapılacaktır.

Şubat ayında verilecek Ocak/2019 vergilendirme dönemi beyannamelerinde sorun yaşanmaması için, mükelleflerin Ocak ayına ilişkin işlemlerinin yeni duruma uygun olarak kayıt altına alınması ve muhasebe programlarının Şubat ayında verilecek Ocak/2019 vergilendirme dönemi beyannamelerinde yeni kodların kullanılacağı şekilde düzenlenmesi önem arz etmektedir.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Saygılarımızla;

VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.