Haberler

  1. Anasayfa
  2. HaberlerVERBİS’e Kayıt Oldunuz mu?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16. maddesine göre Kanun hükümleri veya Kurul kararlarıyla istisna tutulanlar hariç olmak üzere kişisel veri işleyen gerçek ve ...

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Altı Ay Daha Uzatıldı

2018-SR-1803 Sayılı sirkülerimizde; “04.09.2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin İhracat Bedelleri ...

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

16 Ağustos 2019 tarih ve 30860 sayılı Resmi Gazete’de BDDK tarafından “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ...

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi Uygulaması 01 Ocak 2020 Tarihine Ertelendi!

27 Temmuz 2019 tarihli ve 30844 sayılı Resmi Gazete’de “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: ...

2019 Yılı 2. Geçici Vergi Dönemi Uygulanacak Döviz Değerleme Kurları Hakkında

Geçici vergi dönem sonlarında yapılacak döviz değerlemelerinde; Resmi Gazete’de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan T.C. Merkez Bankası döviz alış ...

7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 19 Temmuz 2019 tarihli ve 30836 (I. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. ...

Değerli Üstadımız, E. Defterdar, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişi, YMM Muharrem ÖZDEMİR’in “VERGİ İCRA” İsimli Kitabı Çıktı.

Değerli üstadımız, E. Defterdar, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişi, YMM Muharrem ÖZDEMİR’in VERGİ İCRA isimli kitabı çıktı. VDD GRUP olarak üstadımızı tebrik ederiz.

İndirimli KDV ve ÖTV Uygulamasında Son Gün 30 Haziran 2019!

Bilindiği üzere; 21 Mart 2019 tarihli ve 30721 sayılı Resmi Gazete ‘de “Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile Cumhurbaşkanı Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ...

2018 Yılı Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdiki İçin Son Gün 30 Haziran!

Bilindiği üzere, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64’üncü maddesinde her tacirin ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve ...

Kurucu Ortağımız Mahmut Bülent YILDIRIM Bloomberg TV’de Yayınlanan Ekonomik Görünüm Programına Katıldı

Kurucu ortağımız Mahmut Bülent YILDIRIM Bloomberg TV’de yayınlanan “Ekonomik Görünüm” programına katıldı. Program süresince Türkiye’deki Kayıtdışı Ekonomi ...

Teşvik Belgeli Yatırım Mallarında KDV İadesi

I-GİRİŞ: Bu yazımız Yatırım Teşvik Belgeli makine ve teçhizat teslimlerinde KDV iade uygulamaları ile ilgili hususları kapsamaktadır. II-TEŞVİK BELGELİ YATIRIM MALLARINA ...

2019 Yılında Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketler

16 Şubat 2019 tarihli ve 30688 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu ile “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler” için “Eşik Değerler” yeniden belirlenmişti. I ...