Sirküler

  1. Anasayfa
  2. Sirküler2018/78 – Facebook, Instagram, Google ve Linkedin Uygulamalarına Reklam Vergisi Geldi!

Sirküler : 2018-SR-1809 Konu  : Facebook, Instagram, Google ve Linkedin Uygulamalarına Reklam Vergisi Geldi! 19  Aralık 2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete’de 476 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır. Söz konusu Karar ile internet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alınmış olup bu ...

Devamı
2018/77 – Gazete, Dergi, Kitap ve Benzeri Yayınların Elektronik Ortamda Satışında KDV Oranı %18 Olacaktır!

Sirküler : 2018-SR-1808 Konu  : Gazete, Dergi, Kitap ve Benzeri Yayınların Elektronik Ortamda Satışında KDV Oranı %18 Olacaktır! 19 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 475 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 01/01/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; gazete, dergi, kitap ve benzeri yayınların elektronik ...

Devamı
2018/76 – 2019 Yılında Tutulacak Defterler, Tasdik Zamanları Ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi Hakkında!

Sirküler : 2018-SR-1807 Konu : 2019 Yılında Tutulacak Defterler, Tasdik Zamanları Ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi Hakkında! Mükelleflerin 2019 yılında kullanacakları ve fiziki ortamda tutulan ticari defterlerinin Aralık ayı sonuna kadar notere tasdik ettirilmesi gerekmektedir. GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN 1) Bilanço ...

Devamı
2018/75 – Türk Parasına Uyarlanacak Sözleşmelerde Damga Vergisine İlişkin Sirküler Yayımlandı!

Sirküler : 2018-SR-1806 Konu : Türk Parasına Uyarlanacak Sözleşmelerde Damga Vergisine İlişkin Sirküler Yayımlandı! Gelir İdaresi Başkanlığınca, Türk Parasına uyarlanacak sözleşmelerde damga vergisine ilişkin 22/11/2018 tarihli ve 22 sayılı Damga Vergisi Sirküleri yayımlandı. 1) Damga vergisi ödenmeyecek haller 85 ...

Devamı
2018/74 – Uyumlu İşverenlere SGK Borçlarını Uygun Koşullarda Taksitlendirme İmkanı Tanındı!

Sirküler : 2018-SR-1805 Konu : Uyumlu İşverenlere SGK Borçlarını Uygun Koşullarda Taksitlendirme İmkanı Tanındı! Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayınlanan 2018/39 Sayılı Genelge ile SGK primlerini süresinde ödeyemeyen uyumlu işverenlere, 12 ayı geçmeyen borçlarını taksitlendirme imkânı tanındı. Genelgeye ...

Devamı
2018/73 – İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin “İhracat Genelgesi”  Yayımlandı!

Sirküler : 2018-SR-1803 Konu  : İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin “İhracat Genelgesi”  Yayımlandı! İHRACAT GENELGESİ Bu Genelgenin amacı, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. İhracat bedellerinin yurda getirilmesi: 2018-32/48 sayılı Tebliğin yürürlüğe ...

Devamı
2018/72 – Bazı Mal Teslimlerinde; Kdv, Ötv Ve Tapu Harcında 31/12/2018 Tarihine Kadar İndirim Yapıldı!

Sirküler: 2018-SR-1802 Konu: Bazı Mal Teslimlerinde; Kdv, Ötv Ve Tapu Harcında 31/12/2018 Tarihine Kadar İndirim Yapıldı! 31/10/2018 Tarihli ve 30581 Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 287 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 31/10/2018-31/12/2018 Tarihleri arasında uygulanmak üzere bazı mallarda KDV ,ÖTV ve Tapu ...

Devamı
2018/71 – İmar Barışı ve Z Raporu Bildirimleri Uzatıldı!

Sirküler : 2018-SR-1801 Konu : İmar Barışı Kapsamında Yapılacak Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Süresi Uzatıldı! Bilindiği üzere, 18/05/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7143 sayılı Kanun’un 16. maddesi ile getirilen “İmar Barışı” kapsamında; 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve ...

Devamı
2018/70 – Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi Uzatıldı!

Sirküler : 2018-SR-1800 Konu : Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi Uzatıldı! Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde (Sıra No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 5) ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin birleştirilmesine ilişkin tebliğin yürürlük tarihi 01/07/2019 olarak ...

Devamı
2018/69 – Yayımlanan 21 Seri No’lu KDV Tebliği İle KDV Genel Uygulama Tebliğinde Bazı Değişiklikler Yapılmıştır!

Sirküler : 2018-SR-1798 Konu : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:21) 1) KDV Tevkifatının Yapılmaması Veya Eksik Yapılması Durumunda Alıcının Sorumluluğu Söz konusu Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin, alıcıların beyanına ilişkin ...

Devamı
2018/68 – Dövizli Sözleşme Sınırlamasının İstisna Hallerine İlişkin Tebliğ Yayımlandı!

Sirküler : 2018-SR-1797 Konu  : Dövizli Sözleşme Sınırlamasının İstisna Hallerine İlişkin Tebliğ Yayımlandı! Bilindiği üzere, 13 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 85 Sayılı Karar ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’a eklenen geçici 8 inci maddede; Türkiye’de yerleşik ...

Devamı
2018/67 – Yerli Ürün Üretimini Ayırt Edici Etiket Kullanılmaya Başlanacak!

Sirküler : 2018-SR-1796 Konu  : Yerli Ürün Üretimini Ayırt Edici Etiket Kullanılmaya Başlanacak! Tüketicilere sunulan malların etiketlerinde ve fiyat listelerinde yer verilmesi zorunlu olan yerli üretim logosunun kullanımına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. Etiket ve fiyat ...

Devamı