Sirküler

  1. Anasayfa
  2. Sirküler2022/2025 – Döviz Varlığından Dolayı Bazı Şirketlere Ticari Kredi Kullandırılmasına Getirilen Sınırlama Hakkında

Sirküler: 2022-SR-2024 Konu :Döviz Varlığından Dolayı Bazı Şirketlere Ticari Kredi Kullandırılmasına Getirilen Sınırlama Hakkında   Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK)’nun 24.06.2022 tarih ve 10250 sayılı Kararı ile Türk Lirası kredi kullanımına döviz varlığı sınırı getirilmiştir. Bu karar ...

Devamı
2022/2024 – İstanbul Finans Merkezi Kanun Teklifi, 1 Haziran 2022 Tarihinde TBMM Başkanlığına Sunuldu

Sirküler: 2022-SR-2024 KONU: İstanbul Finans Merkezi Kanun Teklifi, 1 Haziran 2022 Tarihinde TBMM Başkanlığına Sunuldu   Türkiye Büyük Millet Meclisine Sunulan Kanun Teklifinin özünü oluşturan genel gerekçesi aşağıda yer aldığı gibidir İstanbul Finans Merkezi Kanun Teklifi GENEL GEREKÇE Günümüz ekonomik ekosistemi ...

Devamı
2022/2023 – 28 Mayıs 2022 tarihli ve 31849 sayılı Resmi Gazete’de “7407 Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlandı.

Sirküler: 2022-SR-2023 KONU: 28 Mayıs 2022 tarihli ve 31849 sayılı Resmi Gazete’de “7407 Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlandı.   Buna göre; 31/03 tarihi itibarı ile hesaplarında döviz cinsinden bakiyesi bulunanların ...

Devamı
2022/ 2022 – 28 Mayıs 2022 tarih ve 31849 sayılı Resmi Gazete’de “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 42 Seri No.lu Tebliğ” yayımlandı.

Sirküler: 2022-SR-2022 Konu: 28 Mayıs 2022 tarih ve 31849 sayılı Resmi Gazete’de “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 42 Seri No.lu Tebliğ” yayımlandı.   Bu Tebliğ ile 7394 sayılı Kanun ile KDV Kanununda yapılan düzenlemelere ilişkin olarak KDV Genel Uygulama Tebliğinde bazı ...

Devamı
2022/2021 – 5746 Sayılı Kanun 9 No.lu Tebliğ ile Dışarda Geçirilen Süreler Hakkında Uygulanacak Teşvike İlişkin Usul ve Esaslar Yayımlandı

Sirküler: 2022-SR-2021 Konu: 5746 Sayılı Kanun 9 No.lu Tebliğ ile Dışarda Geçirilen Süreler Hakkında Uygulanacak Teşvike İlişkin Usul ve Esaslar Yayımlandı   Pandemi ile özellikle Araştırma ve Geliştirme alanında mesai harcayan sektörlere yönelik uzaktan çalışmanın hayatımızda önemli yer kapladığı şu ...

Devamı
2022/2020 – 5015 ve 5307 Sayılı Kanunlara Tabi Olarak Lisanslı Faaliyet Gösteren İşletmelere İlişkin Teminat Verme Süresi Ötelendi

Sirküler: 2022-SR-2020 Konu: 5015 ve 5307 Sayılı Kanunlara Tabi Olarak Lisanslı Faaliyet Gösteren İşletmelere İlişkin Teminat Verme Süresi Ötelendi   25.05.2022 tarih ve VUK-141/2022-4 Sayılı VUK Sirküleri ile söz konusu işletmelerin teminat verme süreleri 31/05/2022 tarihinden 30/06/2022 tarihine uzatılmıştır   ...

Devamı
2022/2019 – Sermaye Hareketleri Genelgesinde Yapılan Değişiklik Hakkında

Sirküler: 2022-SR-2019 Konu: Sermaye Hareketleri Genelgesinde Yapılan Değişiklik Hakkında T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 24.05.2022 tarih ve 1216612 sayılı yazısı ile Sermaye Hareketleri Genelgesinde değişiklik yapılmıştır. Buna göre, yurt içi ve yurt dışından temin edilecek kredilerde döviz geliri olma şartı ...

Devamı
2022/2018 – 2022 Yılı 1. Geçici Vergi Dönemi Uygulanacak Döviz Değerleme Kurları

Sirküler : 2022-SR-2018 Konu: 2022 Yılı 1. Geçici Vergi Dönemi Uygulanacak Döviz Değerleme Kurları   Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. ve Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 120. maddesi hükümlerine göre, geçici vergi beyannameleri ilgili üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın 17. günü akşamına kadar bağlı olunan ...

Devamı
2022/2017 – KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:41) Yayımlandı

Sirküler : 2022-SR-2017 Konu:  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:41) Yayımlandı 21 Nisan 2022 tarihli ve 31816 sayılı Resmi Gazete’de “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:41)” yayımlanmıştır.   ...

Devamı
2022/2016 – Döviz İşlem Yasağı Düzenlemesinde Menkul Satışların Kapsamı

Sirküler: 2022-SR-2016 Konu : Döviz İşlem Yasağı Düzenlemesinde Menkul Satışların Kapsamı   Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ 19 Nisan 2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanmıştı. Buna göre 19/04/2022 tarihinden itibaren taşıt alım-satımı dışında kalan ...

Devamı
2022/2015 – Bazı ürünlerin ÖTV Tutarı ve Oranlarında Yapılan Değişiklikler

Sirküler : 2022-SR-2015 Konu : Bazı ürünlerin ÖTV Tutarı ve Oranlarında Yapılan Değişiklikler   5429, 5430 ve 5431 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile fermente edilmiş diğer içeceklerde asgari maktu vergi tutarında, bazı tütün mamullerinin ÖTV oranında ve cep telefonlarının ÖTV oranlarına esas ÖTV ...

Devamı
2022/2014 – Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2022-32/66 No.lu Tebliğ Resmî Gazetede Yayımlanmıştır

Sirküler: 2022-SR-2014 Konu: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2022-32/66 No.lu Tebliğ Resmî Gazetede Yayımlanmıştır.   Resmî Gazete ‘de yayımlanan söz konusu Tebliğ’e istinaden taşıt satışı dışında kalan menkul ...

Devamı