Sirküler

  1. Anasayfa
  2. Sirküler2022/1 – İhracat Bedellerinin %25’inin Merkez Bankasına Satış Zorunluluğu

Sirküler : 2021-SR-1998 Konu : İhracat Bedellerinin %25’inin Merkez Bankasına Satış Zorunluluğu       İHRACAT BEDELLERİNİN %25’İNİN TCMB’YE SATIŞINA İLİŞKİN UYGULAMA YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR Hazine ve Maliye Bakanlığınca, İhracat Genelgesine “İhracat bedellerinin Merkez Bankasına Satışı” ...

Devamı
2021/43 – 7326  Sayılı SGK Yapılandırmasında İlk Taksiti Ödemeyenler İçin Son Fırsat

Sirküler:2021-SR-1997 Konu: 7326  Sayılı SGK Yapılandırmasında İlk Taksiti Ödemeyenler İçin Son Fırsat       7326  SAYILI SGK YAPILANDIRMASINDA İLK TAKSİTİ ÖDEMEYENLER İÇİN SON FIRSAT  31.12.2021 (bu tarih dahil) 7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik ...

Devamı
2021/42 – 7326  Sayılı Kanun İkinci Taksit Ödemesi için Son Tarih 30.11.2021

Sirküler : 2021-SR-1996 Konu : 7326  Sayılı Kanun İkinci Taksit Ödemesi için son tarih 30.11.2021   Yapılandırmanın ikinci taksit ödemesi için son tarih (30.11.2021) bugün. Yapılandırmanın geçerli olması için ilk iki taksidin zamanında ödenmesi gerekiyor. Yapılandırmanın ikinci taksit ödemesi için son gün ...

Devamı
2021/41 – Sosyal Güvenlik Kurumu İle Sözleşme İmzalayan Sağlık Hizmeti Sunucuları İle Medikal Malzeme ve İlaç / Etken Madde Temin Eden Tüm Mükelleflerin E-fatura, E-arşiv fatura  ve E-deftere Geçiş Süresi

Sirküler : 2021-SR-1995 Konu : Sosyal Güvenlik Kurumu İle Sözleşme İmzalayan Sağlık Hizmeti Sunucuları İle Medikal Malzeme ve İlaç / Etken Madde Temin Eden Tüm Mükelleflerin E-fatura, E-arşiv fatura  ve E-deftere Geçiş Süresi Bilindiği üzere 09.02.2021 tarihli  VUK Genel Tebliği(SIRA NO: 509)’nde Değişiklik ...

Devamı
2021/40 – 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan Borçların İlk İki Taksit Ödemelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Sirküler : 2021-SR-1994 Konu  : 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan Borçların İlk İki Taksit Ödemelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Yapılandırma kapsamının bozulmaması için ilk iki taksit mutlaka süresinde ödenmelidir. (7326 S.K., Md. 9)   Taksitlerin ilk ikisinin zamanında ve tam ödenmesi ...

Devamı
2021/39 – Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı Uygulanan Yıllara İlişkin Zararların 2021-3. Dönem Geçici Vergi Dönemi İtibariyle %50’sine Kadar Olan Kısmının Kullanılabilmesi Hakkında

Sirküler : 2021-SR-1993 Konu : Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı Uygulanan Yıllara İlişkin Zararların 2021-3. Dönem Geçici Vergi Dönemi İtibariyle %50’sine Kadar Olan Kısmının Kullanılabilmesi HK. 7326 Sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (ğ) bendine göre; Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında ...

Devamı
2021/38 – Yabancıların Çalışma İzin Taleplerine İlişkin Olarak Başvuru Sahibi İşyerlerinin ve Yabancıların Karşılaması Zorunlu Olan Değerlendirme Kriterleri

Sirküler: 2021-SR-1993 Konu: Yabancıların Çalışma İzin Taleplerine İlişkin Olarak Başvuru Sahibi İşyerlerinin ve Yabancıların Karşılaması Zorunlu Olan Değerlendirme Kriterleri   6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun Geçici 1. Maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca halen yürürlükte bulunan ...

Devamı
2021/37 – İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi İle İlgili Önemli Değişiklikler

Sirküler: 2021-SR-1992 Konu: İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi İle İlgili Önemli Değişiklikler   İhracat Bedellerinin Getirilmesi Zorunluluğu Olmayan Ülkelerin Kapsamı Genişletilmiştir: Hazine ve Maliye Bakanlığının 21.10.2021 tarih ve 650957 sayılı yazısı ile TCMB İhracat Genelgesinde önemli değişiklikler ...

Devamı
2021/36 – Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun

Sirküler: 2021-SR-1991 Konu: Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun “Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Teklifi 1.10.2021 tarihinde TBMM’ye sunuldu. Toplam 64 maddeden oluşan Torba Yasa ile öngörülen bazı önemli hususlar sirkülerimizde özetlenmiştir. ...

Devamı
2021/35 – Dijital Hizmet Vergisi Mükellef ve Vergi Sorumlusu, Muafiyet ve İstisnaları

1 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 20 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği’nde” verginin uygulanmasına yönelik açıklamalar ve örnekler yer almaktadır. Dijital hizmet vergisinin uygulanmasına dair, tebliğde yer alan ...

Devamı
2021/34 – 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Taşınmazların Yeniden Değerlemesi

        YENİDEN DEĞERLEME YAPAMAYACAK OLAN MÜKELLEFLER   Dar mükellefiyete tabi olanlar, Finans ve bankacılık sektöründe faaliyet gösterenler, Sigorta ve reasürans şirketleri, Emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları, Münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal ...

Devamı
2021/33 – 2021 Yılı 3. Geçici Vergi Dönemi Uygulanacak Döviz Değerleme Kurları

**283 Sıra No.lu VUK Tebliği uyarınca; kasadaki yabancı ülke paraları için efektif alış kurları, banka hesaplarındaki yabancı paralar ise döviz alış kuru ile değerlenmektedir. Buna göre, 2021 yılı üçüncü geçici vergi dönemi (01.10.2021) için uygulanacak kurlar,T.C. Merkez Bankası’nın internet sayfasında ...

Devamı