Sirküler

  1. Anasayfa
  2. Sirküler2014 / 19 Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri rehberi yayınlandı.

Mirasçıların vergisel yükümlülüklerine ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan “Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi” yayınlanmıştır Ölüm halinde mirasçıların yapması gereken işlemlere yönelik hazırlanan rehberde; veraset ve İntikal vergisi açısından yapılması gerekenler, gelir ...

Devamı
2014 /18 E-Defter Uygulaması

Bilindiği üzere e-Defter Uygulamasına elektronik başvuru imkanı başlamıştır.  Konuya ilişkin Başvuru Kılavuzu ve Başvuru Rehberi yayınlanmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığınca e defter oluşturulma süreci ile ilgili olarak yapılan 04.04.2014 tarihli duyuru aşağıdaki gibidir. Saygılarımızla   1 Sıra No.lu ...

Devamı
2014 / 17  E-Fatura Uygulaması

Bilindiği üzere e fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin birbirlerine sattıkları mallar ve ifa ettikleri hizmetler için düzenledikleri faturaları 01/04/2014 tarihinden itibaren elektronik fatura olarak göndermeleri ve almaları zorunludur. Konuyla ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, e fatura uygulamasıyla ...

Devamı
2014 / 16 2013 Yılı Gelir Vergisi Beyannameleri Verilme Süresi Uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 25.03.2014 tarih ve 96 No’lu Gelir Vergisi Sirküleri ile; 25 Mart 2014 günü akşamına kadar verilmesi gereken 2013 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 28 Mart 2014 Cuma günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır. Beyanname verme ...

Devamı
2014 / 15 Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğlerinde değişiklik

Konu: 18.3.2014 tarih ve 28945 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 30 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ile; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu uygulamasına ilişkin olarak 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmıştır. Bu Tebliğ ile; -Banka teminat mektuplarının ...

Devamı
2014 / 14 Bağımsız denetime tabi olma şartları değişti

Konu: Yeni Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, 2012/4213 sayılı “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar” da değişiklikler yapılmış, 2014/5973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla limitler yarı yarıya düşürülmüş olup, denetime tabi olacak şirketlerin kapsamı biraz daha ...

Devamı
2014 / 13 Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyan Dönemi Başladı

Mesken ve işyeri kira geliri elde eden mükelleflerin Gayrimenkul Sermaye İradı beyan dönemi 1 Mart 2014’te başlayıp 25 Mart 2014 akşamı sona eriyor. 2013 yılı içinde kira geliri elde eden mükelleflerin bu süreler içinde beyannamelerini vermeleri gerekmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı, ‘Kira Beyannamenizi Biz ...

Devamı
2014/12  Belediye Gelirleri Kanununda Yer Alan Maktu vergi ve harçların tespitine ilişkin BKK

18.2.2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin belediye grupları itibarıyla tespitine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı aşağıda yer ...

Devamı
2014/11 Mesken kira gelirleri istisnasına ilişkin Gelir Vergisi Tebliği yayımlandı.

18.2.2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 286 Sıra No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde; 31.5.2012 tarihli ve 6322 sayılı Kanunla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde, binaların mesken olarak kiraya verilmesinde uygulanan mesken istisnasına ilişkin olarak değişiklik yapılmış olup, ...

Devamı
2014/10 Geçici vergi beyanname verme süresi uzatıldı

11.2.2014 tarih ve 94 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirküleri’nde; Ekim-Aralık/2013 dönemine ilişkin dördüncü üç aylık gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 17 Şubat 2014 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı. Söz konusu sirküler aşağıdaki gibidir. Tarih 11/02/2014 Sayı GVK-94/2014-1/ Beyan Verme ...

Devamı
2014/9 KDV İstisnası İle İlgili Türkiye – Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği Yayımlanmıştır

08.02.2014 tarih ve 28907 sayılı Resmi Gazete’de 2 Sıra No.lu “Türkiye – Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği” yayımlanmıştır. Anılan Genel Tebliğ’de; 5824 Sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan, IPA Çerçeve Anlaşması ile ilgili 1 Sıra No.lu Genel Tebliğin, KDV ...

Devamı
2014/8 Borsada rayici olmayan yabancı paraların değerlemesine ilişkin tebliğ yayımlandı

23.1.2014 tarih ve 28891 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 434 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2013 yılı  için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer ...

Devamı