2021/43 – 7326 Sayılı SGK Yapılandırmasında İlk Taksiti Ödemeyenler İçin Son Fırsat

  1. Anasayfa
  2. Sirküler
  3. 2021/43 – 7326 Sayılı SGK Yapılandırmasında İlk Taksiti Ödemeyenler İçin Son Fırsat

Sirküler:2021-SR-1997

Konu: 7326  Sayılı SGK Yapılandırmasında İlk Taksiti Ödemeyenler İçin Son Fırsat

     

7326  SAYILI SGK YAPILANDIRMASINDA İLK TAKSİTİ ÖDEMEYENLER İÇİN SON FIRSAT  31.12.2021 (bu tarih dahil)

7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”  kapsamında, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarını yapılandıran işverenlerin, ilk taksit  ödemesi  30/11/2021  tarihinde sona ermişti. ilk taksit ödemesi şartını yerine getirmeyen işverenlerin SGK yapılandırmasının bozulması durumu ortaya çıkmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu, 09.06.2021 tarihli, 2021/20 sayılı genelge ile aşağıdaki şartları taşıyan işverenlerin, ilk taksiti ödeyip ödemediğine bakılmaksızın 31.12.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) peşin ödeme talebinde bulunması ve peşin olarak hesaplanan borcu 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 31/12/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödemesi halinde peşin ödeme hükümlerinden yararlandırılarak yapılandırmanın geçerli olması sağlanmıştır.

Bu şartlar;

  • Sosyal Güvenlik Kurumuna, kanun kapsamında, süresi içinde yapılandırma başvurusu yapmak,
  • Taksitle ödeme yolunu tercih etmiş olmak şeklinde belirtilmiştir.

Bu  düzenlemeden  yararlanmak  isteyen işverenlerin,  yapılandırma  başvurusunda bulundukları SGK Müdürlükleri’ne başvurarak taksitli ödeme planlarını peşin ödeme planı olarak değiştirmeleri gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Saygılarımızla;

VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.