Haberler

  1. Anasayfa
  2. HaberlerMerkez Bankası İhracat Reeskont Kredi Ödemelerinde Kuru Sabitledi!

  Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), kurda son dönemdeki sert yükselişi frenlemek için ihracat reeskont kredi ödemelerinde kuru sabitledi. Merkez Bankası’ndan yapılan ...

Vergi Levha Onayı İçin Son Gün 31.05.2018!

  Gelir/Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından, Gelir/Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilmesinden sonra Vergi levhası, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından ...

Nisan 2018 Dönemine Ait Muhtasar, KDV ve Damga Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı!

  Maliye Bakanlığına iletilen talepler nedeniyle, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 23 Mayıs 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar ...

İşyeri Teslimlerinde KDV Oranı, Hurdaya Ayrılacak Araçlarda ÖTV İndirimi ve İhtiyaç Fazlası Elektrik Bedeli Olarak Yapılan Ödemelerde Kesinti Oranı Hakkında BKK Yayımlandı!

  18.05.2018 tarihli 2018/11750 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu karar ile yapılan değişiklikler aşağıda açıklanmıştır. Gelir Vergisi ...

7143 Sayılı Torba Kanun Yürürlüğe Girdi!

  Sirküler: 2018-SR-1758 Konu: 7143 Sayılı Torba Kanun Yürürlüğe Girdi! Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun 18.05.2018 ...

Akaryakıt Fiyatları Sabitlendi!

  17/05/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim ...

İhraç Kayıtlı Teslimlerde Ek Süre Getirildi!

  12.05.2018 tarihli ve 30419 sayılı Resmi Gazete’de Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4) ...

Vergi Kanunlarında Yapılan Son Değişiklikler

  5/5/2018 tarihli ve 30412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30/4/2018 tarihli 2018/11674 sayılı BKK ile; ● İşverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi ...

Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde ‘Teslim’ Ve ‘Kdv’ Uygulamasında Yapılan Değişiklikler

  KDVUGT(I/B-8) kapsamında Arsa Karşılığı İnşaat işlerinde iki farklı teslim söz konusudur: 1-Arsa sahibi tarafından müteahhide arsa teslimi 2-Yüklenici tarafından arsaya ...

7104 sayılı Torba Kanun İle Gümrüksüz Satış Mağazalarındaki Satışlar İhracat Olarak Kabul Edildi!

  Bilindiği gibi KDV Kanunu’nun 32. maddesine göre ve aynı Kanunun 11/1-a maddesi kapsamında, vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda ...

Kurumlar Vergisi Beyanname Süresi Uzatıldı!

  Maliye Bakanlığına iletilen talepler doğrultusunda; → 2017 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri → Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil ...

Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin KDV İndirim Konusu Yapılabilecektir!

  Katma Değer Vergisi Kanunun 29. Maddesinde yapılan düzenleme ile Vergi Usul Kanunun 322. Maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen katma değer ...