Ba/Bs Bildirimleri: Hangi Fatura Hangi Koşullarda B Formlarına Dahil Edilmeli? Hangi Hususlar Göz Önünde Bulundurulmalı?

  1. Anasayfa
  2. Haberler
  3. Ba/Bs Bildirimleri: Hangi Fatura Hangi Koşullarda B Formlarına Dahil Edilmeli? Hangi Hususlar Göz Önünde Bulundurulmalı?

25/01/2021 tarihli resmi gazetede yayımlanan 523 Sıra No.lu Vergi Usul Genel Tebliği ile elektronik ortamda düzenlenen belgelerin 01/07/2021 tarihinden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dahil edilmeyeceği duyurulmuştu.

Uygulamanın yürürlüğe girdiği ilk bildirim döneminde bazı kafa karışıklıkları olduğu tarafımızda gözlenmektedir.

Bu duyurumuz ile konuyla ilgili yanlış uygulamaların önlenmesini amaçlamaktayız.

 

1-      Bildirimlere konu edilme sınırı 5.000,00 TL’nin belirlenmesinde elektronik ortamda düzenlensin düzenlenmesin tüm belgeler dikkate alınacaktır.

Ve fakat 5.000,00 TL’nin aşıldığı ve bildirime konu edilecek faturalardan yalnızca kâğıt ortamda düzenlenler bildirime dahil edileceklerdir.

Konu ile ilgili Tebliğ’de yer alan örnek:

“Form Ba ve Form Bs bildirimi verme yükümlülüğü bulunan A işletmesine 2021/Kasım dönemi içerisinde, B firması tarafından KDV hariç 4.800 TL tutarında e-Arşiv Fatura ve her biri 150 TL tutarında 2 adet kâğıt ortamında fatura düzenlenmiştir. Söz konusu mükellefe, aynı ay içerisinde B firmasınca düzenlenen belge tutarı toplamı KDV hariç (4.800+150+150) 5.100 TL olduğundan, A işletmesi B firmasından yaptığı alımlara ilişkin olarak 2021/Kasım dönemi Form Ba bildiriminde sadece kâğıt ortamında düzenlenen 2 adet belgeyi, KDV hariç toplam 300 TL olarak bildirecektir.

Diğer taraftan, B firması A işletmesine yaptığı satışlara ilişkin olarak 2021/Kasım dönemi Form Bs bildiriminde elektronik ortamda oluşturduğu belgeyi dikkate almayacak, elektronik ortamda ve kâğıt ortamında düzenlenen belgelerin KDV hariç toplam tutarlarının 5.000 TL’yi geçmesi nedeniyle, sadece kâğıt ortamında düzenlediği 2 adet belgeyi, KDV hariç toplam 300 TL olarak bildirecektir.”

 

2-      Bildirim verme yükümlülerinden, haddi aşmamak veya aştığı halde tüm alım-satımları elektronik ortamda düzenlenen belgelerden oluşmak sureti ile verilecek bildirimi olmayanların “Ba/Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır” kutucuğunu işaretleyerek boş bildirim oluşturmaları gerekmektedir.

 

3-      Ba/Bs yükümlülerinin Temmuz Ayı bildirimlerini son sürüm üzerinden düzenlenmek üzere BDP programını güncellemeleri gerekmektedir.

 

Saygılarımızla;

Vergi Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.