Sirküler

  1. Anasayfa
  2. Sirküler2019/4 – Nevi Değişikliği, Devir, İntikal ve Aracı Giriş İşlemlerinin SGK’ya İnternet Ortamında Bildirimi Hakkında

Sirküler: 2019-SR-1814 Konu: Nevi Değişikliği, Devir, İntikal ve Aracı Giriş İşlemlerinin SGK’ya İnternet Ortamında Bildirimi Hakkında SGK’nın 04.01.2019 tarihli yapmış olduğu duyuruda; daha önce manuel olarak verilen, işverenlerin nevi değişikliği, devir, intikal ve aracı giriş işlemlerinin işyerlerinin e-bildirge ...

Devamı
2019/3 – 7143 (Af Kanunu) Sayılı Kanunu İhlal Edenlere Yeni Bir Şans Doğdu!

Sirküler: 2019-SR-1813 Konu:  7143 (Af Kanunu) Sayılı Kanunu İhlal Edenlere Yeni Bir Şans Doğdu! 05.01.2019 tarihli ve 30646 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğ ile 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İlişkin hususlar açıklanmıştır. 7143 Sayılı Kanundan ...

Devamı
2019/2 – Hayatımıza Yeni Bir Beyanname Daha Eklendi! Plastik Poşet Beyannamesi

Sirküler: 2019-SR-1812 Konu: Hayatımıza Yeni Bir Beyanname Daha Eklendi! Plastik Poşet Beyannamesi   10.12.2018 tarihli ve 30621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile taşıma amaçlı kullanılan plastik alışveriş poşetlerinin ...

Devamı
2019/1 – Geçici Olarak Yapılan KDV, ÖTV ve Tapu Harcı Oran İndirimlerinin Süresi 31 Mart 2019 Tarihine Kadar Uzatıldı!

Sirküler: 2019-SR-1811 Konu: Geçici Olarak Yapılan KDV, ÖTV ve Tapu Harcı Oran İndirimlerinin Süresi 31 Mart 2019 Tarihine Kadar Uzatıldı!   Bilindiği üzere, 2018/11674 ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ve 287 sayılı Cumhurbaşkanı kararı çerçevesinde bazı mallara ilişkin katma değer dergisi (KDV) ve özel ...

Devamı
2018/79 – 2019 Yılı Şubat Ayında Verilecek Olan, 2019/Ocak Dönemi KDV Beyannamesinde Değişiklik!

Sirküler : 2018-SR-1810 Konu  : 2019 Yılı Şubat Ayında Verilecek Olan, 2019/Ocak Dönemi KDV Beyannamesinde Değişiklik! 1 No.lu KDV beyannamesinde Ocak/2019 vergilendirme döneminden (1 Şubat 2019’da uygulamaya koyulacak versiyondan) itibaren “İndirimler” tablosunda yer alan “102 – Bu Döneme Ait ...

Devamı
2018/78 – Facebook, Instagram, Google ve Linkedin Uygulamalarına Reklam Vergisi Geldi!

Sirküler : 2018-SR-1809 Konu  : Facebook, Instagram, Google ve Linkedin Uygulamalarına Reklam Vergisi Geldi! 19  Aralık 2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete’de 476 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır. Söz konusu Karar ile internet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alınmış olup bu ...

Devamı
2018/77 – Gazete, Dergi, Kitap ve Benzeri Yayınların Elektronik Ortamda Satışında KDV Oranı %18 Olacaktır!

Sirküler : 2018-SR-1808 Konu  : Gazete, Dergi, Kitap ve Benzeri Yayınların Elektronik Ortamda Satışında KDV Oranı %18 Olacaktır! 19 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 475 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 01/01/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; gazete, dergi, kitap ve benzeri yayınların elektronik ...

Devamı
2018/76 – 2019 Yılında Tutulacak Defterler, Tasdik Zamanları Ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi Hakkında!

Sirküler : 2018-SR-1807 Konu : 2019 Yılında Tutulacak Defterler, Tasdik Zamanları Ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi Hakkında! Mükelleflerin 2019 yılında kullanacakları ve fiziki ortamda tutulan ticari defterlerinin Aralık ayı sonuna kadar notere tasdik ettirilmesi gerekmektedir. GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN 1) Bilanço ...

Devamı
2018/75 – Türk Parasına Uyarlanacak Sözleşmelerde Damga Vergisine İlişkin Sirküler Yayımlandı!

Sirküler : 2018-SR-1806 Konu : Türk Parasına Uyarlanacak Sözleşmelerde Damga Vergisine İlişkin Sirküler Yayımlandı! Gelir İdaresi Başkanlığınca, Türk Parasına uyarlanacak sözleşmelerde damga vergisine ilişkin 22/11/2018 tarihli ve 22 sayılı Damga Vergisi Sirküleri yayımlandı. 1) Damga vergisi ödenmeyecek haller 85 ...

Devamı
2018/74 – Uyumlu İşverenlere SGK Borçlarını Uygun Koşullarda Taksitlendirme İmkanı Tanındı!

Sirküler : 2018-SR-1805 Konu : Uyumlu İşverenlere SGK Borçlarını Uygun Koşullarda Taksitlendirme İmkanı Tanındı! Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayınlanan 2018/39 Sayılı Genelge ile SGK primlerini süresinde ödeyemeyen uyumlu işverenlere, 12 ayı geçmeyen borçlarını taksitlendirme imkânı tanındı. Genelgeye ...

Devamı
2018/73 – İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin “İhracat Genelgesi”  Yayımlandı!

Sirküler : 2018-SR-1803 Konu  : İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin “İhracat Genelgesi”  Yayımlandı! İHRACAT GENELGESİ Bu Genelgenin amacı, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. İhracat bedellerinin yurda getirilmesi: 2018-32/48 sayılı Tebliğin yürürlüğe ...

Devamı
2018/72 – Bazı Mal Teslimlerinde; Kdv, Ötv Ve Tapu Harcında 31/12/2018 Tarihine Kadar İndirim Yapıldı!

Sirküler: 2018-SR-1802 Konu: Bazı Mal Teslimlerinde; Kdv, Ötv Ve Tapu Harcında 31/12/2018 Tarihine Kadar İndirim Yapıldı! 31/10/2018 Tarihli ve 30581 Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 287 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 31/10/2018-31/12/2018 Tarihleri arasında uygulanmak üzere bazı mallarda KDV ,ÖTV ve Tapu ...

Devamı