Sirküler

  1. Anasayfa
  2. Sirküler2020/71 – Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik

Sirküler : 2020-SR-1952 Konu : Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik 09 Ekim 2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmi Gazete’de “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında ...

Devamı
2020/70 – Ertelenen Vergilerin Ödeme Vakti Geldi!

Sirküler : 2020-SR-1951 Konu : Ertelenen Vergilerin Ödeme Vakti Geldi! Değerli mükelleflerimiz; bilindiği üzere 518 Seri No’lu V.U.K. Genel Tebliği ve SGK Genel yazısı ile belirlenen, “Mücbir Sebep Halinden Faydalanan Mükellefler” için  Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait KDV, Muhtasar beyannameleri ve SGK bildirimleri ...

Devamı
2020/69 – Kambiyo İşlemlerindeki BSMV ve Mevduat Faizlerinden Alınan Tevkifat Oranlarında İndirim!

Sirküler: 2020-SR-1950 Konu: Kambiyo İşlemlerindeki BSMV ve Mevduat Faizlerinden Alınan Tevkifat Oranlarında  İndirim! BSMV Oranlarında İndirim:             30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3031 Sayılı Karar ile kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken ...

Devamı
2020/68 – Matrah ve Vergi Artırımı Bozulanlara Umut Işığı Belirdi

Sirküler : 2020-SR-1949 Konu : Matrah ve Vergi Artırımı Bozulanlara Umut Işığı Belirdi Hatırlanacağı üzere; 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7143 sayılı Kanununla mükelleflere, 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 hesap dönemleri için matrah ve vergi artırımı olanağı getirilmişti. Matrah ...

Devamı
2020/67 – İhracat Bedellerinin Bankadan Tahsilatı Devam Etmektedir

Sirküler : 2020-SR-1948 Konu : İhracat Bedellerinin Bankadan Tahsilatı Devam Etmektedir 28 Ağustos 2020 tarihli ve 31227 sayılı Resmi Gazete ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’in 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendi ...

Devamı
2020/66 – Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulaması 2 Ay Daha Uzatıldı!

Sirküler : 2020-SR-1947 Konu : Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulaması 2 Ay Daha Uzatıldı! 04 Eylül 2020 tarihli ve 31234 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2930 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile fesih yasağı ve ücretsiz izin uygulaması süresi 2 ay daha uzatılmıştır. 7244 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş ...

Devamı
2020/65 – KÇÖ 2 Ay Daha Uzatıldı!

Sirküler : 2020-SR-1946 Konu : KÇÖ 2 Ay Daha Uzatıldı! 31 Ağustos 2020 tarihli ve 31230 sayılı Resmi Gazete’de kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkında 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Buna göre, 30/06/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan ...

Devamı
2020/64 – ÖTV ve KDV Oranlarında Değişiklikler Yapıldı

Sirküler : 2020-SR-1945 Konu : ÖTV ve KDV Oranlarında Değişiklikler Yapıldı 30 Ağustos 2020 tarihli ve 31229 sayılı Resmi Gazete’de otomobillere ilişkin ÖTV matrah ve oranlarında değişiklik yapan 2912 sayılı Karar ve eğitim ve öğretim hizmetlerinde KDV oranında değişiklik yapan 2913 sayılı Karar yayımlandı. 1) ...

Devamı
2020/63 – KDV ve STOPAJ Değişikliğinde Merak Edilen Soruların Cevapları!

Sirküler : 2020-SR-1943 Konu : KDV ve STOPAJ Değişikliğinde Merak Edilen Soruların Cevapları! Hatırlanacağı üzere  31/07/2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren  2812 ve 2813  sayılı Cumhurbaşkanı Karar’larıyla işyeri kira stopaj oranı ile bazı mal ve hizmetlerin KDV oranları indirilmişti. Konuya ilişkin  ...

Devamı
2020/62 – Kısa Çalışma ve Nakdi Ücret Desteğinin Bitmesinden Sonra Sağlanan SGK İndirimin Yol Haritası Belli Oldu

Sirküler : 2020-SR-1943 Konu : Kısa Çalışma ve Nakdi Ücret Desteğinin Bitmesinden Sonra Sağlanan SGK İndirimin Yol Haritası Belli Oldu 27 Ağustos 2020 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 2020/35 sayılı Genelgeye göre KÇÖ den ve Nakdi Ücret Desteğinden faydalanan işverenlere sağlanacak SGK Prim ...

Devamı
2020/61 – İkinci El Araç Alım Satımı İşiyle İştigal Edebilmek İçin Ne Yapmak Gerekli?

Sirküler : 2020-SR-1942 Konu : İkinci El Araç Alım Satımı İşiyle İştigal Edebilmek İçin Ne Yapmak Gerekli? 15 Ağustos 2020 tarihli ve 31214 Sayılı Resmi Gazete’de ikinci el araç alım satımına ilişkin yönetmelik yayımlandı. Buna göre; Bu yönetmelik, gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların ...

Devamı
2020/60 – Yatırımlara Devletçe Sağlanan Teşviklerde Yeni Düzenlemeler (YTB)

Sirküler : 2020-SR-1941 Konu : Yatırımlara Devletçe Sağlanan Teşviklerde Yeni Düzenlemeler (YTB) 21 Ağustos 2020 tarihli ve 31220 Sayılı Resmi Gazete’de Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2846) yayımlandı. Buna göre; 1) Yatırım Teşvik ...

Devamı