2020/28 – GEKAP Beyannamesi 2020 Yılında 6 Aylık, Takip Eden Yıllar İçin 3 Aylık Verilecektir!

  1. Anasayfa
  2. Sirküler
  3. 2020/28 – GEKAP Beyannamesi 2020 Yılında 6 Aylık, Takip Eden Yıllar İçin 3 Aylık Verilecektir!

Sirküler: 2020-SR-1908

Konu: GEKAP Beyannamesi 2020 Yılında 6 Aylık, Takip Eden Yıllar İçin 3 Aylık Verilecektir!

22 Mart 2020 tarihli ve 31076 Sayılı Resmi Gazete ile GEKAP Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:3) yayımlandı.

Bu tebliğ ile GEKAP Beyannameleri, 2020 yılında 6 aylık, takip eden yıllar için 3 aylık olarak verilecektir. En son 30 Mart 2020 tarihine ertelenen GEKAP Beyannamelerinin verilme ve ödemesi (resmi tatili takip eden ilk iş günü)  04/08/2020 tarihine ertelenmiş oldu.

Yapılan değişiklik sonucu beyan dönemleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

Sadece 2020 yılı için Altı Aylık Dönemlerde GEKAP verilecektir.
1. GEKAP Dönemi Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
2. GEKAP Dönemi Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık

 

2021 yılından itibaren Üç Aylık Dönemlerde GEKAP verilecektir.
1. GEKAP Dönemi Ocak
Şubat
Mart
2. GEKAP Dönemi Nisan
Mayıs
Haziran
3. GEKAP Dönemi Temmuz
Ağustos
Eylül
4. GEKAP Dönemi Ekim
Kasım
Aralık

GEKAP, plastik poşetin satışının yapıldığı ve diğer ürünler için piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetlerin satışını diğer ürünlerin ise piyasaya arzını/ithalini yapmamış olsalar bile GEKAP vermekle yükümlüdürler. Bu durumda beyannamenin Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır seçeneği işaretlenerek gönderilmesi gerekmektedir.

Örneğin; market işletmeciliği yapan (A) Ltd. Şti. perakende mal satışlarında tüketicilere ücret karşılığında plastik poşet vermektedir. Ancak firma, 2020 yılının ilk altı aylık beyan dönemi içerisinde tüketicilere hiç plastik poşet satışı yapmamıştır. Bu durumda (A) Ltd. Şti.’nin 2020 yılının ilk altı aylık beyan dönemine ait GEKAP beyannamesini “Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneğini işaretleyerek, beyan dönemini takip eden ayın son günü olan (31/7/2020 tarihinin resmi tatil gününe denk gelmesi nedeniyle) 4/8/2020 tarihinde saat 23.59’a kadar elektronik ortamda vergi dairesine göndermesi gerekmektedir.

2020 yılının Ocak ve Şubat ayları için GEKAP vermiş olanlar, 2020 yılının ilk altı aylık dönemi için verecekleri beyannamelere daha önce beyanname verdikleri dönemlere ilişkin bilgileri dâhil etmeyeceklerdir.

Ayrıca Tebliğ ile 1 Sıra No.lu Tebliğin 12/B maddesi değiştirilerek, 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünler için geri kazanım katılım payına ilişkin aşağıdaki örnekler verilmiştir:

ÖRNEK 4: Ankara ilinde otomobil satışı faaliyetinde bulunan (D) A.Ş.’nin, Başkent Vergi Dairesi’nde kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır. (D) A.Ş. 2020 yılının ilk altı aylık döneminde 150 adet otomobil ithal etmiştir. Bu durumda, (D) A.Ş. 2020 yılının ilk altı aylık döneminde ithal edilen otomobillerde orijinal eşya/parça olarak kullanılan ve 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünler (akü, lastik, madeni yağ, elektrikli ve elektronik eşyalar) için geri kazanım katılım payı hesaplamayacaktır. Ancak (D) A.Ş. tarafından beyan dönemini takip eden ayın son günü olan 31/07/2020 tarihinin resmi tatil gününe denk gelmesi nedeniyle 4/8/2020 günü (resmi tatili takip eden ilk işgünü) saat 23.59’a kadar Başkent Vergi Dairesine elektronik ortamda gönderilecek beyannamenin ilgili alanında bu ürünler gösterilecektir.

