Haberler

  1. Anasayfa
  2. HaberlerMatrah Artırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI A.1 GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI Mükellefler, bu fıkrada belirtilen şartlar dâhilinde gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını artırarak bu maddede ...

Kesinleşmiş Alacakların Tahsilinden Vazgeçme

I-KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARIN TAHSİLİNDEN VAZGEÇME ALACAĞIN KAPSAMI ÖDENMESİ GEREKEN VAZGEÇİLEN ALACAKLAR a)   − Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz ...

Konut Teslimlerinde Uygulanacak KDV Oranı

(I) sayılı listenin 11 inci sırasında yer alan net alanı 150 m2’ye kadar konutlardan 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde ...

Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanmakta Olan KDV Oranı

24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara 31 Temmuz ...

2021 Yılı 1. Geçici Vergi Dönemi Uygulanacak Döviz Değerleme Kurları

**283 Sıra No.lu VUK Tebliği uyarınca; kasadaki yabancı ülke paraları için efektif alış kurları, banka hesaplarındaki yabancı paralar ise döviz alış kuru ile değerlenmektedir. ...

Torba Kanun Teklifi’nde Öne Çıkan Düzenlemeler Hakkında Değerlendirme

Sirküler: 2021-SR-1986 Konu: Torba Kanun Teklifi’nde Öne Çıkan Düzenlemeler Hakkında Değerlendirme   02/04/2021 tarihinde meclise sunulan ve halihazırda komisyonda görüşmeleri ...

34 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı

“34 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 05 Şubat 2021 tarihli ve 31386 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan bu ...

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerine İlişkin Vergi Tevkifatı Oranı Yüzde 5 Olarak Belirlenmiştir

04 Şubat 2021 tarihli ve 31385 sayılı Resmi Gazete’de yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde vergi tevkifatı oranına ilişkin 3491 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ...

Finansman Gider Kısıtlaması Getirildi

Bilindiği üzere, 15.06.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6322 Sayılı Kanun ile firmaların finansman ihtiyaçlarını borçlanma yerine öz kaynakları ile finanse etmelerini teşvik ...

2020 Yılı 4. Geçici Vergi Dönemi Uygulanacak Döviz Değerleme Kurları Hakkında

Geçici vergi dönem sonlarında yapılacak döviz değerlemelerinde; Resmi Gazete’de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan T.C. Merkez Bankası döviz alış ...

Borçlarınızı henüz yapılandırmadınız mı?

7256 sayılı Kanun kapsamında son günler şu şekildedir. Vergi borçlarının yeniden yapılandırılması için başvuruların (31 Ocak 2021 tarihinin tatil olması nedeniyle) 01 Şubat ...

Faaliyetleri Tamamen ya da Geçici Olarak Durdurulan İşyerlerinin Vergi Ödevlerinin Ertelenmesi Hakkında

Koronavirüs (COVID-19) salgınına ilişkin olarak geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu ...