2020/9 – E-Defter Beratları Yükleme Aylık ve Üç Aylık Seçiminde Son Tarih 31 Ocak 2020

  1. Anasayfa
  2. Sirküler
  3. 2020/9 – E-Defter Beratları Yükleme Aylık ve Üç Aylık Seçiminde Son Tarih 31 Ocak 2020

Sirküler: 2020-SR-1889

Konu: E-Defter Beratları Yükleme Aylık ve Üç Aylık Seçiminde Son Tarih 31 Ocak 2020

19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde değişiklik yapan 3 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliğin “4.3.4” bölümünde aylık dönemler için oluşturulacak e-Defterlerin berat dosyalarının aylık veya geçici vergi dönemleri bazında yüklenebilmesi imkanı verilmiştir.

Geçici vergi dönemleri bazında berat yükleme tercihinde bulunmak isteyen mükelleflerin, mali mühür veya elektronik imza ile E-Defter uygulamasına giriş yapıp;

  • Bilgi Güncelle kısmından,
  • Berat Yükleme Tercihi bölümünden,
  • Aylık Yükleme / Geçici Vergi Dönemleri, bazında yükleme seçeneklerinden birini tercih edebilirler.

31/01/2020 tarihine kadar yapılan tercih E-Defter uygulaması üzerinden güncellenebilir. Bu tarihten sonra mükellefler seçimlerini değiştiremez. Söz konusu yükleme tercihi, ilgili hesap dönemini kapsamakta olup, 2020/Ocak döneminden itibaren yüklenecek berat dosyaları için geçerlidir.

Mükellef tercihleri 31/01/2020 tarihine kadar bildirilmezse, 2020 hesap dönemi berat dosyaları için “Aylık Yükleme” seçeneği otomatik olarak seçilecektir.

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme tercihinde bulunulması halinde;

Dönem Yükleme Zamanı
Ocak-Şubat-Mart Mayıs ayı sonu
Nisan-Mayıs-Haziran Ağustos ayı sonu
Temmuz-Ağustos-Eylül Kasım ayı sonu
Ekim-Kasım-Aralık Gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar

Aylık Yükleme tercihinde bulunulması halinde;

Dönem Yükleme Zamanı
Ocak Nisan ayı sonu
Şubat Mayıs ayı sonu
Mart Haziran ayı sonu
Nisan Temmuz ayı sonu
Mayıs Ağustos ayı sonu
Haziran Eylül ayı sonu
Temmuz Ekim ayı sonu
Ağustos Kasım ayı sonu
Eylül Aralık ayı sonu
Ekim Ocak ayı sonu
Kasım Şubat ayı sonu
Aralık Gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar

3 aylık dönem takvimi için TIKLAYINIZ.

Aylık dönem takvimi için TIKLAYINIZ.

Duyurunun tamamı için TIKLAYINIZ.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Saygılarımızla;

VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.