2020/49 – E-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile E-Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı

  1. Anasayfa
  2. Sirküler
  3. 2020/49 – E-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile E-Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı

Sirküler: 2020-SR-1930

Konu: E-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile E-Defter Beratlarının   Yüklenme Süresi Uzatıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 28/05/2020 tarih ve VUK-131/2020-10 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; e-Defter uygulamasına dâhil olan ve 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan mükellefler tarafından, 31 Mayıs 2020 günü (bu günün hafta sonu olması nedeniyle 1 Haziran 2020 günü) sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, aylık tercihte bulunan mükellefler için Şubat/2020 ile üç aylık tercihte bulunan mükelleflerin Ocak-Şubat-Mart/2020 dönemleri e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi    19 Haziran 2020 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Not: 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olan mükellefler için bu yükümlülüklerin süresi ise 27 Temmuz 2020 Pazartesi olarak belirlenmişti.

VUK Sirküleri için TIKLAYINIZ.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Saygılarımızla;

VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.