ÖRNEK 5: İstanbul ilinde araç lastiği üreten (E) Ltd. Şti.’nin Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nda kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır. İstanbul ilinde otomobil üreticisi olarak faaliyet gösteren (F) A.Ş.’nin Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığında kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır. (E) Ltd. Şti. yurt içinde otomobil üretimi yapan (F) A.Ş.’ne orijinal eşya/parça olarak kullanılmak üzere 1.000 adet otomobil lastiğini 2020 yılının ilk altı aylık döneminde satmıştır. Bu durumda, (E) Ltd. Şti. 2020 yılının ilk altı aylık döneminde sattığı 1.000 adet otomobil lastiği için geri kazanım katılım payı hesaplamayacaktır. Ancak (E) Ltd. Şti. tarafından beyan dönemini takip eden ayın son günü olan 31/07/2020 tarihinin resmi tatil gününe denk gelmesi nedeniyle 4/8/2020 günü (resmi tatili takip eden ilk işgünü) saat 23.59’a kadar Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına elektronik ortamda gönderilecek beyannamenin ilgili alanında bu ürünler gösterilecektir. Aynı zamanda, (F) A.Ş. de 2020 yılının ilk altı aylık döneminde orijinal eşya/parça olarak kullanılmak üzere satın aldığı 1.000 adet otomobil lastiği için geri kazanım katılım payı hesaplamayacaktır. Ancak (F) A.Ş. tarafından beyan dönemini takip eden ayın son günü olan 31/07/2020 tarihinin resmi tatil gününe denk gelmesi nedeniyle 4/8/2020 günü (resmi tatili takip eden ilk işgünü) saat 23.59’a kadar Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına elektronik ortamda gönderilecek beyannamenin ilgili alanında bu ürünler gösterilecektir.

ÖRNEK 6: Kırşehir ilinde araç lastiği üreten (G) A.Ş.’nin Kırşehir Vergi Dairesi’nde kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır. (G) A.Ş. 1.000 adet binek araç lastiğini 2021 yılının ikinci üç aylık döneminde piyasaya sürmüş ve bu lastiklerden 100 adedini aynı dönem içerisinde iade almıştır. Ayrıca (G) A.Ş. 2021 yılının ilk üç aylık döneminde piyasaya sürdüğü ve geri kazanım katılım payını beyan ettiği 50 adet binek araç lastiğini de 2021 yılının ikinci üç aylık döneminde iade almıştır.(G) A.Ş. 2021 yılının ikinci üç aylık döneminde iade almış olduğu 100 adet lastik için hesaplanan geri kazanım katılım payını beyannameye dâhil etmeyecektir. (G) A.Ş. 900 adet binek araç lastiği için hesapladığı geri kazanım katılım payından daha önce beyan ettiği ve 2021 yılının ikinci üç aylık döneminde iade aldığı 50 adet lastik için hesapladığı geri kazanım katılım payını beyanname üzerinde mahsup ederek beyannamesini 31/7/2021 tarihinin resmi tatil gününe denk gelmesi nedeniyle 2/8/2021 günü (resmi tatili takip eden ilk işgünü) saat 23.59’a kadar Kırşehir Vergi Dairesine elektronik ortamda gönderecektir.

ÖRNEK 7: Kayseri ilinde faaliyette bulunan (H) A.Ş.’nin Mimar Sinan Vergi Dairesinde kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır. (H) A.Ş. 2020 yılının ikinci altı aylık döneminde 2.000 TL geri kazanım katılım payı hesaplamıştır. (H) A.Ş. 2020 yılının ilk altı aylık döneminde piyasaya sürdüğü ve üzerinden 3.000 TL geri kazanım katılım payı hesapladığı ürünleri aynı yılın ikinci altı aylık döneminde iade almıştır. 2020 yılının ikinci altı aylık döneminde hesaplanan 2.000 TL tutarındaki geri kazanım katılım payından, iade alınan ürünlere ilişkin 3.000 TL tutarındaki geri kazanım katılım payı, beyannamenin ilgili satırında gösterilerek mahsup edilecektir. Mahsup edilemeyen 1.000 TL tutarındaki geri kazanım katılım payı ise sonraki dönemlerde mahsup edilmek üzere devredilecektir.”

Resmi Gazete duyurusu için TIKLAYINIZ.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Saygılarımızla;

VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.