Haberler

  1. Anasayfa
  2. HaberlerDöviz Varlığından Dolayı Bazı Şirketlere Ticari Kredi Kullandırılmasına Getirilen Sınırlama Hakkında

Sirküler: 2022-SR-2024 Konu :Döviz Varlığından Dolayı Bazı Şirketlere Ticari Kredi Kullandırılmasına Getirilen Sınırlama Hakkında   Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ...

İstanbul Finans Merkezi Kanun Teklifi, 1 Haziran 2022 Tarihinde TBMM Başkanlığına Sunuldu

Türkiye Büyük Millet Meclisine Sunulan Kanun Teklifinin özünü oluşturan genel gerekçesi aşağıda yer aldığı gibidir İstanbul Finans Merkezi Kanun Teklifi GENEL GEREKÇE Günümüz ...

28 Mayıs 2022 tarihli ve 31849 sayılı Resmi Gazete’de “7407 Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlandı.

Sirküler: 2022-SR-2023 KONU: 28 Mayıs 2022 tarihli ve 31849 sayılı Resmi Gazete’de “7407 Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede ...

28 Mayıs 2022 tarih ve 31849 sayılı Resmi Gazete’de “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 42 Seri No.lu Tebliğ” yayımlandı.

Bu Tebliğ ile 7394 sayılı Kanun ile KDV Kanununda yapılan düzenlemelere ilişkin olarak KDV Genel Uygulama Tebliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Özetle; Yurtdışına yerleşen ...

5746 Sayılı Kanun 9 No.lu Tebliğ ile Dışarda Geçirilen Süreler Hakkında Uygulanacak Teşvike İlişkin Usul ve Esaslar Yayımlandı

Pandemi ile özellikle Araştırma ve Geliştirme alanında mesai harcayan sektörlere yönelik uzaktan çalışmanın hayatımızda önemli yer kapladığı şu dönemlerde, dışarda geçen ...

5015 ve 5307 Sayılı Kanunlara Tabi Olarak Lisanslı Faaliyet Gösteren İşletmelere İlişkin Teminat Verme Süresi Ötelendi

Sirküler: 2022-SR-2020 Konu: 5015 ve 5307 Sayılı Kanunlara Tabi Olarak Lisanslı Faaliyet Gösteren İşletmelere İlişkin Teminat Verme Süresi Ötelendi   25.05.2022 tarih ve ...

Sermaye Hareketleri Genelgesinde Yapılan Değişiklik Hakkında

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 24.05.2022 tarih ve 1216612 sayılı yazısı ile Sermaye Hareketleri Genelgesinde değişiklik yapılmıştır. Buna göre, yurt içi ve yurt dışından ...

2022 Yılı 1. Geçici Vergi Dönemi Uygulanacak Döviz Değerleme Kurları

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. ve Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 120. maddesi hükümlerine göre, geçici vergi beyannameleri ilgili üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın 17. ...

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:41) Yayımlandı

21 Nisan 2022 tarihli ve 31816 sayılı Resmi Gazete’de “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:41)” yayımlanmıştır.   ...

Döviz İşlem Yasağı Düzenlemesinde Menkul Satışların Kapsamı

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ 19 Nisan 2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanmıştı. Buna göre 19/04/2022 tarihinden ...

Bazı ürünlerin ÖTV Tutarı ve Oranlarında Yapılan Değişiklikler

5429, 5430 ve 5431 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile fermente edilmiş diğer içeceklerde asgari maktu vergi tutarında, bazı tütün mamullerinin ÖTV oranında ve cep telefonlarının ...

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2022-32/66 No.lu Tebliğ Resmî Gazetede Yayımlanmıştır

Resmî Gazete ‘de yayımlanan söz konusu Tebliğ’e istinaden taşıt satışı dışında kalan menkul kıymet satışlarına ilişkin bedelin döviz cinsinden belirlendiği durumlarda, ...