Haberler

  1. Anasayfa
  2. HaberlerVarlık Barışına İlişkin Genel Tebliğ Yayımlandı

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 21 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 93 üncü ...

Vergi Borçlarının Yapılandırılması Hakkında GİB Açıklaması

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 7256 sayılı Kanun , 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de ...

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Düzenlemeleri

16 Ekim 2020 tarihinde TBMM’ye sunulan “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bazı ...

2020 Yılı 3. Geçici Vergi Dönemi Uygulanacak Döviz Değerleme Kurları Hakkında

Geçici vergi dönem sonlarında yapılacak döviz değerlemelerinde; Resmi Gazete’de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan T.C. Merkez Bankası döviz alış ...

Kısa Çalışma Ödeneği, Sözleşme Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Desteğinden Yararlanma Süresi 2 Ay Uzatıldı!

27 Ekim 2020 tarihli ve 31287 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3134 Sayılı Karar ile kısa çalışma ödeneği süresi ve 3135 sayılı Karar ile ücretsiz izin desteği ve sözleşme ...

Yeni Yönetmelikle “Emlakçılık” Kuralları Değişti!

14 Ekim 2020 tarihli ve 31274 sayılı resmi gazetede “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır. Yayımlanan bu Yönetmelik, ...

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik

09 Ekim 2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmi Gazete’de “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ...

Ordu SMMM Odası Semineri

Kurucu ortağımız Mahmut Bülent Yıldırım Ordu SMMM Odası’nın daveti üzerine vergi incelemeleri ve meslek mensuplarının sorumluluğu konulu online seminer yapmıştır.

Ertelenen Vergilerin Ödeme Vakti Geldi!

Sirküler : 2020-SR-1951 Konu : Ertelenen Vergilerin Ödeme Vakti Geldi! Değerli mükelleflerimiz; bilindiği üzere 518 Seri No’lu V.U.K. Genel Tebliği ve SGK Genel yazısı ile belirlenen, ...

Kambiyo İşlemlerindeki BSMV ve Mevduat Faizlerinden Alınan Tevkifat Oranlarında İndirim!

BSMV Oranlarında İndirim:             30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3031 Sayılı Karar ile kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden ...

Matrah ve Vergi Artırımı Bozulanlara Umut Işığı Belirdi

Hatırlanacağı üzere; 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7143 sayılı Kanununla mükelleflere, 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 hesap dönemleri için matrah ve ...

İhracat Bedellerinin Bankadan Tahsilatı Devam Etmektedir

28 Ağustos 2020 tarihli ve 31227 sayılı Resmi Gazete ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: ...