Sirküler

  1. Anasayfa
  2. Sirküler2019/70 – Makine ve Teçhizat Tesliminde KDV İstisna Süresi 31.12.2022’ye Uzatıldı!

Sirküler: 2019-SR-1879 Konu: Sanayi Sicil Belgesine Sahip KDV Mükelleflerinin Dikkatine! 27.03.2018 tarih ve 30373 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7103 sayılı Kanunun 31’inci maddesi ile 3065 sayılı KDV Kanununa eklenen Geçici 39’uncu madde uyarınca; 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil ...

Devamı
2019/69 – VERBİS’e Kayıt Süresi 6 Ay Daha Ertelendi!

Sirküler: 2019-SR-1878 Konu: VERBİS’e Kayıt Süresi 6 Ay Daha Ertelendi! Kişisel Verileri Koruma Kurumu, VERBİS’e kayıt sürelerinin uzatılması hakkında duyuru yayınladı. Kurumun kararı gereği; süresi içerisinde VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getiremeyecek olan veri sorumluları dikkate alınarak, ...

Devamı
2019/68 – 2019 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Belli Oldu!

Sirküler: 2019-SR-1877 Konu: 2019 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Belli Oldu! 23 Aralık 2019 tarihli, 30987 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 512 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2019 yılı yeniden değerleme oranı % 22,58 olarak belirlenmiştir. Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298 ...

Devamı
2019/67 – Mükellefiyete Göre Tasdik Ettirilecek Defterler!

Sirküler: 2019-SR-1876 Konu: Mükellefiyete Göre Tasdik Ettirilecek Defterler! MÜKELLEFİYETE GÖRE TASDİK ETTİRİLECEK DEFTERLER   Gelir Vergisi Mükellefleri Kurumlar Vergisi Mükellefleri 1.Gerçek Kişiler (1 nci Sınıfa Geçenler) -Defteri Kebir, Yevmiye ve Envanter Defteri 1.Anonim Şirketler -Defteri Kebir, Yevmiye, Envanter, ...

Devamı
2019/66 – Vergi ve Harç Tahsilatları Kamu Bankaları ve PTT’den Yapılacak!

Sirküler : 2019-SR-1875 Konu : Vergi ve Harç Tahsilatları Kamu Bankaları ve PTT’den Yapılacak! Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bankalarla imzalanan vergi tahsilat protokollerinde 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişikliğe gidildi. Bu değişikliğe göre, vergi ...

Devamı
2019/65 – E-Arşiv Fatura Uygulaması Hakkında Önemli Duyuru!

Sirküler : 2019-SR-1874 Konu : E-Arşiv Fatura Uygulaması Hakkında Önemli Duyuru! E-Arşiv fatura uygulamasına dâhil olmayan mükelleflerce 01.01.2020 tarihinden itibaren düzenlenecek ve tutarı 5.000 TL ve 30.000 TL’yi aşan faturaların e-arşiv fatura olarak GİB Portalından düzenlenmesine ilişkin, detaylı bilgilerin bulunduğu ...

Devamı
2019/64 – Herkesi İlgilendiriyor! İşte Yeni Vergi Düzenlemesi

Sirküler: 2019-SR-1873 Konu: Herkesi İlgilendiriyor! İşte Yeni Vergi Düzenlemesi 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 07 Aralık 2019 tarihli ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kanunla yapılan vergi ...

Devamı
2019/63 – Nakit Sermaye Artırım İndirim Uygulaması Hakkında!

Sirküler: 2019-SR-1872 Konu: Nakit Sermaye Artırım İndirim Uygulaması Hakkında!   NAKİT SERMAYE ARTIRIM İNDİRİMİ Nedir? Sermaye şirketleri birtakım şartları sağladıklarında elde edecekleri teşvik kapsamında Kurumlar Vergisi beyannamesindeki indirim haklarıdır. Kimleri Kapsar?   Finans, bankacılık ve sigortacılık ...

Devamı
2019/62 – KDV İade Alacağı Hakkından Mahrum Kalmamak İçin Bu Süreyi Geçirmeyin!

Sirküler: 2019-SR-1871 Konu: KDV İade Alacağı Hakkından Mahrum Kalmamak İçin Bu Süreyi Geçirmeyin! 2018 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İade Talebinin En Geç Kasım 2019 Dönemi KDV Beyannamesi ile Talep Edilmesi Gerekmektedir. KDV Genel Uygulama Tebliği’ne göre indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV ...

Devamı
2019/61 – Gayrimenkul ve İştirak Hisseleri Satış Kazancı İstisnası İçin Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu Düzenlenmesi Zorunluluğu Hk.

Sirküler: 2019-SR-1870 Konu: Gayrimenkul ve İştirak Hisseleri Satış Kazancı İstisnası İçin Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu Düzenlenmesi Zorunluluğu Hk. Yeminli Mali Müşavirlerce, vergi mevzuatı yönünden tasdiki yapılabilecek konulardan olduğu belirtilmiş ve maddenin son fıkrasında da yönetmelikte belirtilen ...

Devamı
2019/60 – Konkordato Müessesesinin Şüpheli Alacaklar Karşılığı Uygulaması Hakkında

Sirküler: 2019-SR-1869 Konu: Konkordato Müessesesinin Şüpheli Alacaklar Karşılığı Uygulaması Hakkında 14/02/2019 Tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan VUK 112 sayılı sirkülerinde de yer alan İcra-İflas Kanunundaki Konkordato aşamaları kısaca aşağıdaki gibidir: Geçici Süre Kesin Süre Konkordato ...

Devamı
2019/59 – İhracatçılara Verilen Yeşil Pasaport Şartlarında Değişiklik!

Sirküler: 2019-SR-1868 Konu: İhracatçılara Verilen Yeşil Pasaport Şartlarında Değişiklik! 20.02.2017 tarihinde 2017/9962 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren “İhracatçılara Hususi Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkındaki Karar”da yer alan; “Son üç takvim yılı itibariyle, yıllık ortalama ...

Devamı