Haberler

  1. Anasayfa
  2. HaberlerVergiye Uyumlu Mükellef Uygulamasında 10 TL Sınırı 250 TL’ye Çıkarıldı

15 Mart 2019 tarihli ve 30715 sayılı Resmi Gazete’de “Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 307)” yayımlandı. ...

Tazminat Ödemelerinde İstisna Uygulaması ve Kanun Öncesi Dönemlere Ait Gelir Vergisi İadesi

15 Mart 2019 tarihli ve 30715 sayılı Resmi Gazete’de 306 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. Bu Tebliğ ile tazminat ödemelerinde istisna, uçuş ve dalış ...

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve Bankalara Satılma Zorunluluğuna İlişkin Düzenlemenin Uygulama Süresi Uzatıldı!

2018-SR-1803 Sayılı sirkülerimizde; “04.09.2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin İhracat Bedelleri ...

Yeni İşe Alımlarda İşverene Destek, Poşet Beyanı, Kitap Tesliminde KDV, ve Cep Telefonlarında ÖTV Uygulamasına İlişkin 7166 Sayılı Kanun Yayımlandı.

1) Yeni işe alımlarda işverene destek uygulaması: Bu Kanunun 8 inci maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19 uncu maddesine son fıkrasından önce gelmek üzere ...

KDV-1 Beyannamesinde Bu Döneme Ait İndirilecek KDV Satırında Değişiklik

1 No’lu KDV beyannamesinde Ocak/2019 vergilendirme döneminden itibaren “İndirimler” tablosunda yer alan 102 – Bu Döneme Ait İndirilecek KDV satırı kaldırılarak, bu ...

KDV İadenizin %50 sini 10 Gün İçerisinde Alabileceğinizi Biliyor musunuz?

Katma Değer Vergi Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Daire Tebliğ (Seri No:24), 20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak, Gelir İdaresi ...

Müjde!!! 2018 Yılına Ait Faturaların KDV lerini 2019 Yılında İndirim Konusu Yapabilmemizin Yolu Açıldı

2019-SR-1817 Sayılı sirkülerimizde Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:23) taslağında “2018 takvim yılına ilişkin mal ve ...

2018/4 ncü Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi 18 Şubat 2019 Pazartesi Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır!

Maliye Bakanlığına iletilen talepler nedeniyle, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 14 Şubat 2019 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2018/4 ncü ...

Toplu Taşıma Araçları için Hasılat Esaslı KDV Uygulaması

OTOBÜS İŞLETMELERİNİN TOPLU TAŞIMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN HASILAT ESASLI VERGİLENDİRME USULÜNE GÖRE UYGULAYACAKLARI VERGİ ORANI YÜZDE 1,5 OLARAK BELİRLENDİ. ...

Serbest Bölgeler Vergi Cenneti mi?

SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR Üretici Kullanıcılar için Vergi Avantajlarından Yararlanma İmkânı Üretim konulu Faaliyet Ruhsatı kapsamında faaliyet gösteren serbest ...

2018 Yılında NAKİT Sermaye Artırımı mı Yaptınız?

Sermaye şirketlerinin sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla getirilen bu düzenleme uyarınca indirime konu edilecek tutarın hesaplanmasında, ticaret siciline tescil edilmiş ...

Gelir Vergisi ve Bazı Kanunlarda Değişiklikler Yapıldı

30 Ocak 2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazete’de “7162 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlandı.Söz konusu Kanun ...