Sirküler

  1. Anasayfa
  2. Sirküler2020/85 – Koronavirüs Salgını Nedeniyle Esnafa Verilecek Hibe Desteği  Tebliği Yayımlandı!

Sirküler : 2020-SR-1966 Konu : Koronavirüs Salgını Nedeniyle Esnafa Verilecek Hibe Desteği  Tebliği Yayımlandı!   23/12/2020 tarihli 31343 sayılı Resmi Gazete’de Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı  yayımlanmış ...

Devamı
2020/84 – Kiralamalarda Uygulanan İndirimli Stopaj Oranı Uygulama Süreleri Uzatıldı!

Sirküler : 2020-SR-1965 Konu : Kiralamalarda Uygulanan İndirimli Stopaj Oranı Uygulama Süreleri Uzatıldı! 23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerdeki stopaj oranlarına ilişkin 3319 Sayılı Karar yayımlandı. 31 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de ...

Devamı
2020/83 – Düşürülen KDV Oranlarının Uygulama Süreleri Uzatıldı!

Sirküler : 2020-SR-1964 Konu : Düşürülen KDV Oranlarının Uygulama Süreleri Uzatıldı!  23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 3318 sayılı Karar yayımlandı. 31 Temmuz 2020 tarihli ...

Devamı
2020/82 – Bazı Kazanç ve İratlardan Yapılan Tevkifat Oranlarında Değişiklik!

Sirküler : 2020-SR-1963 Konu : Bazı Kazanç ve İratlardan Yapılan Tevkifat Oranlarında Değişiklik! 23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranlarında değişiklik yapan 3321 Sayılı Karar yayımlandı. Gelir ...

Devamı
2020/81 – Kısa Çalışma Uygulaması Süreleri Uzatıldı!

Sirküler : 2020-SR-1962 Konu : Kısa Çalışma Uygulaması Süreleri Uzatıldı! 23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de kısa çalışma uygulamasına başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin 3316 Sayılı Karar ve kısa çalışma ödeneği süresinin uzatılmasına ilişkin 3317 Sayılı Karar yayımlanmıştır. ...

Devamı
2020/80 – E-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu Hakkında

Sirküler : 2020-SR-1961 Konu : E-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu Hk.  1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:3)’in “4.4. e-Defter Dosyaları, Berat Dosyaları ve Muhasebe Fişlerinin Muhafaza ve İbrazı” başlıklı bölümünde yer alan düzenleme ile e-Defter ...

Devamı
2020/79 – 7256 Sayılı Kanuna İlişkin Püf Noktaları

Sirküler : 2020-SR-1960 Konu : 7256 Sayılı Kanuna İlişkin Püf Noktaları 31/08/2020 tarihinden önce tespit edilmiş İPC uygulanmasını gerektiren işlemlerin varlığı halinde en geç 15/12/2020 tarihine kadar ilgili SGK ünitesine müracaat ederek İPC nin düzenlenmesini talep ederseniz 7256 kanun kapsamında %50 indirimli olarak ...

Devamı
2020/78 – 2021 Yılında Tutulacak Ticari Defterler ve Tasdik Zamanları

Sirküler : 2020-SR-1959 Konu : 2021 Yılında Tutulacak Ticari Defterler ve Tasdik Zamanları   MÜKELLEFİYETE GÖRE TASDİK ETTİRİLECEK DEFTERLER KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN 1) ANONİM ŞİRKETLER a) Yevmiye Defteri b) Defteri Kebir c) Envanter Defteri d) Damga Vergisi Defteri e) Yönetim Kurulu Karar Defteri f) Pay ...

Devamı
2020/77 – Kısa Çalışma Başvuruları ve Bazı Teşviklerin Uygulama Süreleri Uzatıldı!

Sirküler : 2020-SR-1958 Konu : Kısa Çalışma Başvuruları ve Bazı Teşviklerin Uygulama Süreleri Uzatıldı! “Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Yapılan Kısa Çalışma Başvuru Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar ...

Devamı
2020/76 – Varlık Barışına İlişkin Genel Tebliğ Yayımlandı

Sirküler : 2020-SR-1957 Konu : Varlık Barışına İlişkin Genel Tebliğ Yayımlandı! 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 21 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 93 üncü madde ile yeni bir Varlık Barışı uygulaması ...

Devamı
2020/75 – 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Düzenlemeleri

Sirküler : 2020-SR-1956 Konu : 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Düzenlemeleri 16 Ekim 2020 tarihinde TBMM’ye sunulan “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” Plan ve Bütçe ...

Devamı
2020/74 – 2020 Yılı 3. Geçici Vergi Dönemi Uygulanacak Döviz Değerleme Kurları Hakkında

Sirküler : 2020-SR-1955 Konu : 2020 Yılı 3. Geçici Vergi Dönemi Uygulanacak Döviz Değerleme Kurları Hakkında Geçici vergi dönem sonlarında yapılacak döviz değerlemelerinde; Resmi Gazete’de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan T.C. Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınmaktadır. (217 ...

Devamı