Sirküler

  1. Anasayfa
  2. Sirküler2018/23 – 7104 Sayılı KDV Kanunun Getirdiği Yenilikler!

  Sirküler: 2018-SR-1739 Konu: 7104 Sayılı KDV Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE ‘TESLİM’ VE ‘KDV’ UYGULAMASI 7104 sayılı Kanun’un 1 inci maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Teslim” ...

Devamı
2018/22 – 2018 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı!

  Sirküler: 2018-SR-1738 Konu: 2018 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Maliye Bakanlığı’nca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından ...

Devamı
2018/21 – Yıllık İşletme Cetvelinin Bildirim Süresi Hakkında

  Sirküler: 2018-SR-1737 Konu: Yıllık İşletme Cetvelinin Bildirim Süresi Hakkında Sanayi sicil belgesi olan işletmeler, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5. maddesi gereği bir önceki yıla ait bilgileri içeren Yıllık İşletme Cetvellerini her yılın ilk dört ayı içerisinde, bildirim mecburiyetleri bulunmaktadır. ...

Devamı
2018/20 – Geriye Dönük Yararlanılacak SGK Teşviklerinde Son Gün 31 Mayıs!

  Sirküler: 2018-SR-1736 Konu: Geriye Dönük SGK Teşviklerinin Talep Edilebilmesi Hakkında Bilindiği üzere; 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılması hakkında Kanun 27.03.2018 tarihinde 2. Mükerrer 30373 sayılı Remi Gazetede yayınlanmıştır. Bu yasanın 70 inci ...

Devamı
2018/19 – 7103 Sayılı Torba Kanun Yayımlandı!

  Sirküler: 2018-SR-1735 Konu: 7103 Sayılı Torba Kanun İle Yapılan Değişiklikler! 7103 Sayılı “Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile yapılan yeni düzenlemeler bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. 27 Mart 2018 tarihli ve 30373 sayılı 2’nci ...

Devamı
2018/18 – Şubat Ayına İlişkin Serbest Meslek Defter Beyan Süresi Uzatıldı!

  Sirküler: 2018-SR-1734 Konu: Şubat Ayına İlişkin Serbest Meslek Defter Beyan Süresi Uzatıldı! Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilen talepler doğrultusunda; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak, serbest meslek erbabı (işletme ya da bilanço esasına göre de defter ...

Devamı
2018/17 – Gelir Vergisi Beyan Süresi 2 Nisan 2018 Tarihine Kadar Uzatıldı!

  Sirküler: 2018-SR-1733 Konu: Gelir Vergisi Beyan Süresi 2 Nisan 2018 Tarihine Kadar Uzatıldı!   Maliye Bakanlığına iletilen talepler doğrultusunda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 2017 takvim yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresinin uzatılması bu ...

Devamı
2018/16 – Yeni Kurulan Şirketlerde Sgk Dosya Açılışları Ticaret Odaları Tarafından Yapılmaya Başlandı!

  Sirküler: 2018-SR-1732 Konu: Yeni Kurulan Şirketlerde Sgk Dosya Açılışları Ticaret Odaları Tarafından Yapılmaya Başlandı!   1- Ticaret Sicili Müdürlüklerince Tescil Edilen Şirket Kuruluşlarına İstinaden Otomatik İşyeri Tescili Ticaret sicili müdürlüklerince tescil edilen şirket kuruluşuna istinaden Kurum ...

Devamı
2018/15 – Kuruluş Aşamasında Ticaret Sicili Memurluklarınca Tasdik Edilecek Defterlerin Tasdikine İlişkin Usul Ve Esaslar Belirlendi!

Sirküler: 2018-SR-1731 Konu: Kuruluş Aşamasında Ticaret Sicili Memurluklarınca Tasdik Edilecek Defterlerin Tasdikine İlişkin Usul Ve Esaslar Belirlendi! Amaç ve kapsamBu sirkülerin amaç ve kapsamını, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında ...

Devamı
2018/14 – Rehinli Alacaklarda Vergilerin Tahsil Sıralaması Değişti!

Sirküler: 2018-SR-1730 Konu: Rehinli Alacaklarda Vergilerin Tahsil Sıralaması Değişti! 7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla muhtelif düzenlemelerde değişiklik yapılmıştır.• Gümrük resmi, bina ve arazi vergisi gibi eşya ve gayrimenkulün aynından doğan amme ...

Devamı
2018/13 – Cazibe Merkezleri Kapsamında Verilen Teşviklere Bir Yenisi Daha Eklendi!

Sirküler: 2018-SR-1729 Konu: Cazibe Merkezleri Kapsamında Verilen Teşviklere Bir Yenisi Daha Eklendi! 2/1/2018 tarihli ve 2018/11201 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi bu ...

Devamı
2018/12 – Şirket Ana Sözleşmeleri Noterlerin Yanı Sıra Ticaret Sicil Müdürlüklerinde de Onaylanmaya Başlandı!

Sirküler: 2018-SR-1728 Konu: Şirket Ana Sözleşmeleri Noterlerin Yanı Sıra Ticaret Sicil Müdürlüklerinde de Onaylanmaya Başlandı! MADDE 1 – 6/12/2016 tarihli ve 29910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğin 1 inci maddesinin birinci ...

Devamı