Sirküler

  1. Anasayfa
  2. Sirküler2020/54 – Kısa Çalışma Ödeneği, Sözleşme Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzne Ayırma Süresi Uzatıldı!

Sirküler: 2020-SR-1935 Konu: Kısa Çalışma Ödeneği, Sözleşme Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzine Ayırma Süresi Uzatıldı! 30 Haziran 2020 tarihli ve 31171 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2706 Sayılı Karar ile kısa çalışma ödeneği süresi ve 2707 sayılı Karar ile sözleşme fesih yasağı süresi 1 ay ...

Devamı
2020/53 – VERBİS’e Kayıt Süreleri Uzatıldı!

Sirküler: 2020-SR-1934 Konu: VERBİS’e Kayıt Süreleri Uzatıldı! 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 16 ncı maddesi gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK)’nun ...

Devamı
2020/52 – E-İrsaliye Uygulamasında Yeni Düzenlemeler

Sirküler: 2020-SR-1933 Konu: E-İrsaliye Uygulamasında Yeni Düzenlemeler Geçiş zorunluluğu E-İrsaliye uygulamasına 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kendilerine e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen aşağıda belirtilen mükelleflerin mezkur Tebliğde belirtilen sürelerde e-İrsaliye uygulamasına ...

Devamı
2020/51 – 2019 Yılı Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdiki İçin Son Gün 30 Haziran!

Sirküler: 2020-SR-1932 Konu: 2019 Yılı Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdiki İçin Son Gün 30 Haziran! Bilindiği üzere, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64’üncü maddesinde her tacirin ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ...

Devamı
2020/50 – Binek Otomobil Giderleri, Ücretlerin Vergilendirilmesi ve Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Diğer Bazı Önemli Düzenlemeler İle İlgili 311 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Yayımlandı.

Sirküler: 2020-SR-1931 Konu: Binek Otomobil Giderleri, Ücretlerin Vergilendirilmesi ve Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Diğer Bazı Önemli Düzenlemeler İle İlgili 311 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Yayımlandı. 27 Mayıs 2020 tarihli ve 31137 sayılı Resmi Gazete ’de 311 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlanmış ...

Devamı
2020/49 – E-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile E-Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı

Sirküler: 2020-SR-1930 Konu: E-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile E-Defter Beratlarının   Yüklenme Süresi Uzatıldı. Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 28/05/2020 tarih ve VUK-131/2020-10 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; e-Defter uygulamasına dâhil olan ve 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel ...

Devamı
2020/48 – Döviz Alışlarında Uygulanan Vergi Oranı 5 Kat Arttı!

Sirküler: 2020-SR-1929 Konu: Döviz Alışlarında Uygulanan Vergi Oranı 5 Kat Arttı! 24.05.2020 tarih ve 31136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2568 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gider Vergileri Kanunu’nun banka ve sigorta muameleleri vergisini düzenleyen 33 üncü maddesinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan ...

Devamı
2020/47 – E-Defter Berat ve Yükleme Sürelerini Kaçırmayın!

Sirküler: 2020-SR-1928 Konu: E-Defter Berat ve Yükleme Sürelerini Kaçırmayın!  E-Defterlerin oluşturulma ve imzalanması ile Elektronik Defter Beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesine ilişkin süreler, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından çıkarılan Elektronik Defter Genel Tebliğleri ...

Devamı
2020/46 – Vergi Levhası Yazdırma Süresinin Son Günü Yaklaşıyor!

Sirküler: 2020-SR-1927 Konu: Vergi Levhası Yazdırma Süresinin Son Günü Yaklaşıyor! 408 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca mükelleflerin, internet vergi dairesinden bizzat kendileri veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan mali müşavir veya yeminli mali müşavirler ...

Devamı
2020/45 – Kar Payı Kısıtlamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı!

Sirküler: 2020-SR-1926 Konu: Kar Payı Kısıtlamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı! 17 Mayıs 2020 tarihli ve 31130 sayılı Resmi Gazete’de “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” yayımlandı. Bilindiği üzere; 17 Nisan 2020 tarihli ...

Devamı
2020/44 – Mali Müşavirler, Yeminli Mali Müşavirler ve Çalışanları Sokağa Çıkma Yasağından Muaf Tutuldu!

Sirküler: 2020-SR-1925 Konu: Mali Müşavirler, Yeminli Mali Müşavirler ve Çalışanları Sokağa Çıkma Yasağından Muaf Tutuldu! İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ek genelgede: 2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart-2020) Ait Kurum ve Gelir Geçici Vergisi Beyanı ve Ödeme ...

Devamı
2020/43 – 2020 I. Geçici Vergi Dönemi Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı!

Sirküler: 2020-SR-1924 Konu: 2020 I. Geçici Vergi Dönemi Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı! Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 12 Mayıs 2020 tarihli ve 130 Sıra No.lu V.U.K Sirküleri ile 18 Mayıs 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ...

Devamı