Sirküler

  1. Anasayfa
  2. Sirküler2019/11 – 2018 Yılında NAKİT Sermaye Artırımı mı Yaptınız?

Sirküler : 2019-SR-1821 Konu : 2018 Yılında NAKİT Sermaye Artırımımı Yaptınız? Sermaye şirketlerinin sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla getirilen bu düzenleme uyarınca indirime konu edilecek tutarın hesaplanmasında, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki ...

Devamı
2019/10 – Gelir Vergisi ve Bazı Kanunlarda Değişiklikler Yapıldı

Sirküler : 2019-SR-1820 Konu   : Gelir Vergisi ve Bazı Kanunlarda Değişiklikler Yapıldı. 30 Ocak 2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazete’de “7162 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlandı.Söz konusu Kanun ile yapılan düzenlemelerden öne çıkan hususlar ...

Devamı
2019/9 – Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:5)

Sirküler : 2019-SR-1819 Konu   : Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:5) 25 Ocak 2019 tarih ve 30666 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri ...

Devamı
2019/8 – 7161 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı!

Sirküler : 2019-SR-1818 Konu : 7161 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı! 18 Ocak 2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “7161 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik ...

Devamı
2019/7 – KDV İndiriminde “Vuku Bulduğu Takvim Yılı” Şartı Değişti Fakat 2018 Yılına Dikkat!

Konu : KDV İndiriminde “Vuku Bulduğu Takvim Yılı” Şartı Değişti Fakat 2018 Yılına Dikkat! Bilindiği üzere 3065 sayılı KDV Kanununun “Vergi İndirimi” başlıklı 29/3.maddesinde: “İndirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere ...

Devamı
2019/6 – 2018 Yılı 4. Geçici Vergi Dönemi Uygulanacak Döviz Değerleme Kurları Hk.

Sirküler : 2019-SR-1816 Konu : 2018 Yılı 4. Geçici Vergi Dönemi Uygulanacak Döviz Değerleme Kurları Hk.   Geçici vergi dönem sonlarında yapılacak döviz değerlemelerinde; Resmi Gazete’de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan T.C. Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınmaktadır. (217 Seri ...

Devamı
2019/5 – Ocak Ayı İçerisinde Kapanış ve Ara (Devam) Tasdiki Yapılacak Defterler Hakkında

Sirküler : 2019-SR-1815 Konu : Ocak Ayı İçerisinde Kapanış ve Ara (Devam) Tasdiki Yapılacak Defterler Hakkında   Ocak Ayı İçerisinde Kapanış Tasdiki Yapılacak Defterler Anonim Şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve kooperatifler: Anonim şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ...

Devamı
2019/4 – Nevi Değişikliği, Devir, İntikal ve Aracı Giriş İşlemlerinin SGK’ya İnternet Ortamında Bildirimi Hakkında

Sirküler: 2019-SR-1814 Konu: Nevi Değişikliği, Devir, İntikal ve Aracı Giriş İşlemlerinin SGK’ya İnternet Ortamında Bildirimi Hakkında SGK’nın 04.01.2019 tarihli yapmış olduğu duyuruda; daha önce manuel olarak verilen, işverenlerin nevi değişikliği, devir, intikal ve aracı giriş işlemlerinin işyerlerinin e-bildirge ...

Devamı
2019/3 – 7143 (Af Kanunu) Sayılı Kanunu İhlal Edenlere Yeni Bir Şans Doğdu!

Sirküler: 2019-SR-1813 Konu:  7143 (Af Kanunu) Sayılı Kanunu İhlal Edenlere Yeni Bir Şans Doğdu! 05.01.2019 tarihli ve 30646 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğ ile 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İlişkin hususlar açıklanmıştır. 7143 Sayılı Kanundan ...

Devamı
2019/2 – Hayatımıza Yeni Bir Beyanname Daha Eklendi! Plastik Poşet Beyannamesi

Sirküler: 2019-SR-1812 Konu: Hayatımıza Yeni Bir Beyanname Daha Eklendi! Plastik Poşet Beyannamesi   10.12.2018 tarihli ve 30621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile taşıma amaçlı kullanılan plastik alışveriş poşetlerinin ...

Devamı
2019/1 – Geçici Olarak Yapılan KDV, ÖTV ve Tapu Harcı Oran İndirimlerinin Süresi 31 Mart 2019 Tarihine Kadar Uzatıldı!

Sirküler: 2019-SR-1811 Konu: Geçici Olarak Yapılan KDV, ÖTV ve Tapu Harcı Oran İndirimlerinin Süresi 31 Mart 2019 Tarihine Kadar Uzatıldı!   Bilindiği üzere, 2018/11674 ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ve 287 sayılı Cumhurbaşkanı kararı çerçevesinde bazı mallara ilişkin katma değer dergisi (KDV) ve özel ...

Devamı
2018/79 – 2019 Yılı Şubat Ayında Verilecek Olan, 2019/Ocak Dönemi KDV Beyannamesinde Değişiklik!

Sirküler : 2018-SR-1810 Konu  : 2019 Yılı Şubat Ayında Verilecek Olan, 2019/Ocak Dönemi KDV Beyannamesinde Değişiklik! 1 No.lu KDV beyannamesinde Ocak/2019 vergilendirme döneminden (1 Şubat 2019’da uygulamaya koyulacak versiyondan) itibaren “İndirimler” tablosunda yer alan “102 – Bu Döneme Ait ...

Devamı