Sirküler

  1. Anasayfa
  2. Sirküler2014 / 13 Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyan Dönemi Başladı

Mesken ve işyeri kira geliri elde eden mükelleflerin Gayrimenkul Sermaye İradı beyan dönemi 1 Mart 2014’te başlayıp 25 Mart 2014 akşamı sona eriyor. 2013 yılı içinde kira geliri elde eden mükelleflerin bu süreler içinde beyannamelerini vermeleri gerekmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı, ‘Kira Beyannamenizi Biz ...

Devamı
2014/12  Belediye Gelirleri Kanununda Yer Alan Maktu vergi ve harçların tespitine ilişkin BKK

18.2.2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin belediye grupları itibarıyla tespitine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı aşağıda yer ...

Devamı
2014/11 Mesken kira gelirleri istisnasına ilişkin Gelir Vergisi Tebliği yayımlandı.

18.2.2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 286 Sıra No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde; 31.5.2012 tarihli ve 6322 sayılı Kanunla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde, binaların mesken olarak kiraya verilmesinde uygulanan mesken istisnasına ilişkin olarak değişiklik yapılmış olup, ...

Devamı
2014/10 Geçici vergi beyanname verme süresi uzatıldı

11.2.2014 tarih ve 94 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirküleri’nde; Ekim-Aralık/2013 dönemine ilişkin dördüncü üç aylık gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 17 Şubat 2014 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı. Söz konusu sirküler aşağıdaki gibidir. Tarih 11/02/2014 Sayı GVK-94/2014-1/ Beyan Verme ...

Devamı
2014/9 KDV İstisnası İle İlgili Türkiye – Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği Yayımlanmıştır

08.02.2014 tarih ve 28907 sayılı Resmi Gazete’de 2 Sıra No.lu “Türkiye – Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği” yayımlanmıştır. Anılan Genel Tebliğ’de; 5824 Sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan, IPA Çerçeve Anlaşması ile ilgili 1 Sıra No.lu Genel Tebliğin, KDV ...

Devamı
2014/8 Borsada rayici olmayan yabancı paraların değerlemesine ilişkin tebliğ yayımlandı

23.1.2014 tarih ve 28891 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 434 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2013 yılı  için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer ...

Devamı
2014/7 ÖTV Kanununa Ekli I Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların İadesine İlişkin belirlemeler yapılmıştır

29 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Tebliği, 31.12.2013 tarih ve 28868 Sayılı Resmi Gazete’de, yayımlanmıştır. Anılan Genel Tebliğle; oto biodizel üretimi ve teslimi, oto biodizel ve motorinin harmanlanması ve oto biodizelli motorin teslimi ile ilgili ÖTV iadesi talebi ve iade uygulamasına dair usul ve esaslar düzenlenmiştir. ...

Devamı
2014/6  e faturaya geçiş süresi uzatıldı.

30.12.2013 tarih ve 28867(Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de, 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Söz konuş tebliğ ile e arşiv uygulamasına ilişkin usul ve esaslara yer verilmiş ayrıca e fatura sistemine dahil olmak için öngörülen süre olan 31.12.2003 tarihi 01.04.2014 tarihine kadar ...

Devamı
2014/5 Kayıtların elektronik ortamda oluşturulma ve muhafaza etme edilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

29.12.2013 tarih ve 28866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 431 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, tebliğ ile belirlenen konulara ilişkin kayıtları elektronik ortamda oluşturmak ve istenildiğinde ibraz etmek üzere elektronik ortamda muhafaza etmek zorunluluğu ...

Devamı
2014/4 2014 Yılında Uygulanmak Üzere Vergi Usul Kanununda Yer Alan Hadler Değişti.

Yeniden değerleme oranının % 3,93 oranında artması nedeniyle, Vergi Usul Kanununda yer alan bazı hadler değişmiş bulunmaktadır. 30.12.2013 tarih ve 28867 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 432 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 ...

Devamı
2014/3 2014 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Hadler Değişti.

2014 yılı gelirlerine uygulanmak üzere yeniden değerleme oranı % 3,93 olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda, 30.12.2013 tarih ve 28867 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 285 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer ...

Devamı
2014/2 2014 Yılı Harçları ile İlgili Tebliğ Yayımlandı.

30.12.2013 tarih ve 28867 mükerrer sayılı Resmi Gazete ile 71 ve 72 Seri No’lu “Harçlar Kanunu Genel Tebliği” yayımlanmıştır. Tebliğ ile; 2014 yılında uygulanacak maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile konsolosluk harçları açıklanmış olup sözkonusu ...

Devamı