Mahmut Bülent YILDIRIM Makaleleri

  1. Anasayfa
  2. Mahmut Bülent YILDIRIM MakaleleriGıda Bankacılığı Uygulaması ve Vergisel Boyutu

I-GİRİŞ Gıda Bankacılığı sistemi 5179 Sayılı Gıdaların Üretim Tüketim ve Denetlenmesine Dair Kanunun[1] 3. Maddesinde tanımlanmış olup; “Gıda bankası: Bağışlanan veya ...

Vergisel Açıdan Dönem Sonu İşlemleri

I-GİRİŞ 2019 yılının sonlarına doğru gelirken işletmeler yıl sonu kârlılık ve satış hedefleri ile bu hedeflerin gerçekleşmelerinin sonuçlarını karşılaştırmaya başlamış ...

Kamu Kurumlarından Olan Alacaklar İçin Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılması

I-GİRİŞ: Ekonomik daralmanın olduğu, enflasyonun ve faizlerin yüksek olduğu dönemlerde işletmeler satış baskısıyla karşı karşıya kalabildikleri gibi  alacaklarını tahsil etme ...

Gelir Vergisi Mükelleflerinin Eğitim Harcamalarının Vergisel Boyutu

Gelir Vergisi Mükellefleri Eğitim Harcamaları Çocukların ve gençlerin toplum yaşamında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini ...

İthalatta Gözetim Uygulaması ve KDV Sorunu

I-İTHALATTA GÖZETİM UYGULAMASI İthalatta gözetim uygulaması, ithalat sırasında yerli üreticilerin zarar görmesini engellemek ve ithalat üzerinden hesaplanan vergi kayıplarının ...

Mükelleflerin Kendi Beyannamelerine Dava Açma Hakkı ve Anayasa Mahkemesi Kararı

I-İHTİRAZİ KAYIT VE DAVA HAKKI Mali İdarenin yapmış olduğu bir takım tespitlerden hareketle, mükelleflerden beyannamelerini düzeltmelerini istedikleri sıkça karşılaşılan ...

Vergi İhtilaflarında Başvuru Süreleri ve 2019 Yılı Parasal Hadler

I-GİRİŞ Bilindiği üzere kamu hukuku, devlet ile vatandaşlar arasında veya devlet kurumlarının kendi aralarındaki hukuki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. Türkiye Cumhuriyeti ...

Mali Açıdan Elektronik Uygulamalar ve 2019 Yılında Kapsama Giren Mükellefler

I-GİRİŞ Bilindiği üzere 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun[1] mükerrer 257. Maddesi Yetki başlığı altında düzenlenmiş olup madde hükmüyle Maliye Bakanlığının mükellef ve ...

Vergisel Açıdan Dönem Sonunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

I-GİRİŞ Aralık ayının içinde bulunduğumuz şu günlerde işletmeler yıl sonu kârlılık ve satış hedefleri ile bu hedeflerin gerçekleşmelerini karşılaştırmaya başlamış ...

Credit Note Uygulaması ve KDV Karşısındaki Durumu

I-GİRİŞ Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın dış ticaret verilerine göre; 2017 yılında ihracat bir önceki yıla göre % 10,2 oranında artış ile 157 ...

İşletmelerin Yurtdışından Kullanmış Oldukları Kredilerde Kurumlar Vergisi Kesintisi ve KDV

I-GİRİŞ İşletmelerin hedeflenen amaçlarını gerçekleştirmeleri ve faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için sermayeleri her zaman yeterli olmayabilir. Bu durumda işletmeler finansman ...

Derneklerin Kuruluşu ve Vergisel Yükümlülükleri

I-GİRİŞ Demokrasinin en önemli unsurlarından biri de şüphesiz ki sivil toplum kuruluşlarıdır. Bunların içerisinde de dernekler gerek sayısal olarak gerek demokratik örgütlenmeye ...