Sirküler

  1. Anasayfa
  2. Sirküler2021/22 – Matrah Artırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI A.1 GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI Mükellefler, bu fıkrada belirtilen şartlar dâhilinde gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını artırarak bu maddede belirtilen süre ve şekilde ödemeleri halinde, kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi ...

Devamı
2021/21 – Kesinleşmiş Alacakların Tahsilinden Vazgeçme

I-KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARIN TAHSİLİNDEN VAZGEÇME ALACAĞIN KAPSAMI ÖDENMESİ GEREKEN VAZGEÇİLEN ALACAKLAR a)   − Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan vergiler   − Vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ile aslı Kanunun yayımı ...

Devamı
2021/20 – Konut Teslimlerinde Uygulanacak KDV Oranı

(I) sayılı listenin 11 inci sırasında yer alan net alanı 150 m2’ye kadar konutlardan; 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli ...

Devamı
2021/19 – Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanmakta Olan KDV Oranı

24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara 31 Temmuz 2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile eklenen ve 23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 ...

Devamı
2021/18 – 2021 Yılı 1. Geçici Vergi Dönemi Uygulanacak Döviz Değerleme Kurları

**283 Sıra No.lu VUK Tebliği uyarınca; kasadaki yabancı ülke paraları için efektif alış kurları, banka hesaplarındaki yabancı paralar ise döviz alış kuru ile değerlenmektedir. Buna göre, 2021 yılı birinci geçici vergi dönemi (31.03.2021) için uygulanacak kurlar, 31.03.2021 tarihinde geçerli olan, yani T.C. Merkez ...

Devamı
2021/17 – Torba Kanun Teklifi’nde Öne Çıkan Düzenlemeler Hakkında Değerlendirme

Sirküler: 2021-SR-1986 Konu: Torba Kanun Teklifi’nde Öne Çıkan Düzenlemeler Hakkında Değerlendirme   02/04/2021 tarihinde meclise sunulan ve halihazırda komisyonda görüşmeleri süren Torba Kanun Teklifi ile bazı kanunlarda değişiklik ve düzenlemeler gündeme gelmiştir. Bu yazımız ile ilgili kanunlarda bize göre ...

Devamı
2021/9 – 34 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı

Sirküler : 2021-SR-1977 Konu : 34 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı “34 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 05 Şubat 2021 tarihli ve 31386 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan bu Tebliğ ile ...

Devamı
2021/8 – Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerine İlişkin Vergi Tevkifatı Oranı Yüzde 5 Olarak Belirlenmiştir

Sirküler : 2021-SR-1976 Konu : Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerine İlişkin Vergi Tevkifatı Oranı Yüzde 5 Olarak Belirlenmiştir. 04 Şubat 2021 tarihli ve 31385 sayılı Resmi Gazete’de yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde vergi tevkifatı oranına ilişkin 3491 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. ...

Devamı
2021/7 – Finansman Gider Kısıtlaması Getirildi

Sirküler: 2021-SR-1975 Konu: Finansman Gider Kısıtlaması Getirildi! Bilindiği üzere, 15.06.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6322 Sayılı Kanun ile firmaların finansman ihtiyaçlarını borçlanma yerine öz kaynakları ile finanse etmelerini teşvik etmek amacıyla, Gelir Vergisi Kanunu’nun “Gider Kabul Edilmeyen ...

Devamı
2021/6 – 2020 Yılı 4. Geçici Vergi Dönemi Uygulanacak Döviz Değerleme Kurları Hakkında

Sirküler: 2021-SR-1974 Konu: 2020 Yılı 4. Geçici Vergi Dönemi Uygulanacak Döviz Değerleme Kurları Hk. Geçici vergi dönem sonlarında yapılacak döviz değerlemelerinde; Resmi Gazete’de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan T.C. Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınmaktadır. (217 Seri ...

Devamı
2021/5 – Borçlarınızı henüz yapılandırmadınız mı?

Sirküler : 2021-SR-1973 Konu : Borçlarınızı henüz yapılandırmadınız mı? 7256 sayılı Kanun kapsamında son günler şu şekildedir. Vergi borçlarının yeniden yapılandırılması için başvuruların (31 Ocak 2021 tarihinin tatil olması nedeniyle) 01 Şubat 2021 tarihine kadar, İlk taksit ödemelerinin (28 Şubat 2021 ...

Devamı
2021/4 – Faaliyetleri Tamamen ya da Geçici Olarak Durdurulan İşyerlerinin Vergi Ödevlerinin Ertelenmesi Hakkında

Sirküler : 2021-SR-1972 Konu : Faaliyetleri Tamamen Ya da Geçici Olarak Durdurulan İşyerlerinin Vergi Ödevlerinin Ertelenmesi Hk. Koronavirüs (COVID-19) salgınına ilişkin olarak geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde ...

Devamı