Muharrem ÖZDEMİR Makaleleri

  1. Anasayfa
  2. Muharrem ÖZDEMİR MakaleleriDar Mükellef Kurum ve İşyeri Kavramı

I- Türkiye’de İşyeri Aracılığıyla Gelirin Elde Edilmesi 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 3’ncü maddesi “Tam ve Dar mükellefiyet” kavramlarına yer vermiştir. ...

Gecikme Zammı Hesabında Özellikli Durumlar

1. Cezalara gecikme zammı tatbik edilir mi? 6183 sayılı Kanunun 51.maddesinin üçüncü fıkrasında “Gecikme zammı; 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre uygulanan vergi ziyaı ...

İptal Davası

1. Hukuki Niteliği 6183 Sayılı Kanunun 24’üncü maddesine göre açılan tasarrufun iptali davalarının amacı, bu kanunun 27, 28, 29 ve 30. maddelerinin hükümsüz saydığı ...

İhtiyati Tahakkuk Müessesesi

1- Genel Düzenleme İhtiyati tahakkuk müessesesi, kamu alacağını korumak amacıyla 6183 sayılı Kanunun 17 ila 20 inci maddeleri arasında düzenlenmiştir. Buna göre, İhtiyati tahakkuk, ...