Sirküler

  1. Anasayfa
  2. Sirküler2018/66 – 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Vergi Borcu ve Matrah Artırımı İlk Taksit Ödeme Süresi Uzatıldı!

Sirküler: 2018-SR-1795 Konu: 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Vergi Borcu ve Matrah Artırımı İlk Taksit Ödeme Süresi Uzatıldı! Yayımlanan karar ile 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında 1/10/2018 ...

Devamı
2018/65 – Muhtasar Beyannamede Önemli Değişiklik!

Sirküler: 2018-SR-1794 Konu: Muhtasar Beyannamede Önemli Değişiklik! 2018/10 aylık (01-23 Kasım 2018 tarihleri arasında beyan edilecek) ve 2018/10-12 üç aylık (1-23 Ocak 2019 tarihleri arasında beyan edilecek) vergilendirme dönemine ilişkin kayıtlar için geçerli olmak üzere, “Muhtasar” ve “Muhtasar ve Prim Hizmet” ...

Devamı
2018/64 – Otomobillere ÖTV İndirimi Geldi!

Sirküler : 2018-SR-1793 Konu: Otomobillere ÖTV İndirimi Geldi! ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P numaralı mallardan “- Diğerleri” satırı altında yer alanlarının özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir. G.T.İ.P NO YENİ ...

Devamı
2018/63 – Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumlarında Uyulacak Usul ve Esaslar Yeniden Belirlendi!

Sirküler: 2018-SR-1792 Konu: Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumlarında Uyulacak Usul ve Esaslar Yeniden Belirlendi! Sirkülerin içeriği ; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı maddesi kapsamında sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında uyulacak usul ve esasları düzenlemektir. Tebliğ, anonim ...

Devamı
2018/62 – Dövizle Kira Ödeme Dönemi Sona Erdi!

Sirküler: 2018-SR-1791 Konu: Dövizle Kira Ödeme Dönemi Sona Erdi! Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında; Kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, Taşıt ve finansal kiralama, Her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, Leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme ...

Devamı
2018/61 – KDV Matrah Artırımında Bulunanların Özel Esaslardan Çıkış Şartları Belirlendi!

Sirküler : 2018-SR-1790 Konu  : KDV Matrah Artırımında Bulunanların Özel Esaslardan Çıkış Şartları Belirlendi! KDV Artırımında Bulunanların Özel Esaslar Karşısındaki Durumu Aralık/2017 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak haklarında söz konusu Tebliğ kapsamında; 1-Sahte belge veya muhteviyatı ...

Devamı
2018/60 – Kamu Alacaklarına Uygulanan Borç Erteleme/Taksitlendirme Faiz Oranı Arttırıldı!

Sirküler : 2018-SR-1789 Konu  : Kamu Alacaklarına Uygulanan Borç Erteleme/Taksitlendirme Faiz Oranı Arttırıldı! 06.09.2018 tarihli 30527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Alacaklarına uygulanan tecil faizi oranı hakkında Tahsilat Genel Tebliğine ( Seri:C Sıra No:3 ) ilişkin usul ve esaslar bu sirkülerin konusu ...

Devamı
2018/59 – Kamu Alacaklarında Uygulanan Gecikme Zammı Oranı Arttırıldı!

Sirküler : 2018-SR-1788  Konu: Kamu Alacaklarında Uygulanan Gecikme Zammı Oranı Arttırıldı! Karar ile 19.10.2010 tarihinden, yayımlanan ilgili karar tarihine kadar %1,40 olarak uygulanan gecikme zammı oranı, 05.09.2018 tarihinden geçerli olmak üzere aylık %2 olarak yeniden belirlenmiştir. Bu karar yayımı tarihinde ...

Devamı
2018/58 – İhracat Bedellerinin Türk Lirasına Çevrilmesi Zorunlu Hale Geldi!

Sirküler: 2018-SR-1787 Konu: İhracat Bedellerinin Türk Lirasına Çevrilmesi Zorunlu Hale Geldi! 04.09.2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ ile ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek bu sirkülerin ...

Devamı
2018/57 – e-Arşiv Fatura Düzenlerken Uyulması Gereken Kurallar

  Sirküler: 2018-SR-1782 Konu: e-Arşiv Fatura Düzenlerken Uyulması Gereken Kurallar Bilindiği üzere düzenlenen tüm faturalarda (e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve Kağıt Fatura) 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 230. Maddesi’nde belirtilen müşterinin ad, soyad ve adres bilgilerinin yer alması zorunluluğuna uyulması ...

Devamı
2018/56 – Geçmiş Yıllarda Aldığınız Taşınmazlarınızı Bugünkü Değerine Yükseltme İmkanı Getirildi!

  Sirküler : 2018-SR-1778 Konu   : Geçmiş Yıllarda Aldığınız Taşınmazlarınızı Bugünkü Değerine Yükseltme İmkanı Getirildi! Hatırlanacağı üzere, 7144 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine aktiflerinde yer alan ...

Devamı
2018/55 – 2017 Yılı Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdiki İçin Son Gün 30 Haziran!

  Sirküler : 2018-SR-1777 Konu : 2017 Yılı Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdiki İçin Son Gün 30 Haziran! Bilindiği üzere, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64’üncü maddesinde her tacirin ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ...

Devamı