Sirküler

  1. Anasayfa
  2. Sirküler2021/9 – 34 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı

Sirküler : 2021-SR-1977 Konu : 34 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı “34 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 05 Şubat 2021 tarihli ve 31386 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan bu Tebliğ ile ...

Devamı
2021/8 – Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerine İlişkin Vergi Tevkifatı Oranı Yüzde 5 Olarak Belirlenmiştir

Sirküler : 2021-SR-1976 Konu : Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerine İlişkin Vergi Tevkifatı Oranı Yüzde 5 Olarak Belirlenmiştir. 04 Şubat 2021 tarihli ve 31385 sayılı Resmi Gazete’de yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde vergi tevkifatı oranına ilişkin 3491 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. ...

Devamı
2021/7 – Finansman Gider Kısıtlaması Getirildi

Sirküler: 2021-SR-1975 Konu: Finansman Gider Kısıtlaması Getirildi! Bilindiği üzere, 15.06.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6322 Sayılı Kanun ile firmaların finansman ihtiyaçlarını borçlanma yerine öz kaynakları ile finanse etmelerini teşvik etmek amacıyla, Gelir Vergisi Kanunu’nun “Gider Kabul Edilmeyen ...

Devamı
2021/6 – 2020 Yılı 4. Geçici Vergi Dönemi Uygulanacak Döviz Değerleme Kurları Hakkında

Sirküler: 2021-SR-1974 Konu: 2020 Yılı 4. Geçici Vergi Dönemi Uygulanacak Döviz Değerleme Kurları Hk. Geçici vergi dönem sonlarında yapılacak döviz değerlemelerinde; Resmi Gazete’de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan T.C. Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınmaktadır. (217 Seri ...

Devamı
2021/5 – Borçlarınızı henüz yapılandırmadınız mı?

Sirküler : 2021-SR-1973 Konu : Borçlarınızı henüz yapılandırmadınız mı? 7256 sayılı Kanun kapsamında son günler şu şekildedir. Vergi borçlarının yeniden yapılandırılması için başvuruların (31 Ocak 2021 tarihinin tatil olması nedeniyle) 01 Şubat 2021 tarihine kadar, İlk taksit ödemelerinin (28 Şubat 2021 ...

Devamı
2021/4 – Faaliyetleri Tamamen ya da Geçici Olarak Durdurulan İşyerlerinin Vergi Ödevlerinin Ertelenmesi Hakkında

Sirküler : 2021-SR-1972 Konu : Faaliyetleri Tamamen Ya da Geçici Olarak Durdurulan İşyerlerinin Vergi Ödevlerinin Ertelenmesi Hk. Koronavirüs (COVID-19) salgınına ilişkin olarak geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde ...

Devamı
2021/3 – Kapanış ve Ara Tasdik İçin Son Gün 31 Ocak!

Sirküler : 2021-SR-1971 Konu : Kapanış ve Ara Tasdik İçin Son Gün 31 Ocak! Değerli mükelleflerimiz; A) KAPANIŞ TASDİKİ YAPILACAK DEFTERLER: Anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve kooperatiflerin tutmak zorunda oldukları Yönetim Kurulu Karar Defterlerinin kapanış tasdikleri izleyen hesap ...

Devamı
2021/2 – Değerli Konut Vergisi Mükellefiyeti Hakkında Hatırlatma

Sirküler : 2021-SR-1970 Konu : Değerli Konut Vergisi Mükellefiyeti Hakkında Hatırlatma Bilindiği üzere, değerli konut vergisi 2021 yılının Şubat ayının 20 nci günü sonuna kadar beyan edilip Şubat ve Ağustos ayları sonuna kadar iki eşit taksit halinde ödenecektir. 15 Ocak 2021 tarihli ve 31365 sayılı Resmi Gazete’de ...

Devamı
2021/1 – Binek Otomobillerin Giderlerine İlişkin Kısıtlamalar Hakkında

Sirküler : 2021-SR-1969 Konu : Binek Otomobillerin Giderlerine İlişkin Kısıtlamalar Hk. 7194 sayılı kanunun 13.ve 14. Maddeleri ile Gelir Vergisi Kanununun 40. Ve 68. Maddelerinde yapılan değişiklikler ile işletmelerin kiraladıkları ya da iktisap ettikleri binek otomobillerin giderlerinin vergi matrahının tespitinde indiriminde ...

Devamı
2020/86 – Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumlarında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı.

Sirküler : 2020-SR-1967 Konu : Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumlarında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı. 26 Aralık 2020 tarihli ve 31346 sayılı Resmi Gazete’de “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde ...

Devamı
2020/85 – Koronavirüs Salgını Nedeniyle Esnafa Verilecek Hibe Desteği  Tebliği Yayımlandı!

Sirküler : 2020-SR-1966 Konu : Koronavirüs Salgını Nedeniyle Esnafa Verilecek Hibe Desteği  Tebliği Yayımlandı!   23/12/2020 tarihli 31343 sayılı Resmi Gazete’de Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı  yayımlanmış ...

Devamı
2020/84 – Kiralamalarda Uygulanan İndirimli Stopaj Oranı Uygulama Süreleri Uzatıldı!

Sirküler : 2020-SR-1965 Konu : Kiralamalarda Uygulanan İndirimli Stopaj Oranı Uygulama Süreleri Uzatıldı! 23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerdeki stopaj oranlarına ilişkin 3319 Sayılı Karar yayımlandı. 31 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de ...

Devamı