Sirküler

  1. Anasayfa
  2. Sirküler2019/44 – VERBİS’e Kayıt Oldunuz mu?

Sirküler: 2019-SR-1854 Konu: VERBİS’e Kayıt Oldunuz mu? 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16. maddesine göre Kanun hükümleri veya Kurul kararlarıyla istisna tutulanlar hariç olmak üzere kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının kişisel veri işlemeye başlamadan önce Veri ...

Devamı
2019/43 – İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Altı Ay Daha Uzatıldı

Sirküler: 2019-SR-1853 Konu: İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Altı Ay Daha Uzatıldı 2018-SR-1803 Sayılı sirkülerimizde; “04.09.2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin İhracat Bedelleri Hakkındaki (2018-32/48 numaralı) Tebliğ ile ihracat ...

Devamı
2019/42 – Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

Sirküler: 2019-SR-1852 Konu: Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik 16 Ağustos 2019 tarih ve 30860 sayılı Resmi Gazete’de BDDK tarafından “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” yayımlanmıştır. Bu yönetmeliğe göre: Bankaların ...

Devamı
2019/41 – Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi Uygulaması 01 Ocak 2020 Tarihine Ertelendi!

Sirküler : 2019-SR-1851 Konu : Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi Uygulaması 01 Ocak 2020 Tarihine Ertelendi! 27 Temmuz 2019 tarihli ve 30844 sayılı Resmi Gazete’de “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 6)” ...

Devamı
2019/40 – 2019 Yılı 2. Geçici Vergi Dönemi Uygulanacak Döviz Değerleme Kurları Hakkında

Sirküler : 2019-SR-1850 Konu : 2019 Yılı 2. Geçici Vergi Dönemi Uygulanacak Döviz Değerleme Kurları Hk. Geçici vergi dönem sonlarında yapılacak döviz değerlemelerinde; Resmi Gazete’de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan T.C. Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınmaktadır. (217 Seri ...

Devamı
2019/39 – 7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Sirküler: 2019-SR-1849 Konu: 7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hk. 7186 Sayılı “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 19 Temmuz 2019 tarihli ve 30836 (I. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.Yürütme ve yürürlük ...

Devamı
2019/38 – İndirimli KDV ve ÖTV Uygulamasında Son Gün 30 Haziran 2019!

Sirküler: 2019-SR-1848 Konu: İndirimli KDV ve ÖTV Uygulamasında Son Gün 30 Haziran 2019! Bilindiği üzere; 21 Mart 2019 tarihli ve 30721 sayılı Resmi Gazete ‘de “Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile Cumhurbaşkanı Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 843)” yayımlanmıştı. ...

Devamı
2019/37 – 2018 Yılı Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdiki İçin Son Gün 30 Haziran!

Sirküler: 2019-SR-1847 Konu: 2018 Yılı Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdiki İçin Son Gün 30 Haziran! Bilindiği üzere, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64’üncü maddesinde her tacirin ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ...

Devamı
2019/36 – 2019 Yılında Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketler

Sirküler : 2019-SR-1846 Konu : 2019 Yılında Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketler 16 Şubat 2019 tarihli ve 30688 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu ile “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler” için “Eşik Değerler” yeniden belirlenmişti. I ve II sayılı listede bulunmayan (halka açık ya da halka ...

Devamı
2019/35 – Yürürlükteki SGK Teşvikleri

Sirküler: 2019-SR-1845 Konu: Yürürlükteki SGK Teşvikleri 2019 yılı itibariyle uygulamada olan önemli SGK teşviklerini ve bu teşvikler hakkında hangi şartların sağlanmasının gerektiğini SGK’nin yayınlamış olduğu ekteki sunumda detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. SGK teşvikleri ile ilgili sunuma BURADAN ...

Devamı
2019/34 – Vergi Levhalarınızı İnternet Vergi Dairenizden Onaylatmayı Unutmayalım

Sirküler: 2019-SR-1844 Konu: Vergi Levhalarınızı İnternet Vergi Dairenizden Onaylatmayı Unutmayalım Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından, Gelir/Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilmesinden sonra Vergi Levhası, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından beyannamelerde yer alan bilgilere göre ...

Devamı
2019/33 – 2019 Yılı 1. Geçici Vergi Dönemi Uygulanacak Döviz Değerleme Kurları Hakkında

Sirküler : 2019-SR-1843 Konu   : 2019 Yılı 1. Geçici Vergi Dönemi Uygulanacak Döviz Değerleme Kurları Hk. Geçici vergi dönem sonlarında yapılacak döviz değerlemelerinde; Resmi Gazete’de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan T.C. Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınmaktadır. (217 Seri ...

Devamı