Haberler

  1. Anasayfa
  2. HaberlerBorçlarınızı henüz yapılandırmadınız mı?

7256 sayılı Kanun kapsamında son günler şu şekildedir. Vergi borçlarının yeniden yapılandırılması için başvuruların (31 Ocak 2021 tarihinin tatil olması nedeniyle) 01 Şubat ...

Faaliyetleri Tamamen ya da Geçici Olarak Durdurulan İşyerlerinin Vergi Ödevlerinin Ertelenmesi Hakkında

Koronavirüs (COVID-19) salgınına ilişkin olarak geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu ...

Kapanış ve Ara Tasdik İçin Son Gün 31 Ocak!

Değerli mükelleflerimiz; A) KAPANIŞ TASDİKİ YAPILACAK DEFTERLER: Anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve kooperatiflerin tutmak zorunda oldukları Yönetim ...

Değerli Konut Vergisi Mükellefiyeti Hakkında Hatırlatma

Bilindiği üzere, değerli konut vergisi 2021 yılının Şubat ayının 20 nci günü sonuna kadar beyan edilip Şubat ve Ağustos ayları sonuna kadar iki eşit taksit halinde ödenecektir. 15 ...

Binek Otomobillerin Giderlerine İlişkin Kısıtlamalar Hakkında

7194 sayılı kanunun 13.ve 14. Maddeleri ile Gelir Vergisi Kanununun 40. Ve 68. Maddelerinde yapılan değişiklikler ile işletmelerin kiraladıkları ya da iktisap ettikleri binek ...

Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumlarında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı.

26 Aralık 2020 tarihli ve 31346 sayılı Resmi Gazete’de “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik ...

Koronavirüs Salgını Nedeniyle Esnafa Verilecek Hibe Desteği Tebliği Yayımlandı!

23/12/2020 tarihli 31343 sayılı Resmi Gazete’de Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında 3323 sayılı Cumhurbaşkanı ...

Kiralamalarda Uygulanan İndirimli Stopaj Oranı Uygulama Süreleri Uzatıldı!

23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerdeki stopaj oranlarına ilişkin 3319 Sayılı Karar yayımlandı. 31 ...

Düşürülen KDV Oranlarının Uygulama Süreleri Uzatıldı!

23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 3318 ...

Bazı Kazanç ve İratlardan Yapılan Tevkifat Oranlarında Değişiklik!

23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranlarında değişiklik ...

Kısa Çalışma Uygulaması Süreleri Uzatıldı!

23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de kısa çalışma uygulamasına başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin 3316 Sayılı Karar ve kısa çalışma ödeneği süresinin ...

E-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu Hakkında

1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:3)’in “4.4. e-Defter Dosyaları, Berat Dosyaları ve Muhasebe Fişlerinin Muhafaza ...