Sirküler

  1. Anasayfa
  2. Sirküler2014 – 24 MALİ TATİL UYGULAMASI

Bilindiği üzere, Mali Tatil uygulamasının vergi mevzuatımıza girişi, 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ile başlamıştır. Kanun uygulamasının detayları ise, 30.06.2007 tarih ve 26568 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 1 sıra no.lu Mali Tatil ...

Devamı
2014 – 23 Katma Değer Vergisi Genel Uygulamalarına İlişkin Sirküler yayımlandı

      10.06.2014 tarih ve 66 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Sirküleri’nde; Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin geçiş dönemi uygulamasına ilişkin tereddüt edilen hususlara yönelik açıklamalara yer verilmiştir. Bilindiği üzere Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği 26/04/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi ...

Devamı
2014-22 Yatırım Teşviklerinde Yapılan Değişiklikler

YATIRIM TEŞVİKLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 09 Mayıs 2014 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2014/6058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu ile yürürlüğe girmiş olan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararının bazı maddeleri değiştirilmiştir. ...

Devamı
2014-21 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği yayımlandı.

26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de, “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği” yayımlanmıştır. Anılan Tebliğde; Katma Değer Vergisi Kanunu ile ilgili açıklamalara ve çeşitli düzenlemelere yer verilmiştir. Katma Değer Vergisi Tebliği, 01.05.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bugüne kadar ...

Devamı
2014 / 20 Özel Tüketim Vergisinde Tevkifat Uygulaması

19.4.2014 tarih ve 28977 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 34 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği’nde; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin 2 numaralı fıkrasının Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, adı geçen Kanuna ekli (I) sayılı liste uygulamasına ilişkin olarak ...

Devamı
2014 / 19 Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri rehberi yayınlandı.

Mirasçıların vergisel yükümlülüklerine ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan “Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi” yayınlanmıştır Ölüm halinde mirasçıların yapması gereken işlemlere yönelik hazırlanan rehberde; veraset ve İntikal vergisi açısından yapılması gerekenler, gelir ...

Devamı
2014 /18 E-Defter Uygulaması

Bilindiği üzere e-Defter Uygulamasına elektronik başvuru imkanı başlamıştır.  Konuya ilişkin Başvuru Kılavuzu ve Başvuru Rehberi yayınlanmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığınca e defter oluşturulma süreci ile ilgili olarak yapılan 04.04.2014 tarihli duyuru aşağıdaki gibidir. Saygılarımızla   1 Sıra No.lu ...

Devamı
2014 / 17  E-Fatura Uygulaması

Bilindiği üzere e fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin birbirlerine sattıkları mallar ve ifa ettikleri hizmetler için düzenledikleri faturaları 01/04/2014 tarihinden itibaren elektronik fatura olarak göndermeleri ve almaları zorunludur. Konuyla ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, e fatura uygulamasıyla ...

Devamı
2014 / 16 2013 Yılı Gelir Vergisi Beyannameleri Verilme Süresi Uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 25.03.2014 tarih ve 96 No’lu Gelir Vergisi Sirküleri ile; 25 Mart 2014 günü akşamına kadar verilmesi gereken 2013 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 28 Mart 2014 Cuma günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır. Beyanname verme ...

Devamı
2014 / 15 Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğlerinde değişiklik

Konu: 18.3.2014 tarih ve 28945 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 30 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ile; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu uygulamasına ilişkin olarak 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmıştır. Bu Tebliğ ile; -Banka teminat mektuplarının ...

Devamı
2014 / 14 Bağımsız denetime tabi olma şartları değişti

Konu: Yeni Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, 2012/4213 sayılı “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar” da değişiklikler yapılmış, 2014/5973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla limitler yarı yarıya düşürülmüş olup, denetime tabi olacak şirketlerin kapsamı biraz daha ...

Devamı
2014 / 13 Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyan Dönemi Başladı

Mesken ve işyeri kira geliri elde eden mükelleflerin Gayrimenkul Sermaye İradı beyan dönemi 1 Mart 2014’te başlayıp 25 Mart 2014 akşamı sona eriyor. 2013 yılı içinde kira geliri elde eden mükelleflerin bu süreler içinde beyannamelerini vermeleri gerekmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı, ‘Kira Beyannamenizi Biz ...

Devamı