Haberler

  1. Anasayfa
  2. HaberlerGeri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Kılavuzu Yayımlandı!

Gelir İdaresi Başkanlığınca, geri kazanım katılım payı beyannamesi kılavuzu yayımlandı. Bilindiği üzere, 2872 Sayılı Kanun’un Ek 11 inci maddesi uyarınca, geri kazanım ...

Sanayi Sicil Belgesi Olan Firmaların Yıllık İşletme Cetvellerini Vermeleri Hakkında

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’ na göre Sanayi Sicil Belgesi alan kuruluşların, her yıl Nisan ayı sonuna kadar “ Yıllık İşletme Cetveli ” verme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu ...

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı!

Bilindiği üzere, 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun ek 11 inci maddesine göre, Çevre Kanunu’na ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetler için ödenecek geri ...

Muhtasar, Damga Vergisi, KDV Beyannamesi, Geçici Vergi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı!

Vergi Usul Kanunu 115/2019-5 No’lu Sirküler ile; 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken bazı vergi beyannamelerinin verilme sürelerinin yeni bir belirleme yapılıncaya kadar ...

İkinci el araç ticaretiyle uğraşan mükelleflerce ikinci el araç tesliminde uygulanacak KDV oranına ilişkin karar yayımlandı!

22.03.2019 tarih ve 30722 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşan mükelleflerin, %18 oranında KDV ...

İndirimli KDV, ÖTV ve Tapu Harcı Uygulamasına İlişkin Süreler Uzatıldı!

21 Mart 2019 tarihli ve 30721 sayılı Resmi Gazete ‘de “Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile Cumhurbaşkanı Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: ...

Vergiye Uyumlu Mükellef Uygulamasında 10 TL Sınırı 250 TL’ye Çıkarıldı

15 Mart 2019 tarihli ve 30715 sayılı Resmi Gazete’de “Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 307)” yayımlandı. ...

Tazminat Ödemelerinde İstisna Uygulaması ve Kanun Öncesi Dönemlere Ait Gelir Vergisi İadesi

15 Mart 2019 tarihli ve 30715 sayılı Resmi Gazete’de 306 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. Bu Tebliğ ile tazminat ödemelerinde istisna, uçuş ve dalış ...

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve Bankalara Satılma Zorunluluğuna İlişkin Düzenlemenin Uygulama Süresi Uzatıldı!

2018-SR-1803 Sayılı sirkülerimizde; “04.09.2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin İhracat Bedelleri ...

Yeni İşe Alımlarda İşverene Destek, Poşet Beyanı, Kitap Tesliminde KDV, ve Cep Telefonlarında ÖTV Uygulamasına İlişkin 7166 Sayılı Kanun Yayımlandı.

1) Yeni işe alımlarda işverene destek uygulaması: Bu Kanunun 8 inci maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19 uncu maddesine son fıkrasından önce gelmek üzere ...

KDV-1 Beyannamesinde Bu Döneme Ait İndirilecek KDV Satırında Değişiklik

1 No’lu KDV beyannamesinde Ocak/2019 vergilendirme döneminden itibaren “İndirimler” tablosunda yer alan 102 – Bu Döneme Ait İndirilecek KDV satırı kaldırılarak, bu ...

KDV İadenizin %50 sini 10 Gün İçerisinde Alabileceğinizi Biliyor musunuz?

Katma Değer Vergi Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Daire Tebliğ (Seri No:24), 20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak, Gelir İdaresi ...