Haberler

  1. Anasayfa
  2. HaberlerE-Defter Berat ve Yükleme Sürelerini Kaçırmayın!

E-Defterlerin oluşturulma ve imzalanması ile Elektronik Defter Beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesine ilişkin süreler Gelir İdaresi Başkanlığı ...

Vergi Levhası Yazdırma Süresinin Son Günü Yaklaşıyor!

408 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca mükelleflerin, internet vergi dairesinden bizzat kendileri veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan ...

Kar Payı Kısıtlamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı!

17 Mayıs 2020 tarihli ve 31130 sayılı Resmi Gazete’de “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ...

Mali Müşavirler, Yeminli Mali Müşavirler ve Çalışanları Sokağa Çıkma Yasağından Muaf Tutuldu!

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ek genelgede: 2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart-2020) Ait Kurum ve Gelir Geçici Vergisi ...

2020 I. Geçici Vergi Dönemi Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı!

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 12 Mayıs 2020 tarihli ve 130 Sıra No.lu V.U.K Sirküleri ile 18 Mayıs 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020 I. Geçici Vergi Dönemine ...

2020 Yılı 1. Geçici Vergi Dönemi Uygulanacak Döviz Değerleme Kurları Hk.

Geçici vergi dönem sonlarında yapılacak döviz değerlemelerinde; Resmi Gazete’de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan T.C. Merkez Bankası döviz alış ...

Covid-19 Salgını Nedeniyle İlan Edilen Mücbir Sebep Döneminde KDV İade Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

08 Mayıs 2020 tarihli ve 31121 sayılı Resmi Gazete’de “32 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlandı. Bu ...

Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı!

Sirküler: 2020-SR-1920 Konu: Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı!  Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 17 Nisan 2020 tarihli ve 127 Sıra No.lu V.U.K ...

7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun Yayımlandı!

17 Nisan 2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de “7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ...

2020 Yılında Gerçekleştirilecek Genel Kurul Toplantılarındaki Nakit Kar Payı Dağıtımı Hakkında

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 01.04.2020 tarih, ve 34221550-045.02-3392 sayılı üyelerine gönderilen yazıda, Ticaret Bakanlığı’nın Birliğe ilettiği ...

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi Uygulaması 01/07/2020 Tarihine Ertelendi!

04 Nisan 2020 tarihli ve 31089 sayılı Resmi Gazete’de “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: ...

Mücbir Sebep Halinde Olan Mükelleflerin SGK Primleri Ertelendi!

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından SGK primlerinin ertelenmesine ilişkin 02.04.2020 tarihli, 51592363-010.07.01-E.5157380 sayılı Genel Yazı yayınlanmıştır. Söz konusu yazıda, yukarıda ...