Sirküler

  1. Anasayfa
  2. Sirküler2020/59 – Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesine İlişkin GİB ve SGK Duyuruları Hakkında

Sirküler : 2020-SR-1940 Konu : Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesine İlişkin GİB ve SGK Duyuruları Hakkında Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin birleştirilmesi ile oluşturulan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01.08.2020 tarihi itibariyle (Temmuz/2020 dönemine ait olup, 26 Ağustos 2020 tarihine kadar yapılacak ...

Devamı
2020/58 – 2020 Yılı Sonuna Kadar Bazı Hizmetlerin KDV Oranı ve Kira Stopajı İndirildi

Sirküler : 2020-SR-1939 Konu : 2020 Yılı Sonuna Kadar Bazı Hizmetlerin KDV oranı ve Kira Stopajı İndirildi! 31 Temmuz 2020 tarihli ve 31202 Sayılı Resmi Gazete’de KDV oranı düşen hizmetler ile kira stopajı oranının indirilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı kararı yayımlanmıştır. Bun göre; 2812 Sayılı Cumhurbaşkanı ...

Devamı
2020/57 – 7252 Sayılı Kanun (Sosyal Güvenlik Düzenlemeleri)

Sirküler : 2020-SR-1938 Konu : 7252 Sayılı Kanun (Sosyal Güvenlik Düzenlemeleri) 28 Temmuz 2020 tarihli ve 31199 Sayılı Resmi Gazete’de 7252 Sayılı “Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” yayımlandı. 1) İşyerinde kısa çalışmadan haftalık normal ...

Devamı
2020/56 – 2020 Yılı 2. Geçici Vergi Dönemi Uygulanacak Döviz Değerleme Kurları Hakkında

Sirküler : 2020-SR-1937 Konu : 2020 Yılı 2. Geçici Vergi Dönemi Uygulanacak Döviz Değerleme Kurları Hakkında Geçici vergi dönem sonlarında yapılacak döviz değerlemelerinde; Resmi Gazete’de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan T.C. Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınmaktadır. (217 ...

Devamı
2020/55 – Mücbir Sebep Kapsamında Uzatılan Bildirimler ve Beyannameler Hakkında

Sirküler: 2020-SR-1936 Konu: Mücbir Sebep Kapsamında Uzatılan Bildirimler ve Beyannameler Hk! Değerli mükelleflerimiz  518 Seri No’lu V.U.K. Genel Tebliği ve SGK Genel yazısı ile belirlenen (Mücbir Sebep Halinden Faydalanan Mükelleflerin) beyannameler ve bildirimleri için erteleme takvimi aşağıdaki gibidir. MART MÜCBİR ...

Devamı
2020/54 – Kısa Çalışma Ödeneği, Sözleşme Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzne Ayırma Süresi Uzatıldı!

Sirküler: 2020-SR-1935 Konu: Kısa Çalışma Ödeneği, Sözleşme Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzine Ayırma Süresi Uzatıldı! 30 Haziran 2020 tarihli ve 31171 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2706 Sayılı Karar ile kısa çalışma ödeneği süresi ve 2707 sayılı Karar ile sözleşme fesih yasağı süresi 1 ay ...

Devamı
2020/53 – VERBİS’e Kayıt Süreleri Uzatıldı!

Sirküler: 2020-SR-1934 Konu: VERBİS’e Kayıt Süreleri Uzatıldı! 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 16 ncı maddesi gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK)’nun ...

Devamı
2020/52 – E-İrsaliye Uygulamasında Yeni Düzenlemeler

Sirküler: 2020-SR-1933 Konu: E-İrsaliye Uygulamasında Yeni Düzenlemeler Geçiş zorunluluğu E-İrsaliye uygulamasına 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kendilerine e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen aşağıda belirtilen mükelleflerin mezkur Tebliğde belirtilen sürelerde e-İrsaliye uygulamasına ...

Devamı
2020/51 – 2019 Yılı Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdiki İçin Son Gün 30 Haziran!

Sirküler: 2020-SR-1932 Konu: 2019 Yılı Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdiki İçin Son Gün 30 Haziran! Bilindiği üzere, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64’üncü maddesinde her tacirin ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ...

Devamı
2020/50 – Binek Otomobil Giderleri, Ücretlerin Vergilendirilmesi ve Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Diğer Bazı Önemli Düzenlemeler İle İlgili 311 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Yayımlandı.

Sirküler: 2020-SR-1931 Konu: Binek Otomobil Giderleri, Ücretlerin Vergilendirilmesi ve Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Diğer Bazı Önemli Düzenlemeler İle İlgili 311 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Yayımlandı. 27 Mayıs 2020 tarihli ve 31137 sayılı Resmi Gazete ’de 311 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlanmış ...

Devamı
2020/49 – E-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile E-Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı

Sirküler: 2020-SR-1930 Konu: E-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile E-Defter Beratlarının   Yüklenme Süresi Uzatıldı. Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 28/05/2020 tarih ve VUK-131/2020-10 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; e-Defter uygulamasına dâhil olan ve 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel ...

Devamı
2020/48 – Döviz Alışlarında Uygulanan Vergi Oranı 5 Kat Arttı!

Sirküler: 2020-SR-1929 Konu: Döviz Alışlarında Uygulanan Vergi Oranı 5 Kat Arttı! 24.05.2020 tarih ve 31136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2568 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gider Vergileri Kanunu’nun banka ve sigorta muameleleri vergisini düzenleyen 33 üncü maddesinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan ...

Devamı