Sirküler

  1. Anasayfa
  2. Sirküler2018/71 – İmar Barışı ve Z Raporu Bildirimleri Uzatıldı!

Sirküler : 2018-SR-1801 Konu : İmar Barışı Kapsamında Yapılacak Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Süresi Uzatıldı! Bilindiği üzere, 18/05/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7143 sayılı Kanun’un 16. maddesi ile getirilen “İmar Barışı” kapsamında; 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve ...

Devamı
2018/70 – Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi Uzatıldı!

Sirküler : 2018-SR-1800 Konu : Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi Uzatıldı! Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde (Sıra No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 5) ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin birleştirilmesine ilişkin tebliğin yürürlük tarihi 01/07/2019 olarak ...

Devamı
2018/69 – Yayımlanan 21 Seri No’lu KDV Tebliği İle KDV Genel Uygulama Tebliğinde Bazı Değişiklikler Yapılmıştır!

Sirküler : 2018-SR-1798 Konu : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:21) 1) KDV Tevkifatının Yapılmaması Veya Eksik Yapılması Durumunda Alıcının Sorumluluğu Söz konusu Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin, alıcıların beyanına ilişkin ...

Devamı
2018/68 – Dövizli Sözleşme Sınırlamasının İstisna Hallerine İlişkin Tebliğ Yayımlandı!

Sirküler : 2018-SR-1797 Konu  : Dövizli Sözleşme Sınırlamasının İstisna Hallerine İlişkin Tebliğ Yayımlandı! Bilindiği üzere, 13 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 85 Sayılı Karar ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’a eklenen geçici 8 inci maddede; Türkiye’de yerleşik ...

Devamı
2018/67 – Yerli Ürün Üretimini Ayırt Edici Etiket Kullanılmaya Başlanacak!

Sirküler : 2018-SR-1796 Konu  : Yerli Ürün Üretimini Ayırt Edici Etiket Kullanılmaya Başlanacak! Tüketicilere sunulan malların etiketlerinde ve fiyat listelerinde yer verilmesi zorunlu olan yerli üretim logosunun kullanımına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. Etiket ve fiyat ...

Devamı
2018/66 – 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Vergi Borcu ve Matrah Artırımı İlk Taksit Ödeme Süresi Uzatıldı!

Sirküler: 2018-SR-1795 Konu: 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Vergi Borcu ve Matrah Artırımı İlk Taksit Ödeme Süresi Uzatıldı! Yayımlanan karar ile 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında 1/10/2018 ...

Devamı
2018/65 – Muhtasar Beyannamede Önemli Değişiklik!

Sirküler: 2018-SR-1794 Konu: Muhtasar Beyannamede Önemli Değişiklik! 2018/10 aylık (01-23 Kasım 2018 tarihleri arasında beyan edilecek) ve 2018/10-12 üç aylık (1-23 Ocak 2019 tarihleri arasında beyan edilecek) vergilendirme dönemine ilişkin kayıtlar için geçerli olmak üzere, “Muhtasar” ve “Muhtasar ve Prim Hizmet” ...

Devamı
2018/64 – Otomobillere ÖTV İndirimi Geldi!

Sirküler : 2018-SR-1793 Konu: Otomobillere ÖTV İndirimi Geldi! ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P numaralı mallardan “- Diğerleri” satırı altında yer alanlarının özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir. G.T.İ.P NO YENİ ...

Devamı
2018/63 – Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumlarında Uyulacak Usul ve Esaslar Yeniden Belirlendi!

Sirküler: 2018-SR-1792 Konu: Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumlarında Uyulacak Usul ve Esaslar Yeniden Belirlendi! Sirkülerin içeriği ; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı maddesi kapsamında sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında uyulacak usul ve esasları düzenlemektir. Tebliğ, anonim ...

Devamı
2018/62 – Dövizle Kira Ödeme Dönemi Sona Erdi!

Sirküler: 2018-SR-1791 Konu: Dövizle Kira Ödeme Dönemi Sona Erdi! Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında; Kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, Taşıt ve finansal kiralama, Her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, Leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme ...

Devamı
2018/61 – KDV Matrah Artırımında Bulunanların Özel Esaslardan Çıkış Şartları Belirlendi!

Sirküler : 2018-SR-1790 Konu  : KDV Matrah Artırımında Bulunanların Özel Esaslardan Çıkış Şartları Belirlendi! KDV Artırımında Bulunanların Özel Esaslar Karşısındaki Durumu Aralık/2017 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak haklarında söz konusu Tebliğ kapsamında; 1-Sahte belge veya muhteviyatı ...

Devamı
2018/60 – Kamu Alacaklarına Uygulanan Borç Erteleme/Taksitlendirme Faiz Oranı Arttırıldı!

Sirküler : 2018-SR-1789 Konu  : Kamu Alacaklarına Uygulanan Borç Erteleme/Taksitlendirme Faiz Oranı Arttırıldı! 06.09.2018 tarihli 30527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Alacaklarına uygulanan tecil faizi oranı hakkında Tahsilat Genel Tebliğine ( Seri:C Sıra No:3 ) ilişkin usul ve esaslar bu sirkülerin konusu ...

Devamı