2021/41 – Sosyal Güvenlik Kurumu İle Sözleşme İmzalayan Sağlık Hizmeti Sunucuları İle Medikal Malzeme ve İlaç / Etken Madde Temin Eden Tüm Mükelleflerin E-fatura, E-arşiv fatura ve E-deftere Geçiş Süresi

  1. Anasayfa
  2. Sirküler
  3. 2021/41 – Sosyal Güvenlik Kurumu İle Sözleşme İmzalayan Sağlık Hizmeti Sunucuları İle Medikal Malzeme ve İlaç / Etken Madde Temin Eden Tüm Mükelleflerin E-fatura, E-arşiv fatura ve E-deftere Geçiş Süresi

Sirküler : 2021-SR-1995

Konu : Sosyal Güvenlik Kurumu İle Sözleşme İmzalayan Sağlık Hizmeti Sunucuları İle Medikal Malzeme ve İlaç / Etken Madde Temin Eden Tüm Mükelleflerin E-fatura, E-arşiv fatura  ve E-deftere Geçiş Süresi

Bilindiği üzere 09.02.2021 tarihli  VUK Genel Tebliği(SIRA NO: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(SIRA NO: 526) ile aşağıdaki şekilde belirlenen mükellef gruplarına e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmişti;

“Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler;

·      Hastane,
·      Tıp merkezleri,
·      Dal merkezleri,
·      Diyaliz merkezleri,
·      Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri,
·      Tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri,
·      Laboratuvarlar,
·      Eczaneler,
·      Tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri,
·      Optisyenlik müesseseleri,
·      İşitme merkezi,
·      Kaplıcalar,
·      Beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri,
·      Ecza depoları vb.).

 

Söz konusu mükellef gruplarından hâlihazırda SGK ile sözleşmesi olanların “ 01.07.2021 ” itibariyle, bu tarihten sonra SGK ile sözleşme imzalayanların ise SGK’na fatura düzenlemeye başlamadan e-fatura uygulamasına geçmeleri zorunlu hale gelmişti.

Mezkur genel tebliğe göre e-fatura uygulamasına tebliğin yayım tarihinden sonra geçen mükelleflerin, e-fatura uygulamasına dahil oldukları tarih itibariyle e-arşiv fatura uygulamasına da geçmeleri gerektiği ifade edilmişti.

1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren e-fatura ve e-arşiv uygulamasına dahil olma zorunluluğu olan mükelleflerin e-defter uygulamasına dahil olma zorunluluğunu aşağıdaki şekilde ifade edebiliriz;

  • 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına geçmek zorunda olan Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükelleflerin 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren e-defter uygulamasına dahil olmaları
  • E-faturauygulamasına geçiş zorunluluğu olan mükellefler, isteğe bağlı olarak 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle e-defter uygulamasına geçebilirler.
  • Şayet sene içinde e-defteruygulamasına geçiş yapılıyorsa, 01.2022 tarihine kadar olan dönem için kağıt ortamdaki defter yazdırılıp bir ay içinde notere kapanış tasdikinin yaptırılması gerekir.

 

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Saygılarımızla; 

VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.