Haberler

  1. Anasayfa
  2. HaberlerYürürlükteki SGK Teşvikleri

2019 yılı itibariyle uygulamada olan önemli SGK teşviklerini ve bu teşvikler hakkında hangi şartların sağlanmasının gerektiğini SGK’nin yayınlamış olduğu ekteki sunumda detaylı ...

Vergi Levhalarınızı İnternet Vergi Dairenizden Onaylatmayı Unutmayalım

Sirküler: 2019-SR-1844 Konu: Vergi Levhalarınızı İnternet Vergi Dairenizden Onaylatmayı Unutmayalım Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından, Gelir/Kurumlar Vergisi ...

2019 Yılı 1. Geçici Vergi Dönemi Uygulanacak Döviz Değerleme Kurları Hakkında

Geçici vergi dönem sonlarında yapılacak döviz değerlemelerinde; Resmi Gazete’de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan T.C. Merkez Bankası döviz alış ...

İşçilere Dağıtılacak Ramazan Kolisinin İçinden Vergi Çıktı!

Sirküler: 2019-SR-1842 Konu: İşçilere Dağıtılacak Ramazan Kolisinin İçinden Vergi Çıktı! Ülkemizde işletmeler Ramazan ayı içerisinde toplumsal dayanışma ve yardımlaşma ...

ÖTV ve KDV Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır

Sirküler: 2019-SR-1841 Konu: ÖTV ve KDV Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır 01 Mayıs 2019 tarihli ve 30761 sayılı Resmi Gazete’de 1013 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ...

E-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile “Elektronik Defter Beratları”nın Yüklenme Süresi Uzatıldı!

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 116 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 30 Nisan 2019 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve ...

Kimler Transfer Fiyatlandırması Raporunu Hazırlayıp Vergi Dairesine Teslim Edecek?

Bilindiği üzere, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na ilişkin 1 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliği’nin 7.1.Yıllık ...

Temel Fatura İptali Artık Daha Kolay. Nasıl mı?

1. E-Fatura 1.1. E-Fatura Çeşitleri E-fatura düzenlerken sistem gereği iki farklı senaryoya göre e-fatura düzenlenebilmektedir. Temel e-fatura;Faturanın düzenleyici tarafından alıcıya ...

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Kılavuzu Yayımlandı!

Gelir İdaresi Başkanlığınca, geri kazanım katılım payı beyannamesi kılavuzu yayımlandı. Bilindiği üzere, 2872 Sayılı Kanun’un Ek 11 inci maddesi uyarınca, geri kazanım ...

Sanayi Sicil Belgesi Olan Firmaların Yıllık İşletme Cetvellerini Vermeleri Hakkında

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’ na göre Sanayi Sicil Belgesi alan kuruluşların, her yıl Nisan ayı sonuna kadar “ Yıllık İşletme Cetveli ” verme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu ...

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı!

Bilindiği üzere, 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun ek 11 inci maddesine göre, Çevre Kanunu’na ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetler için ödenecek geri ...

Muhtasar, Damga Vergisi, KDV Beyannamesi, Geçici Vergi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı!

Vergi Usul Kanunu 115/2019-5 No’lu Sirküler ile; 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken bazı vergi beyannamelerinin verilme sürelerinin yeni bir belirleme yapılıncaya kadar ...