Mahmut Bülent YILDIRIM Makaleleri

  1. Anasayfa
  2. Mahmut Bülent YILDIRIM MakaleleriVergide Tekerrür Uygulaması ve 7338 Sayılı Kanun Sonrası Değişiklikler

I-GİRİŞ Tekerrür müessesesi, vergi cezalarının kanunda belirlenmiş süreler dahilinde tekrar işlenmesi durumunda cezanın artırımlı uygulanması suretiyle mükellefleri caydırmaya ...

Şirket Aktifine Kayıtlı Taşınmazın Kat Karşılığı Devrinin Vergisel Boyutu

I-GİRİŞ: Taşınmaz kavramı 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun [1] 704. Maddesinde, arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ve kat mülkiyeti ...

Gelir Vergisi Mükelleflerince Eğitim Harcamalarının Vergi Matrahından İndirimi

Eğitim Harcamalarının Vergi Matrahından İndirimi Kelime anlamı itibariyle çocukların ve gençlerin toplum yaşamında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları ...

Matrah Artırımı Yoluyla Özel Esaslardan Çıkış

I-GİRİŞ Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun[1] 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak ...

Vergi İncelemesi Devam Eden Mükelleflerin Matrah Artırımı

I-GİRİŞ Kamuoyunun ve iş dünyasının büyük bir heyecanla beklediği yapılandırma ve matrah artırımı kanunu Haziran ayı itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. ...

Matrah Artırımı ve Hapis Cezası

I-GİRİŞ Yine bir yapılandırma ve matrah artırımı kanunu ile karşı karşıyayız. Son dönemlerde yapılandırma kanunlarının matrah artırımlarını da içerecek şekilde art arda ...

İhracatta Kıymet Araştırması ve İhracat Gelirlerinin Beyan Dönemi

I-GİRİŞ 4458 Sayılı Gümrük Kanununun[1] 23. Maddesine göre, eşyanın gümrük kıymeti, gümrük tarifesinin ve eşya ticaretine ilişkin belirli konularda getirilen tarife dışı ...

Katma Değer Vergisinde Kısmi Tevkifat Uygulamasında Yapılan Değişiklikler ve Önerimiz

I-GİRİŞ Katma Değer Vergisinde tevkifat uygulaması, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun[1] 9. Maddesi hükmü uyarınca yapılmaktadır. Tevkifat uygulaması vergi güvenlik ...

Matrah Artırımı, Tarhiyat ve Hapis Cezası

I-GİRİŞ Son dönemlerde yapılandırma kanunlarının matrah artırımlarını da içerecek şekilde art arda yasalaştığına ve uygulamaya konulduğuna şahit olmaktayız. Yapılandırma ...

Türk Vergi Sisteminde Dinlenme Müessesesi ve Etkinliği

I-GİRİŞ Türk Vergi Sisteminde “dinlenme” müessesesinin temelleri, 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararname[1] ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun[2] 140. Maddesinde yapılmış olan ...

Kooperatiflerin Kuruluşu ve Vergisel Yükümlülükleri

I-GİRİŞ Kooperatiflerin esas amacı; yeteri derecede iktisadi güce sahip olmayan kişilerin meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını, karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet ...

7194 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Sonrası İzaha Davet Uygulaması

I-GİRİŞ Vergisel kavramlara 6728 sayılı kanunla[1] İzaha Davet adıyla bir yenisi daha eklenmiştir. Söz konusu düzenleme, 6728 Sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi ...