Haberler

  1. Anasayfa
  2. HaberlerMuhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi Uzatıldı!

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde (Sıra No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 5) ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin birleştirilmesine ilişkin ...

Yayımlanan 21 Seri No’lu KDV Tebliği İle KDV Genel Uygulama Tebliğinde Bazı Değişiklikler Yapılmıştır!

1) KDV Tevkifatının Yapılmaması Veya Eksik Yapılması Durumunda Alıcının Sorumluluğu Söz konusu Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin, alıcıların beyanına ...

Dövizli Sözleşme Sınırlamasının İstisna Hallerine İlişkin Tebliğ Yayımlandı!

Bilindiği üzere, 13 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 85 Sayılı Karar ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’a eklenen geçici 8 inci maddede; ...

Yerli Ürün Üretimini Ayırt Edici Etiket Kullanılmaya Başlanacak!

Tüketicilere sunulan malların etiketlerinde ve fiyat listelerinde yer verilmesi zorunlu olan yerli üretim logosunun kullanımına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi bu sirkülerin ...

7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Vergi Borcu ve Matrah Artırımı İlk Taksit Ödeme Süresi Uzatıldı!

Yayımlanan karar ile 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında 1/10/2018 ...

Muhtasar Beyannamede Önemli Değişiklik!

2018/10 aylık (01-23 Kasım 2018 tarihleri arasında beyan edilecek) ve 2018/10-12 üç aylık (1-23 Ocak 2019 tarihleri arasında beyan edilecek) vergilendirme dönemine ilişkin kayıtlar ...

Otomobillere ÖTV İndirimi Geldi!

Sirküler : 2018-SR-1793 Konu: Otomobillere ÖTV İndirimi Geldi! ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P numaralı mallardan “- Diğerleri” satırı altında yer ...

Fahiş Fiyata Karşı 10 Bin Vergi Müfettişi de Sahada Olmalı

Maliye’de uzun yıllar üst düzeyde görev de yapan Yeminli Mali Müşavir (YMM) Muharrem Özdemir, son günlerde artan ‘fahiş fiyat artışı’ şikâyetlerine işaret ederek ...

Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumlarında Uyulacak Usul ve Esaslar Yeniden Belirlendi!

Sirkülerin içeriği ; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı maddesi kapsamında sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında uyulacak usul ve esasları düzenlemektir. ...

Dövizle Kira Ödeme Dönemi Sona Erdi!

Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında; Kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, Taşıt ve finansal kiralama, Her türlü menkul ve ...

KDV Matrah Artırımında Bulunanların Özel Esaslardan Çıkış Şartları Belirlendi!

KDV Artırımında Bulunanların Özel Esaslar Karşısındaki Durumu Aralık/2017 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak haklarında söz konusu Tebliğ kapsamında; 1-Sahte ...

Kamu Alacaklarına Uygulanan Borç Erteleme/Taksitlendirme Faiz Oranı Arttırıldı!

06.09.2018 tarihli 30527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Alacaklarına uygulanan tecil faizi oranı hakkında Tahsilat Genel Tebliğine ( Seri:C Sıra No:3 ) ilişkin usul ve esaslar ...