2020/48 – Döviz Alışlarında Uygulanan Vergi Oranı 5 Kat Arttı!

  1. Anasayfa
  2. Sirküler
  3. 2020/48 – Döviz Alışlarında Uygulanan Vergi Oranı 5 Kat Arttı!

Sirküler: 2020-SR-1929

Konu: Döviz Alışlarında Uygulanan Vergi Oranı 5 Kat Arttı!

24.05.2020 tarih ve 31136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2568 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gider Vergileri Kanunu’nun banka ve sigorta muameleleri vergisini düzenleyen 33 üncü maddesinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişikliğe göre 24 Mayıs 2020 tarihinden itibaren kambiyo işlemlerinde satış tutarı üzerinden %1 banka ve sigorta muameleleri vergisi alınacaktır. Banka ve sigorta muameleleri vergisi 7194 sayılı Kanun ile 7 Aralık 2019 tarihinde binde 1’den binde 2’ye yükseltilmiş ve Cumhurbaşkanı’na söz konusu vergiyi 10 katına kadar artırmaya yetki verilmişti. 2568 sayılı Karar ile Cumhurbaşkanı bahse konu oranı 5 katına yükseltmiş bulunmaktadır.  Söz konusu Karar uyarınca aşağıda sayılan kambiyo işlemlerinde bahse konu vergi %0 olarak alınmaya devam edecektir.

  1. Bankalar ve yetkili kuruluşların kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,
  2. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yapılan kambiyo satışları,
  3. Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,
  4. Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,
  5. İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları.

Yine aynı resmi gazetede yayımlanan 23.05.2020 tarih ve 2569 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile  24 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Sermaye Piyasası Kurulu’nca onaylanmış finansman bonolarından ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli kira sertifikalarından sağlanan gelirler ile bunların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan  %15 oranında stopaj yapılacaktır. (Bu Karar öncesinde bahse konu oran %10’du.)

2568 sayılı C.B. Kararı için TIKLAYINIZ.

2569 sayılı C.B. Kararı için TIKLAYINIZ.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Saygılarımızla;

VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.