Haberler

  1. Anasayfa
  2. HaberlerYeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanım Zorunluluğuna Geçiş Süreleri Uzatıldı!

  Hatırlanacağı üzere, 30/9/2017 tarihinde yayımlanan VUK  Genel Tebliği (Sıra No: 483) ile yeni nesil ÖKC’lere geçiş süreleri belirlenmişti. Söz konusu 483 No’lu ...

İmalat Sanayinde veya Ar-Ge Faaliyetinde Kullanılan Makina ve Techizatın Amortisman Uygulamasına İlişkin VUK Tebliği Hk.

  Hatırlanacağı üzere, 7103 sayılı Kanunun ile VUK’na Geçici 30’uncu madde eklenmiş ve Sanayi Sicili Kanununa sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat ...

Süreklilik Arz Eden İmha İşlemlerine Konu Olan Emtianın Değerlemesine İlişkin VUK Tebliği Hk.

  Hatırlanacağı üzere, 7103 sayılı Kanunun ile VUK’na 278/A maddesi eklenerek,  bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle imha edilmesi gereken ...

Yurtdışından Getirilerek Sermaye Olarak Konulan Yabancı Paraların Kur Farklarının Vergilendirilmemesi Hk.

  Hatırlanacağı üzere, 7103 sayılı Kanun ile VUK’na 280/A maddesi eklenerek, yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapacak tam mükellef sermaye şirketlerine, işe ...

Elektronik Belge Olarak Düzenlenmesi Gereken Belgelerin Kağıt Olarak Düzenlenebileceği Zorunlu Haller Tanımlandı!

  Hatırlanacağı üzere, 7103 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile VUK’nun 353 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde ...

Şubat Ayı E-Defter Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile E-Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı!

  Hatırlanacağı üzere Aralık ve Ocak Ayları defterlerinin oluşturulma, imzalanma ve beratlarının GİB’e iletilme süresi 30 Nisan 2018 tarihinden 04.06.2018 gün sonuna kadar ...

Merkez Bankası İhracat Reeskont Kredi Ödemelerinde Kuru Sabitledi!

  Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), kurda son dönemdeki sert yükselişi frenlemek için ihracat reeskont kredi ödemelerinde kuru sabitledi. Merkez Bankası’ndan yapılan ...

Vergi Levha Onayı İçin Son Gün 31.05.2018!

  Gelir/Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından, Gelir/Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilmesinden sonra Vergi levhası, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından ...

Nisan 2018 Dönemine Ait Muhtasar, KDV ve Damga Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı!

  Maliye Bakanlığına iletilen talepler nedeniyle, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 23 Mayıs 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar ...

İşyeri Teslimlerinde KDV Oranı, Hurdaya Ayrılacak Araçlarda ÖTV İndirimi ve İhtiyaç Fazlası Elektrik Bedeli Olarak Yapılan Ödemelerde Kesinti Oranı Hakkında BKK Yayımlandı!

  18.05.2018 tarihli 2018/11750 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu karar ile yapılan değişiklikler aşağıda açıklanmıştır. Gelir Vergisi ...

7143 Sayılı Torba Kanun Yürürlüğe Girdi!

  Sirküler: 2018-SR-1758 Konu: 7143 Sayılı Torba Kanun Yürürlüğe Girdi! Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun 18.05.2018 ...

Akaryakıt Fiyatları Sabitlendi!

  17/05/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim ...