Mahmut Bülent YILDIRIM Makaleleri

  1. Anasayfa
  2. Mahmut Bülent YILDIRIM MakaleleriGayrimenkul Satışlarının Vergilendirilmesi

I-GİRİŞ Son dönemlerde gayrimenkul sektöründe, gerek maliyet artışları, gerek döviz kurlarındaki yükselmeler ve buna bağlı olarak enflasyon artışı ile birlikte yüksek satış ...

Sosyal Medya Üzerinden Gelir Elde Edenlerin Vergilendirilmesi

I-GİRİŞ Hepimizin malumu olduğu üzere, son yıllarda sosyal medya kullanımının gerek ticari hayatta gerekse özel hayatta çok yoğun bir şekilde artış gösterdiğini görmekteyiz. ...

Hisse Devirlerinin Vergisel Boyutu

I-GİRİŞ Pay veya hisse kavramının tanımına vergi kanunlarında yer verilmemekle birlikte, bu kavramın 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda[1] da tanımlanmadığını görmekteyiz. ...

Damga Vergisinde Zamanaşımı Var mı?

1-Giriş Damga Vergisi, taraflar arasında yapılan hukuki veya ticari işlemlere bağlı olarak düzenlenen kâğıtlar üzerinden alınan bir muamele vergisidir. 488 sayılı Damga Vergisi ...

Sponsorluk Harcamalarının Vergisel Boyutu

I-GİRİŞ İşletmeler, içinde bulunmuş olduğumuz iletişim çağında, ulusal ve uluslararası rekabet ortamında rakip işletmeler arasında ön plana çıkmak, farkındalık yaratmak, bu ...

Vergide Tekerrür Uygulaması ve 7338 Sayılı Kanun Sonrası Değişiklikler

I-GİRİŞ Tekerrür müessesesi, vergi cezalarının kanunda belirlenmiş süreler dahilinde tekrar işlenmesi durumunda cezanın artırımlı uygulanması suretiyle mükellefleri caydırmaya ...

Şirket Aktifine Kayıtlı Taşınmazın Kat Karşılığı Devrinin Vergisel Boyutu

I-GİRİŞ: Taşınmaz kavramı 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun [1] 704. Maddesinde, arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ve kat mülkiyeti ...

Gelir Vergisi Mükelleflerince Eğitim Harcamalarının Vergi Matrahından İndirimi

Eğitim Harcamalarının Vergi Matrahından İndirimi Kelime anlamı itibariyle çocukların ve gençlerin toplum yaşamında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları ...

Matrah Artırımı Yoluyla Özel Esaslardan Çıkış

I-GİRİŞ Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun[1] 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak ...

Vergi İncelemesi Devam Eden Mükelleflerin Matrah Artırımı

I-GİRİŞ Kamuoyunun ve iş dünyasının büyük bir heyecanla beklediği yapılandırma ve matrah artırımı kanunu Haziran ayı itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. ...

Matrah Artırımı ve Hapis Cezası

I-GİRİŞ Yine bir yapılandırma ve matrah artırımı kanunu ile karşı karşıyayız. Son dönemlerde yapılandırma kanunlarının matrah artırımlarını da içerecek şekilde art arda ...

İhracatta Kıymet Araştırması ve İhracat Gelirlerinin Beyan Dönemi

I-GİRİŞ 4458 Sayılı Gümrük Kanununun[1] 23. Maddesine göre, eşyanın gümrük kıymeti, gümrük tarifesinin ve eşya ticaretine ilişkin belirli konularda getirilen tarife dışı ...