Haberler

  1. Anasayfa
  2. HaberlerŞirket Ana Sözleşmeleri Noterlerin Yanı Sıra Ticaret Sicil Müdürlüklerinde de Onaylanmaya Başlandı!

  MADDE 1 – 6/12/2016 tarihli ve 29910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğin 1 inci ...

Vergi Müfettişleri, Kısmi Bölünen Mükellefleri Geriye Dönük Vergi İncelemesi Kapsamına Aldı!

  Maliye Bakanlığına bağlı Vergi Müfettişleri geriye dönük olarak Kısmi Bölünme gerçekleştiren mükellefleri vergi incelemesi kapsamına aldı. Son zamanlarda, mükelleflere neden ...

7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

  MADDE 2- 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 223 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Defterler anonim ve limited ...

İşe Başlama, Bırakma, Adres Değişikliği ve Daha Birçok İşlem Artık Vergi Dairesine Gitmeden de Yapılabilecek!

  AMAÇ VE KAPSAM Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan hizmetlerden kişilerin elektronik ortamda yararlanabilmesi; vergisel yükümlülüklerin mükelleflerce kolay ve ...

Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

  Çok zor durum halinin tespitinde kullanılacak kriterler MADDE 1-(1) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A maddesinin Bakanlar Kuruluna ...

Bölgesel Yatırım Teşviklerinde Değişiklik Hakkında

  22.02.2018 tarih ve 30340 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/11297 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda EK-2B Başlığı 11.Dipnotu ...

Gerçek Kişilere T.C. Kimlik No ile e-Borcu Yoktur Yazısı ve Mükellefiyet Belgesi Verilmeye Başlandı!

  Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, mükelleflere daha kaliteli hizmet sunmak ve günümüz ihtiyaç ile taleplerini karşılayabilmek adına çalışmalar devam etmekte olup, yeni bir ...

ÖTV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik!

  Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Seri No:2) 15.02.2018 tarihli 30333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. ...

Bakanlar Kurulu’nca Belirlenen İllerde İlave Altı Puanlık SGK İndirimi

  İlave Altı Puanlık İndirim Kapsamında 30/5/2013 tarihli, 2013/4966 sayılı kararnamenin ekli (I) ve (II) sayılı listelerinde belirtilen illerde faaliyet gösteren işyerlerinin ...

Devlet Övünç Madalyası

  Sâbık Manisa Defterdarı, Esbak Vergi Müfettişi ve Yeminli Mali Müşavir Muharrem ÖZDEMİR’e, Üstün görev anlayışı içinde feragat, fedakârlık, başarı ve yararlık dolu ...

2017 Yılı Değerleme Kurları

Sirküler: 2018-SR-1719 Konu: Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2017 Yılı İçin Değerleneceği Kurlar Açıklandı  Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Borsada rayici olmayan ...

2018 Yılı Harcırah Tutarları

  31 Aralık 2017 tarihli ve 30287(Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere eki ...