2021/4 – Faaliyetleri Tamamen ya da Geçici Olarak Durdurulan İşyerlerinin Vergi Ödevlerinin Ertelenmesi Hakkında

 1. Anasayfa
 2. Sirküler
 3. 2021/4 – Faaliyetleri Tamamen ya da Geçici Olarak Durdurulan İşyerlerinin Vergi Ödevlerinin Ertelenmesi Hakkında

Sirküler : 2021-SR-1972

Konu : Faaliyetleri Tamamen Ya da Geçici Olarak Durdurulan İşyerlerinin Vergi Ödevlerinin Ertelenmesi Hk.

Koronavirüs (COVID-19) salgınına ilişkin olarak geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılmasına ilişkin 524 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 25 Ocak 2021 tarihli ve 31375 Sayılı Resmi Gazete’de, yayımlandı.

1) Mücbir sebep kapsamında olanlar

Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler girmektedir.

Bilindiği üzere, İçişleri Bakanlığınca faaliyeti durdurulan yerler şunlardır:

 

Gece Kulüpleri Kıraathane
Bar Kafeterya
Pavyon Kır Bahçesi
Diskotek Nargile Salonu
Tiyatro Nargile Kafe
Sinema İnternet Salonu
Gösteri Merkezi İnternet Kafe
Konser Salonu Her Türlü Oyun Salonları
Nişan/Düğün Salonu Her Türlü Kapalı Çocuk Oyun Alanları (AVM ve Lokanta İçindekiler Dahil)
Çalgılı/Müzikli Lokanta/Kafe Çay Bahçesi
Gazino Dernek Lokalleri
Birahane Lunapark
Taverna Yüzme Havuzu
Kahvehane Hamam
Sauna Masaj Salonu
Kaplıca SPA ve Spor Merkezleri

2) Mücbir sebep halinin süresi

01/12/2020 tarihi (bu tarih dâhil) ile faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülen tarih aralığına kadar mücbir sebep hali devam edecektir.

3) Ana faaliyet alanlarının tespiti

Ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınacaktır.

Mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla sektörler arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde,mükellefin mücbir sebep kapsamında olup olmadığının tespitinde ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınacaktır.

4) Vergi ödevlerinin ertelenmesi

Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerle ilgili olarak; kanuni verilme süresi mücbir sebep dönemine isabet eden ve bu dönemde verilmesi gereken

 • Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve
 • Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile
 • “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve
 • Söz konusu dönem içerisinde oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile
 • Aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları” ile e-Defterler ve bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının yüklenme  sürelerinin

mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26 ncı günü sonuna kadar,

Bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin beyanname verme süresi uzatılan ilk dönemden başlamak üzere beyannamenin verilmesi gerektiği ayı izleyen aydan itibaren sırasıyla her bir dönem için takip eden ilgili ayın sonuna kadar uzatılması uygun bulunmuştur. 

Örnek: Gelir vergisi ve katma değer vergisi yönünden mükellefiyeti bulunan Bay (A), İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetine tamamen ara verilmesi nedeniyle bu Tebliğ uyarınca mücbir sebep halindedir. Alınan karar uyarınca Bay (A)’nın faaliyetine 5/3/2021tarihinde tekrar başlamasının uygun görülmesi durumunda, beyan ve ödeme süreleri aşağıdaki gibi olacaktır.

Bay (A)’nın mücbir sebep hali 1/12/2020 tarihinde başlayıp 4/3/2021tarihinde sona ereceğinden; 2020/Kasım, 2020/Aralık, 2021/Ocak ve2021/Şubat dönemleri KDV beyannameleri ile aynı dönemlere ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimleri 26/4/2021 günü sonuna kadar verilecektir.

Söz konusu tarihe kadar verilen katma değer vergisi beyannamelerine istinaden tahakkuk eden vergilerin vadesi;

 • 2020/Kasım dönemi için 31/5/2021,
 • 2020/Aralık dönemi için 30/6/2021,  
 • 2021/Ocak dönemi için 02/8/2021,
 • 2021/Şubat dönemi için ise 31/8/2021

olacaktır.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi durumu

Sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmesinin zorunlu olması durumunda mücbir sebep, bu beyannamelerin vergi kesintilerine ilişkin kısmının beyan ve ödeme sürelerinin ertelenmesi için geçerli olacaktır.

Resmi Gazete duyurusu için TIKLAYINIZ.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Saygılarımızla;

VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.