Mahmut Bülent YILDIRIM Makaleleri

  1. Anasayfa
  2. Mahmut Bülent YILDIRIM MakaleleriMatrah Artırımı Yoluyla Özel Esaslardan Çıkış

I-GİRİŞ Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun[1] 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak ...

Vergi İncelemesi Devam Eden Mükelleflerin Matrah Artırımı

I-GİRİŞ Kamuoyunun ve iş dünyasının büyük bir heyecanla beklediği yapılandırma ve matrah artırımı kanunu Haziran ayı itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. ...

Matrah Artırımı ve Hapis Cezası

I-GİRİŞ Yine bir yapılandırma ve matrah artırımı kanunu ile karşı karşıyayız. Son dönemlerde yapılandırma kanunlarının matrah artırımlarını da içerecek şekilde art arda ...

İhracatta Kıymet Araştırması ve İhracat Gelirlerinin Beyan Dönemi

I-GİRİŞ 4458 Sayılı Gümrük Kanununun[1] 23. Maddesine göre, eşyanın gümrük kıymeti, gümrük tarifesinin ve eşya ticaretine ilişkin belirli konularda getirilen tarife dışı ...

Katma Değer Vergisinde Kısmi Tevkifat Uygulamasında Yapılan Değişiklikler ve Önerimiz

I-GİRİŞ Katma Değer Vergisinde tevkifat uygulaması, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun[1] 9. Maddesi hükmü uyarınca yapılmaktadır. Tevkifat uygulaması vergi güvenlik ...

Matrah Artırımı, Tarhiyat ve Hapis Cezası

I-GİRİŞ Son dönemlerde yapılandırma kanunlarının matrah artırımlarını da içerecek şekilde art arda yasalaştığına ve uygulamaya konulduğuna şahit olmaktayız. Yapılandırma ...

Türk Vergi Sisteminde Dinlenme Müessesesi ve Etkinliği

I-GİRİŞ Türk Vergi Sisteminde “dinlenme” müessesesinin temelleri, 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararname[1] ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun[2] 140. Maddesinde yapılmış olan ...

Kooperatiflerin Kuruluşu ve Vergisel Yükümlülükleri

I-GİRİŞ Kooperatiflerin esas amacı; yeteri derecede iktisadi güce sahip olmayan kişilerin meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını, karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet ...

7194 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Sonrası İzaha Davet Uygulaması

I-GİRİŞ Vergisel kavramlara 6728 sayılı kanunla[1] İzaha Davet adıyla bir yenisi daha eklenmiştir. Söz konusu düzenleme, 6728 Sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi ...

7194 Sayılı Kanunla Yapılan Gelir Vergisi Tarife Değişikliği ve Vergi Kanunlarının Geriye Yürümezliği

I-GİRİŞ 7194 Sayılı “Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”[1] ile bir çok vergisel ...

Kriz Ortamında KDV İadeleri ve Bir Önerimiz

I-GİRİŞ Tüm Dünyayı derinden etkileyen Koronavirüs (Covid-19) salgını insanlığın geleceğini tehdit etmekle birlikte, hem sağlık alanında hem sosyal alanda hem de ekonomik alanda ...

Gıda Bankacılığı Uygulaması ve Vergisel Boyutu

I-GİRİŞ Gıda Bankacılığı sistemi 5179 Sayılı Gıdaların Üretim Tüketim ve Denetlenmesine Dair Kanunun[1] 3. Maddesinde tanımlanmış olup; “Gıda bankası: Bağışlanan veya ...