Sirküler

  1. Anasayfa
  2. Sirküler2020/15 – Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi Uygulaması 01.03.2020 Tarihine Ertelendi!

Sirküler: 2020-SR-1896 Konu: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi Uygulaması 01.03.2020 Tarihine Ertelendi! 09 Şubat 2020 tarihli ve 31034 sayılı Resmi Gazete’de “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 7)” ...

Devamı
2020/14 – Geri Kazanım Katılım Payı Tebliğinde Değişiklik!

Sirküler: 2020-SR-1895 Konu: Geri Kazanım Katılım Payı Tebliğinde Değişiklik! 05 Şubat 2020 Tarihli ve 31030 Sayılı Resmi Gazete’de “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)” yayımlandı ve bu tebliğ ile yapılan değişikliklerden öne ...

Devamı
2020/13 – 2019 Yıl Sonu Değerlemesinde Esas Alınacak Döviz Kurları Hakkında

Sirküler: 2020-SR-1894 Konu: 2019 Yıl Sonu Değerlemesinde Esas Alınacak Döviz Kurları Hk. Geçici vergi dönem sonlarında yapılacak döviz değerlemelerinde; Resmi Gazete’de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan T.C. Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınmaktadır. (217 Seri No’lu Gelir ...

Devamı
2020/12 – İkinci El Taşınmaz Ticareti İle Uğraşanlarda KDV

Sirküler: 2020-SR-1893 Konu: İkinci El Taşınmaz Ticareti İle Uğraşanlarda KDV 3065 sayılı Kanunun 7104 sayılı Kanunla değişik (23/f) maddesine göre, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar ...

Devamı
2020/11 – Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenleme Kılavuzu Hk.

Sirküler: 2020-SR-1892 Konu: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenleme Kılavuzu Hk. Bilindiği üzere 18.02.2017 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 1 seri no.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğiyle, muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek alınması uygulaması başlatılmıştır. ...

Devamı
2020/10 – Vergisiz (Kısmi) Bölünme Hk.

Sirküler: 2020-SR-1890 Konu: Vergisiz (Kısmi) Bölünme Hk. İSTİSNA HÜKÜMLERİ Kısmi bölünme yoluyla yapılacak devirler; Kurumlar vergi kanunun 20/3’üncü maddesi gereğince Kurumlar Vergisinden, Katma değer vergisi kanunun 17/4-c bendi uyarınca Katma Değer Vergisinden, Damga Vergisi Kanununun istisna edilen kağıtları ...

Devamı
2020/9 – E-Defter Beratları Yükleme Aylık ve Üç Aylık Seçiminde Son Tarih 31 Ocak 2020

Sirküler: 2020-SR-1889 Konu: E-Defter Beratları Yükleme Aylık ve Üç Aylık Seçiminde Son Tarih 31 Ocak 2020 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde değişiklik yapan 3 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliğin “4.3.4” bölümünde aylık ...

Devamı
2020/8 – Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanname Birleşmesine Hazır Mısınız?

Sirküler: 2020-SR-1888 Konu: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanname Birleşmesine Hazır Mısınız? MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ 1. Verilme Zamanı; Vergi kesintileri ile prim ve hizmetin ait olduğu ayı takip eden ayın 23’üncü günü akşamı saat 23.59’a kadar elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir. 2. ...

Devamı
2020/7 – Ocak Ayı İçinde Kapanış Ve Ara (Devam) Tasdiki Yapılacak Defterler Hk.

Sirküler: 2020-SR-1887 Konu: Ocak Ayı İçinde Kapanış Ve Ara (Devam) Tasdiki Yapılacak Defterler Hk. OCAK AYI İÇİNDE KAPANIŞ TASDİKİ YAPILACAK DEFTERLER Anonim Şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve kooperatifler: Anonim şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile kooperatiflerin ...

Devamı
2020/6 –  E-Arşiv Faturası Düzenliyorsan Yazar Kasaya İhtiyacın Olmayacak!

Sirküler: 2020-SR-1886 Konu: E-Arşiv Faturası Düzenliyorsan Yazar Kasaya İhtiyacın Olmayacak! Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden yararlanan mükelleflerce, vergiler dahil toplam satış tutarı 500 TL’ye kadar olan perakende mal ve hizmet satışlarına ait düzenlenen e-Arşiv Faturalar perakende satış ...

Devamı
2020/5 – Hisse Senetlerindeki İstisnalar Hakkında!

Sirküler: 2020-SR-1885 Konu: Hisse Senetlerindeki İstisnalar Hakkında! Gerçek Kişilerde İstisna Limited Şirketlere Ait Paylar Anonim Şirketlere Ait Paylar     Hisse senedi ya da ilmühaber çıkartılamadığı için, limited şirket hissesi ne zaman satılırsa satılsın, bundan doğan kazanç  “değer artışı kazancı” ...

Devamı
2020/4 – Kuyumcularda Fatura Düzenleme Sınırı 4.200 TL Oldu!

Sirküler: 2020-SR-1884 Konu: Kuyumcularda Fatura Düzenleme Sınırı 4.200 TL Oldu! Kimlerin hangi durumda ve hangi tutarın üzerinde fatura kullanma mecburiyetinde olduğu hususu ile fatura düzenleme sınırı Vergi Usul Kanununun 232. Maddesinde düzenlenmiştir. Fatura düzenleme sınırına ilişkin parasal limit her yıl yeniden ...

Devamı