Sirküler

  1. Anasayfa
  2. Sirküler2021/5 – Borçlarınızı henüz yapılandırmadınız mı?

Sirküler : 2021-SR-1973 Konu : Borçlarınızı henüz yapılandırmadınız mı? 7256 sayılı Kanun kapsamında son günler şu şekildedir. Vergi borçlarının yeniden yapılandırılması için başvuruların (31 Ocak 2021 tarihinin tatil olması nedeniyle) 01 Şubat 2021 tarihine kadar, İlk taksit ödemelerinin (28 Şubat 2021 ...

Devamı
2021/4 – Faaliyetleri Tamamen ya da Geçici Olarak Durdurulan İşyerlerinin Vergi Ödevlerinin Ertelenmesi Hakkında

Sirküler : 2021-SR-1972 Konu : Faaliyetleri Tamamen Ya da Geçici Olarak Durdurulan İşyerlerinin Vergi Ödevlerinin Ertelenmesi Hk. Koronavirüs (COVID-19) salgınına ilişkin olarak geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde ...

Devamı
2021/3 – Kapanış ve Ara Tasdik İçin Son Gün 31 Ocak!

Sirküler : 2021-SR-1971 Konu : Kapanış ve Ara Tasdik İçin Son Gün 31 Ocak! Değerli mükelleflerimiz; A) KAPANIŞ TASDİKİ YAPILACAK DEFTERLER: Anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve kooperatiflerin tutmak zorunda oldukları Yönetim Kurulu Karar Defterlerinin kapanış tasdikleri izleyen hesap ...

Devamı
2021/2 – Değerli Konut Vergisi Mükellefiyeti Hakkında Hatırlatma

Sirküler : 2021-SR-1970 Konu : Değerli Konut Vergisi Mükellefiyeti Hakkında Hatırlatma Bilindiği üzere, değerli konut vergisi 2021 yılının Şubat ayının 20 nci günü sonuna kadar beyan edilip Şubat ve Ağustos ayları sonuna kadar iki eşit taksit halinde ödenecektir. 15 Ocak 2021 tarihli ve 31365 sayılı Resmi Gazete’de ...

Devamı
2021/1 – Binek Otomobillerin Giderlerine İlişkin Kısıtlamalar Hakkında

Sirküler : 2021-SR-1969 Konu : Binek Otomobillerin Giderlerine İlişkin Kısıtlamalar Hk. 7194 sayılı kanunun 13.ve 14. Maddeleri ile Gelir Vergisi Kanununun 40. Ve 68. Maddelerinde yapılan değişiklikler ile işletmelerin kiraladıkları ya da iktisap ettikleri binek otomobillerin giderlerinin vergi matrahının tespitinde indiriminde ...

Devamı
2020/86 – Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumlarında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı.

Sirküler : 2020-SR-1967 Konu : Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumlarında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı. 26 Aralık 2020 tarihli ve 31346 sayılı Resmi Gazete’de “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde ...

Devamı
2020/85 – Koronavirüs Salgını Nedeniyle Esnafa Verilecek Hibe Desteği  Tebliği Yayımlandı!

Sirküler : 2020-SR-1966 Konu : Koronavirüs Salgını Nedeniyle Esnafa Verilecek Hibe Desteği  Tebliği Yayımlandı!   23/12/2020 tarihli 31343 sayılı Resmi Gazete’de Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı  yayımlanmış ...

Devamı
2020/84 – Kiralamalarda Uygulanan İndirimli Stopaj Oranı Uygulama Süreleri Uzatıldı!

Sirküler : 2020-SR-1965 Konu : Kiralamalarda Uygulanan İndirimli Stopaj Oranı Uygulama Süreleri Uzatıldı! 23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerdeki stopaj oranlarına ilişkin 3319 Sayılı Karar yayımlandı. 31 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de ...

Devamı
2020/83 – Düşürülen KDV Oranlarının Uygulama Süreleri Uzatıldı!

Sirküler : 2020-SR-1964 Konu : Düşürülen KDV Oranlarının Uygulama Süreleri Uzatıldı!  23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 3318 sayılı Karar yayımlandı. 31 Temmuz 2020 tarihli ...

Devamı
2020/82 – Bazı Kazanç ve İratlardan Yapılan Tevkifat Oranlarında Değişiklik!

Sirküler : 2020-SR-1963 Konu : Bazı Kazanç ve İratlardan Yapılan Tevkifat Oranlarında Değişiklik! 23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranlarında değişiklik yapan 3321 Sayılı Karar yayımlandı. Gelir ...

Devamı
2020/81 – Kısa Çalışma Uygulaması Süreleri Uzatıldı!

Sirküler : 2020-SR-1962 Konu : Kısa Çalışma Uygulaması Süreleri Uzatıldı! 23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de kısa çalışma uygulamasına başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin 3316 Sayılı Karar ve kısa çalışma ödeneği süresinin uzatılmasına ilişkin 3317 Sayılı Karar yayımlanmıştır. ...

Devamı
2020/80 – E-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu Hakkında

Sirküler : 2020-SR-1961 Konu : E-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu Hk.  1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:3)’in “4.4. e-Defter Dosyaları, Berat Dosyaları ve Muhasebe Fişlerinin Muhafaza ve İbrazı” başlıklı bölümünde yer alan düzenleme ile e-Defter ...

Devamı