Haberler

  1. Anasayfa
  2. Haberler2019 Yılında Tutulacak Defterler, Tasdik Zamanları Ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi Hakkında!

Mükelleflerin 2019 yılında kullanacakları ve fiziki ortamda tutulan ticari defterlerinin Aralık ayı sonuna kadar notere tasdik ettirilmesi gerekmektedir. GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ ...

Türk Parasına Uyarlanacak Sözleşmelerde Damga Vergisine İlişkin Sirküler Yayımlandı!

Gelir İdaresi Başkanlığınca, Türk Parasına uyarlanacak sözleşmelerde damga vergisine ilişkin 22/11/2018 tarihli ve 22 sayılı Damga Vergisi Sirküleri yayımlandı. 1) Damga vergisi ...

Uyumlu İşverenlere SGK Borçlarını Uygun Koşullarda Taksitlendirme İmkanı Tanındı!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayınlanan 2018/39 Sayılı Genelge ile SGK primlerini süresinde ödeyemeyen uyumlu işverenlere, 12 ayı geçmeyen borçlarını taksitlendirme ...

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin “İhracat Genelgesi”  Yayımlandı!

İHRACAT GENELGESİ Bu Genelgenin amacı, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. İhracat bedellerinin yurda getirilmesi: 2018-32/48 sayılı ...

Bazı Mal Teslimlerinde; Kdv, Ötv Ve Tapu Harcında 31/12/2018 Tarihine Kadar İndirim Yapıldı!

31/10/2018 Tarihli ve 30581 Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 287 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 31/10/2018-31/12/2018 Tarihleri arasında uygulanmak üzere bazı mallarda KDV ...

İmar Barışı ve Z Raporu Bildirimleri Uzatıldı!

Bilindiği üzere, 18/05/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7143 sayılı Kanun’un 16. maddesi ile getirilen “İmar Barışı” kapsamında; 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış ...

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi Uzatıldı!

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde (Sıra No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 5) ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin birleştirilmesine ilişkin ...

Yayımlanan 21 Seri No’lu KDV Tebliği İle KDV Genel Uygulama Tebliğinde Bazı Değişiklikler Yapılmıştır!

1) KDV Tevkifatının Yapılmaması Veya Eksik Yapılması Durumunda Alıcının Sorumluluğu Söz konusu Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin, alıcıların beyanına ...

Dövizli Sözleşme Sınırlamasının İstisna Hallerine İlişkin Tebliğ Yayımlandı!

Bilindiği üzere, 13 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 85 Sayılı Karar ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’a eklenen geçici 8 inci maddede; ...

Yerli Ürün Üretimini Ayırt Edici Etiket Kullanılmaya Başlanacak!

Tüketicilere sunulan malların etiketlerinde ve fiyat listelerinde yer verilmesi zorunlu olan yerli üretim logosunun kullanımına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi bu sirkülerin ...

7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Vergi Borcu ve Matrah Artırımı İlk Taksit Ödeme Süresi Uzatıldı!

Yayımlanan karar ile 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında 1/10/2018 ...

Muhtasar Beyannamede Önemli Değişiklik!

2018/10 aylık (01-23 Kasım 2018 tarihleri arasında beyan edilecek) ve 2018/10-12 üç aylık (1-23 Ocak 2019 tarihleri arasında beyan edilecek) vergilendirme dönemine ilişkin kayıtlar ...