Sirküler

  1. Anasayfa
  2. Sirküler2019/9 – Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:5)

Sirküler : 2019-SR-1819 Konu   : Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:5) 25 Ocak 2019 tarih ve 30666 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri ...

Devamı
2019/8 – 7161 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı!

Sirküler : 2019-SR-1818 Konu : 7161 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı! 18 Ocak 2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “7161 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik ...

Devamı
2019/7 – KDV İndiriminde “Vuku Bulduğu Takvim Yılı” Şartı Değişti Fakat 2018 Yılına Dikkat!

Konu : KDV İndiriminde “Vuku Bulduğu Takvim Yılı” Şartı Değişti Fakat 2018 Yılına Dikkat! Bilindiği üzere 3065 sayılı KDV Kanununun “Vergi İndirimi” başlıklı 29/3.maddesinde: “İndirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere ...

Devamı
2019/6 – 2018 Yılı 4. Geçici Vergi Dönemi Uygulanacak Döviz Değerleme Kurları Hk.

Sirküler : 2019-SR-1816 Konu : 2018 Yılı 4. Geçici Vergi Dönemi Uygulanacak Döviz Değerleme Kurları Hk.   Geçici vergi dönem sonlarında yapılacak döviz değerlemelerinde; Resmi Gazete’de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan T.C. Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınmaktadır. (217 Seri ...

Devamı
2019/5 – Ocak Ayı İçerisinde Kapanış ve Ara (Devam) Tasdiki Yapılacak Defterler Hakkında

Sirküler : 2019-SR-1815 Konu : Ocak Ayı İçerisinde Kapanış ve Ara (Devam) Tasdiki Yapılacak Defterler Hakkında   Ocak Ayı İçerisinde Kapanış Tasdiki Yapılacak Defterler Anonim Şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve kooperatifler: Anonim şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ...

Devamı
2019/4 – Nevi Değişikliği, Devir, İntikal ve Aracı Giriş İşlemlerinin SGK’ya İnternet Ortamında Bildirimi Hakkında

Sirküler: 2019-SR-1814 Konu: Nevi Değişikliği, Devir, İntikal ve Aracı Giriş İşlemlerinin SGK’ya İnternet Ortamında Bildirimi Hakkında SGK’nın 04.01.2019 tarihli yapmış olduğu duyuruda; daha önce manuel olarak verilen, işverenlerin nevi değişikliği, devir, intikal ve aracı giriş işlemlerinin işyerlerinin e-bildirge ...

Devamı
2019/3 – 7143 (Af Kanunu) Sayılı Kanunu İhlal Edenlere Yeni Bir Şans Doğdu!

Sirküler: 2019-SR-1813 Konu:  7143 (Af Kanunu) Sayılı Kanunu İhlal Edenlere Yeni Bir Şans Doğdu! 05.01.2019 tarihli ve 30646 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğ ile 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İlişkin hususlar açıklanmıştır. 7143 Sayılı Kanundan ...

Devamı
2019/2 – Hayatımıza Yeni Bir Beyanname Daha Eklendi! Plastik Poşet Beyannamesi

Sirküler: 2019-SR-1812 Konu: Hayatımıza Yeni Bir Beyanname Daha Eklendi! Plastik Poşet Beyannamesi   10.12.2018 tarihli ve 30621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile taşıma amaçlı kullanılan plastik alışveriş poşetlerinin ...

Devamı
2019/1 – Geçici Olarak Yapılan KDV, ÖTV ve Tapu Harcı Oran İndirimlerinin Süresi 31 Mart 2019 Tarihine Kadar Uzatıldı!

Sirküler: 2019-SR-1811 Konu: Geçici Olarak Yapılan KDV, ÖTV ve Tapu Harcı Oran İndirimlerinin Süresi 31 Mart 2019 Tarihine Kadar Uzatıldı!   Bilindiği üzere, 2018/11674 ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ve 287 sayılı Cumhurbaşkanı kararı çerçevesinde bazı mallara ilişkin katma değer dergisi (KDV) ve özel ...

Devamı
2018/79 – 2019 Yılı Şubat Ayında Verilecek Olan, 2019/Ocak Dönemi KDV Beyannamesinde Değişiklik!

Sirküler : 2018-SR-1810 Konu  : 2019 Yılı Şubat Ayında Verilecek Olan, 2019/Ocak Dönemi KDV Beyannamesinde Değişiklik! 1 No.lu KDV beyannamesinde Ocak/2019 vergilendirme döneminden (1 Şubat 2019’da uygulamaya koyulacak versiyondan) itibaren “İndirimler” tablosunda yer alan “102 – Bu Döneme Ait ...

Devamı
2018/78 – Facebook, Instagram, Google ve Linkedin Uygulamalarına Reklam Vergisi Geldi!

Sirküler : 2018-SR-1809 Konu  : Facebook, Instagram, Google ve Linkedin Uygulamalarına Reklam Vergisi Geldi! 19  Aralık 2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete’de 476 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır. Söz konusu Karar ile internet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alınmış olup bu ...

Devamı
2018/77 – Gazete, Dergi, Kitap ve Benzeri Yayınların Elektronik Ortamda Satışında KDV Oranı %18 Olacaktır!

Sirküler : 2018-SR-1808 Konu  : Gazete, Dergi, Kitap ve Benzeri Yayınların Elektronik Ortamda Satışında KDV Oranı %18 Olacaktır! 19 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 475 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 01/01/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; gazete, dergi, kitap ve benzeri yayınların elektronik ...

Devamı