Mahmut Bülent YILDIRIM Makaleleri

  1. Anasayfa
  2. Mahmut Bülent YILDIRIM MakaleleriVergisel Açıdan Dönem Sonunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

I-GİRİŞ Aralık ayının içinde bulunduğumuz şu günlerde işletmeler yıl sonu kârlılık ve satış hedefleri ile bu hedeflerin gerçekleşmelerini karşılaştırmaya başlamış ...

Credit Note Uygulaması ve KDV Karşısındaki Durumu

  I-GİRİŞ Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın dış ticaret verilerine göre; 2017 yılında ihracat bir önceki yıla göre % 10,2 oranında artış ile ...

İşletmelerin Yurtdışından Kullanmış Oldukları Kredilerde Kurumlar Vergisi Kesintisi ve KDV

I-GİRİŞ İşletmelerin hedeflenen amaçlarını gerçekleştirmeleri ve faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için sermayeleri her zaman yeterli olmayabilir. Bu durumda işletmeler finansman ...

Derneklerin Kuruluşu ve Vergisel Yükümlülükleri

I-GİRİŞ Demokrasinin en önemli unsurlarından biri de şüphesiz ki sivil toplum kuruluşlarıdır. Bunların içerisinde de dernekler gerek sayısal olarak gerek demokratik örgütlenmeye ...

Sahte Fatura Nedir? Sahte Fatura Kullanımının Mükelleflere  Yaptırımları Nelerdir?

I-GİRİŞ: Ticari hayatta zaman zaman mükelleflerin bilmeden bazen de bilerek olmak üzere, mal veya hizmet satın almadığı kişilerden fatura temin etme yoluna gittikleri görülmektedir. ...