Mahmut Bülent YILDIRIM Makaleleri

  1. Anasayfa
  2. Mahmut Bülent YILDIRIM MakaleleriTürk Vergi Sisteminde Dinlenme Müessesesi ve Etkinliği

I-GİRİŞ Türk Vergi Sisteminde “dinlenme” müessesesinin temelleri, 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararname[1] ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun[2] 140. Maddesinde yapılmış olan ...

Kooperatiflerin Kuruluşu ve Vergisel Yükümlülükleri

I-GİRİŞ Kooperatiflerin esas amacı; yeteri derecede iktisadi güce sahip olmayan kişilerin meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını, karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet ...

7194 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Sonrası İzaha Davet Uygulaması

I-GİRİŞ Vergisel kavramlara 6728 sayılı kanunla[1] İzaha Davet adıyla bir yenisi daha eklenmiştir. Söz konusu düzenleme, 6728 Sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi ...

7194 Sayılı Kanunla Yapılan Gelir Vergisi Tarife Değişikliği ve Vergi Kanunlarının Geriye Yürümezliği

I-GİRİŞ 7194 Sayılı “Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”[1] ile bir çok vergisel ...

Kriz Ortamında KDV İadeleri ve Bir Önerimiz

I-GİRİŞ Tüm Dünyayı derinden etkileyen Koronavirüs (Covid-19) salgını insanlığın geleceğini tehdit etmekle birlikte, hem sağlık alanında hem sosyal alanda hem de ekonomik alanda ...

Gıda Bankacılığı Uygulaması ve Vergisel Boyutu

I-GİRİŞ Gıda Bankacılığı sistemi 5179 Sayılı Gıdaların Üretim Tüketim ve Denetlenmesine Dair Kanunun[1] 3. Maddesinde tanımlanmış olup; “Gıda bankası: Bağışlanan veya ...

Vergisel Açıdan Dönem Sonu İşlemleri

I-GİRİŞ 2019 yılının sonlarına doğru gelirken işletmeler yıl sonu kârlılık ve satış hedefleri ile bu hedeflerin gerçekleşmelerinin sonuçlarını karşılaştırmaya başlamış ...

Kamu Kurumlarından Olan Alacaklar İçin Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılması

I-GİRİŞ: Ekonomik daralmanın olduğu, enflasyonun ve faizlerin yüksek olduğu dönemlerde işletmeler satış baskısıyla karşı karşıya kalabildikleri gibi  alacaklarını tahsil etme ...

Gelir Vergisi Mükelleflerinin Eğitim Harcamalarının Vergisel Boyutu

Gelir Vergisi Mükellefleri Eğitim Harcamaları Çocukların ve gençlerin toplum yaşamında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini ...

İthalatta Gözetim Uygulaması ve KDV Sorunu

I-İTHALATTA GÖZETİM UYGULAMASI İthalatta gözetim uygulaması, ithalat sırasında yerli üreticilerin zarar görmesini engellemek ve ithalat üzerinden hesaplanan vergi kayıplarının ...

Mükelleflerin Kendi Beyannamelerine Dava Açma Hakkı ve Anayasa Mahkemesi Kararı

I-İHTİRAZİ KAYIT VE DAVA HAKKI Mali İdarenin yapmış olduğu bir takım tespitlerden hareketle, mükelleflerden beyannamelerini düzeltmelerini istedikleri sıkça karşılaşılan ...

Vergi İhtilaflarında Başvuru Süreleri ve 2019 Yılı Parasal Hadler

I-GİRİŞ Bilindiği üzere kamu hukuku, devlet ile vatandaşlar arasında veya devlet kurumlarının kendi aralarındaki hukuki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. Türkiye Cumhuriyeti ...