Sirküler

  1. Anasayfa
  2. Sirküler2018/35 – İhraç Kayıtlı Teslimlerde Ek Süre Getirildi!

  Sirküler: 2018-SR-1756 Konu: İhraç Kayıtlı Teslimlerde Ek Süre Getirildi! 12.05.2018 tarihli ve 30419 sayılı Resmi Gazete’de Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4) yayımlandı. Buna göre; 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve ...

Devamı
2018/34 – Vergi Kanunlarında Yapılan Son Değişiklikler

  Sirküler: 2018-SR-1754 Konu: Vergi Kanunlarında Yapılan Son Değişiklikler 5/5/2018 tarihli ve 30412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30/4/2018 tarihli 2018/11674 sayılı BKK ile; ● İşverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti olarak yapılan ödemelerin, her bir çocuk için aylık, asgarî ...

Devamı
2018/33 – Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde ‘Teslim’ Ve ‘Kdv’ Uygulamasında Yapılan Değişiklikler

  Sirküler: 2018-SR-1753 Konu: Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde ‘Teslim’ Ve ‘Kdv’ Uygulamasında Yapılan Değişiklikler KDVUGT(I/B-8) kapsamında Arsa Karşılığı İnşaat işlerinde iki farklı teslim söz konusudur: 1-Arsa sahibi tarafından müteahhide arsa teslimi 2-Yüklenici tarafından arsaya karşılık ...

Devamı
2018/32 – 7104 sayılı Torba Kanun İle Gümrüksüz Satış Mağazalarındaki Satışlar İhracat Olarak Kabul Edildi!

  Sirküler: 2018-SR-1751 Konu: Gümrüksüz Satış Mağazalarındaki Satışlar İhracat Olarak Kabul Edildi! Bilindiği gibi KDV Kanunu’nun 32. maddesine göre ve aynı Kanunun 11/1-a maddesi kapsamında, vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen Katma Değer Vergisi, ...

Devamı
2018/31 – Kurumlar Vergisi Beyanname Süresi Uzatıldı!

  Sirküler: 2018-SR-1750 Konu: Kurumlar Vergisi Beyanname Süresi Uzatıldı! Maliye Bakanlığına iletilen talepler doğrultusunda; → 2017 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri → Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 30 Nisan 2018 günü sonuna kadar oluşturulması ve ...

Devamı
2018/30 – Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin KDV İndirim Konusu Yapılabilecektir!

  Sirküler: 2018-SR-1749 Konu: Değersiz hale gelen alacaklara ilişkin KDV İndirim Konusu Yapılabilecektir! Katma Değer Vergisi Kanunun 29. Maddesinde yapılan düzenleme ile Vergi Usul Kanunun 322. Maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen katma değer vergisi, alacağın zarar yazıldığı ...

Devamı
2018/29 – Kısmi İstisna Kapsamında Değerlendirilecek Teslim ve Hizmetlerdeki Değişiklikler!

  Sirküler: 2018-SR-1748 Konu: Kısmi İstisna Kapsamında Değerlendirilecek Teslim ve Hizmetlerdeki Değişiklikler! 7104 sayılı Kanun’un 5. Maddesi ile, kısmi istisnalara ilişkin 17/4 maddesinde yapılan değişiklikle aşağıda belirtilen işlem, teslim ve hizmetler kısmi istisna kapsamına alınmıştır. Bilindiği üzere, ...

Devamı
2018/28 – Tam İstisna Kapsamındaki Teslim ve Hizmetlerin Kapsamı Genişletildi!

  Sirküler: 2018-SR-1747 Konu: Tam İstisna Kapsamındaki Teslim ve Hizmetlerin Kapsamı Genişletildi! Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Araçlar, kıymetli maden ve petrol aramaları ile ulusal güvenlik harcamaları ve yatırımlarda istisna” başlıklı 13 üncü maddesinde yapılan değişiklikle aşağıda belirtilen teslim ve ...

Devamı
2018/27 – Artık 10 Kişiden Az İşçi Çalıştıran İşverenler de Eksik Gün (Ek-10) Bildirimi Vermeyeceklerdir!

  Sirküler: 2018-SR-1746 Konu: Artık 10 Kişiden Az İşçi Çalıştıran İşverenler de Eksik Gün (Ek-10) Bildirimi Vermeyeceklerdir! Bilindiği üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86 ncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları, 7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve ...

Devamı
2018/26 – Şirket Kuruluş Sözleşmesi Ticaret Sicili Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır!

  Sirküler: 2018-SR-1745 Konu: Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ   6/12/2016 tarihli ve 29910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında ...

Devamı
2018/25 – E-İhracat Faturasında Navlun ve Sigorta Kalemlerinin Bildirimi

  Sirküler: 2018-SR-1744 Konu: E-İhracat Faturasında Navlun Ve Sigorta Kalemlerinin Bildirimi   02/04/2018 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanıp yayınlanan ve aynı tarihte Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından da duyurulan İhracat İşlemlerinde E-Fatura Uygulamasında Gümrük Çıkış ...

Devamı
2018/24 – Değerli Kağıtlar ve Harçlar Tahsilatı Hakkında

  Sirküler: 2018-SR-1743 Konu: Değerli Kağıtlar ve Harçlar Tahsilatı Hakkında →T.C. Kimlik Kartı Bedeli, →Pasaport Harcı, →Pasaport Değerli Kağıt Bedeli, →Sürücü Belgesi Harcı Ve Sürücü Belgesi Değerli Kağıt Bedeli Tahsilatları; Gelir İdaresi Başkanlığına ait https://ivd.gib.gov.tr internet adresi ...

Devamı