Sirküler

  1. Anasayfa
  2. Sirküler2020/76 – Varlık Barışına İlişkin Genel Tebliğ Yayımlandı

Sirküler : 2020-SR-1957 Konu : Varlık Barışına İlişkin Genel Tebliğ Yayımlandı! 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 21 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 93 üncü madde ile yeni bir Varlık Barışı uygulaması ...

Devamı
2020/75 – 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Düzenlemeleri

Sirküler : 2020-SR-1956 Konu : 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Düzenlemeleri 16 Ekim 2020 tarihinde TBMM’ye sunulan “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” Plan ve Bütçe ...

Devamı
2020/74 – 2020 Yılı 3. Geçici Vergi Dönemi Uygulanacak Döviz Değerleme Kurları Hakkında

Sirküler : 2020-SR-1955 Konu : 2020 Yılı 3. Geçici Vergi Dönemi Uygulanacak Döviz Değerleme Kurları Hakkında Geçici vergi dönem sonlarında yapılacak döviz değerlemelerinde; Resmi Gazete’de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan T.C. Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınmaktadır. (217 ...

Devamı
2020/73 – Kısa Çalışma Ödeneği, Sözleşme Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Desteğinden Yararlanma Süresi 2 Ay Uzatıldı!

Sirküler : 2020-SR-1954 Konu : Kısa Çalışma Ödeneği, Sözleşme Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Desteğinden Yararlanma Süresi 2 Ay Uzatıldı! 27 Ekim 2020 tarihli ve 31287 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3134 Sayılı Karar ile kısa çalışma ödeneği süresi ve 3135 sayılı Karar ile ücretsiz izin desteği ve ...

Devamı
2020/72 – Yeni Yönetmelikle “Emlakçılık” Kuralları Değişti!

Sirküler : 2020-SR-1953 Konu : Yeni Yönetmelikle “Emlakçılık” Kuralları Değişti!             14 Ekim 2020 tarihli ve 31274 sayılı resmi gazetede “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır. Yayımlanan bu Yönetmelik, gerçek veya tüzel kişi ...

Devamı
2020/71 – Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik

Sirküler : 2020-SR-1952 Konu : Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik 09 Ekim 2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmi Gazete’de “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında ...

Devamı
2020/70 – Ertelenen Vergilerin Ödeme Vakti Geldi!

Sirküler : 2020-SR-1951 Konu : Ertelenen Vergilerin Ödeme Vakti Geldi! Değerli mükelleflerimiz; bilindiği üzere 518 Seri No’lu V.U.K. Genel Tebliği ve SGK Genel yazısı ile belirlenen, “Mücbir Sebep Halinden Faydalanan Mükellefler” için  Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait KDV, Muhtasar beyannameleri ve SGK bildirimleri ...

Devamı
2020/69 – Kambiyo İşlemlerindeki BSMV ve Mevduat Faizlerinden Alınan Tevkifat Oranlarında İndirim!

Sirküler: 2020-SR-1950 Konu: Kambiyo İşlemlerindeki BSMV ve Mevduat Faizlerinden Alınan Tevkifat Oranlarında  İndirim! BSMV Oranlarında İndirim:             30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3031 Sayılı Karar ile kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken ...

Devamı
2020/68 – Matrah ve Vergi Artırımı Bozulanlara Umut Işığı Belirdi

Sirküler : 2020-SR-1949 Konu : Matrah ve Vergi Artırımı Bozulanlara Umut Işığı Belirdi Hatırlanacağı üzere; 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7143 sayılı Kanununla mükelleflere, 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 hesap dönemleri için matrah ve vergi artırımı olanağı getirilmişti. Matrah ...

Devamı
2020/67 – İhracat Bedellerinin Bankadan Tahsilatı Devam Etmektedir

Sirküler : 2020-SR-1948 Konu : İhracat Bedellerinin Bankadan Tahsilatı Devam Etmektedir 28 Ağustos 2020 tarihli ve 31227 sayılı Resmi Gazete ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’in 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendi ...

Devamı
2020/66 – Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulaması 2 Ay Daha Uzatıldı!

Sirküler : 2020-SR-1947 Konu : Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulaması 2 Ay Daha Uzatıldı! 04 Eylül 2020 tarihli ve 31234 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2930 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile fesih yasağı ve ücretsiz izin uygulaması süresi 2 ay daha uzatılmıştır. 7244 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş ...

Devamı
2020/65 – KÇÖ 2 Ay Daha Uzatıldı!

Sirküler : 2020-SR-1946 Konu : KÇÖ 2 Ay Daha Uzatıldı! 31 Ağustos 2020 tarihli ve 31230 sayılı Resmi Gazete’de kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkında 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Buna göre, 30/06/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan ...

Devamı