Haberler

  1. Anasayfa
  2. HaberlerKısa Çalışma Ödeneği, Sözleşme Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzine Ayırma Süresi Uzatıldı!

30 Haziran 2020 tarihli ve 31171 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2706 Sayılı Karar ile kısa çalışma ödeneği süresi ve 2707 sayılı Karar ile sözleşme fesih yasağı süresi 1 ...

VERBİS’e Kayıt Süreleri Uzatıldı!

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 16 ncı maddesi gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları ...

E-İrsaliye Uygulamasında Yeni Düzenlemeler

  Geçiş zorunluluğu E-İrsaliye uygulamasına 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kendilerine e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen aşağıda ...

2019 Yılı Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdiki İçin Son Gün 30 Haziran!

Bilindiği üzere, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64’üncü maddesinde her tacirin ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve ...

Binek Otomobil Giderleri, Ücretlerin Vergilendirilmesi ve Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Diğer Bazı Önemli Düzenlemeler İle İlgili 311 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Yayımlandı.

27 Mayıs 2020 tarihli ve 31137 sayılı Resmi Gazete ’de 311 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlanmış olupl bu tebliğ ile 07 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de ...

E-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile E-Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 28/05/2020 tarih ve VUK-131/2020-10 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; e-Defter uygulamasına dâhil olan ve 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu ...

Döviz Alışlarında Uygulanan Vergi Oranı 5 Kat Arttı!

24.05.2020 tarih ve 31136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2568 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gider Vergileri Kanunu’nun banka ve sigorta muameleleri vergisini düzenleyen 33 ...

E-Defter Berat ve Yükleme Sürelerini Kaçırmayın!

E-Defterlerin oluşturulma ve imzalanması ile Elektronik Defter Beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesine ilişkin süreler Gelir İdaresi Başkanlığı ...

Vergi Levhası Yazdırma Süresinin Son Günü Yaklaşıyor!

408 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca mükelleflerin, internet vergi dairesinden bizzat kendileri veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan ...

Kar Payı Kısıtlamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı!

17 Mayıs 2020 tarihli ve 31130 sayılı Resmi Gazete’de “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ...

Mali Müşavirler, Yeminli Mali Müşavirler ve Çalışanları Sokağa Çıkma Yasağından Muaf Tutuldu!

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ek genelgede: 2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart-2020) Ait Kurum ve Gelir Geçici Vergisi ...

2020 I. Geçici Vergi Dönemi Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı!

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 12 Mayıs 2020 tarihli ve 130 Sıra No.lu V.U.K Sirküleri ile 18 Mayıs 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020 I. Geçici Vergi Dönemine ...