Makaleler

  1. Anasayfa
  2. MakalelerVergi Hukukunda Zamanaşımı

1. TARH ZAMANAŞIMI Kişi ile devlet arasında vergiden kaynaklanan hukuksal ilişki sadece alacak-borç ilişkisi değil aynı zamanda Anayasa’nın 73 üncü maddesinin niteliği gereği bir ...

7194 Sayılı Kanunla Yapılan Gelir Vergisi Tarife Değişikliği ve Vergi Kanunlarının Geriye Yürümezliği

I-GİRİŞ 7194 Sayılı “Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”[1] ile bir çok vergisel ...

Kriz Ortamında KDV İadeleri ve Bir Önerimiz

I-GİRİŞ Tüm Dünyayı derinden etkileyen Koronavirüs (Covid-19) salgını insanlığın geleceğini tehdit etmekle birlikte, hem sağlık alanında hem sosyal alanda hem de ekonomik alanda ...

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanı Olmak Neden Riskli?

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanı Nasıl Atanır? Türk Ticaret Kanununa göre, Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız ...

Gıda Bankacılığı Uygulaması ve Vergisel Boyutu

I-GİRİŞ Gıda Bankacılığı sistemi 5179 Sayılı Gıdaların Üretim Tüketim ve Denetlenmesine Dair Kanunun[1] 3. Maddesinde tanımlanmış olup; “Gıda bankası: Bağışlanan veya ...

Vergisel Açıdan Dönem Sonu İşlemleri

I-GİRİŞ 2019 yılının sonlarına doğru gelirken işletmeler yıl sonu kârlılık ve satış hedefleri ile bu hedeflerin gerçekleşmelerinin sonuçlarını karşılaştırmaya başlamış ...

100 Bin TL’ye Kadar Sahte Fatura Kullanımında Sorun Yok!

I- GİRİŞ: Bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifi plan ve bütçe komisyonundan geçerek TBMM gündemine gelmiş bulunmaktadır. Teklifin 26 ıncı maddesiyle 213 sayılı Vergi ...

Kamu Kurumlarından Olan Alacaklar İçin Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılması

I-GİRİŞ: Ekonomik daralmanın olduğu, enflasyonun ve faizlerin yüksek olduğu dönemlerde işletmeler satış baskısıyla karşı karşıya kalabildikleri gibi  alacaklarını tahsil etme ...

Gelir Vergisi Mükelleflerinin Eğitim Harcamalarının Vergisel Boyutu

Gelir Vergisi Mükellefleri Eğitim Harcamaları Çocukların ve gençlerin toplum yaşamında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini ...

İthalatta Gözetim Uygulaması ve KDV Sorunu

I-İTHALATTA GÖZETİM UYGULAMASI İthalatta gözetim uygulaması, ithalat sırasında yerli üreticilerin zarar görmesini engellemek ve ithalat üzerinden hesaplanan vergi kayıplarının ...

Anayasa Mahkemesinin Pek Yaman Çelişkili Kararı

1- LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ PAYINI DEVRETMESİ SORUMLULUĞUNU KALDIRMAZ 6183 Sayılı Kanunun 35 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, amme alacağının doğduğu ve ödenmesi ...

Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Yapılan Teslimler

I- GİRİŞ: Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 17 nci maddesinde; “Dâhilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin ...