Sirküler

  1. Anasayfa
  2. Sirküler2018/42 – Şubat Ayı E-Defter Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile E-Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı!

  Sirküler : 2018-SR-1763 Konu   : Şubat Ayı E-Defter Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile E-Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı! Hatırlanacağı üzere Aralık ve Ocak Ayları defterlerinin oluşturulma, imzalanma ve beratlarının GİB’e iletilme süresi 30 Nisan 2018 tarihinden 04.06.2018 gün sonuna kadar ...

Devamı
2018/41 – Merkez Bankası İhracat Reeskont Kredi Ödemelerinde Kuru Sabitledi!

  Sirküler : 2018-SR-1762 Konu   : Merkez Bankası İhracat Reeskont Kredi Ödemelerinde Kuru Sabitledi! Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), kurda son dönemdeki sert yükselişi frenlemek için ihracat reeskont kredi ödemelerinde kuru sabitledi. Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, 31 Temmuz’a kadar vadesi ...

Devamı
2018/40 – Vergi Levha Onayı İçin Son Gün 31.05.2018!

  Sirküler: 2018-SR-1761 Konu: Vergi Levha Onayı İçin Son Gün 31.05.2018! Gelir/Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından, Gelir/Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilmesinden sonra Vergi levhası, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından beyannamelerde yer alan bilgilere göre oluşturulmakta ve mükellefin ...

Devamı
2018/39 – Nisan 2018 Dönemine Ait Muhtasar, KDV ve Damga Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı!

  Sirküler: 2018-SR-1760 Konu: Nisan 2018 Dönemine Ait Muhtasar, Kdv ve Damga Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı! Maliye Bakanlığına iletilen talepler nedeniyle, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 23 Mayıs 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, ...

Devamı
2018/38 – İşyeri Teslimlerinde KDV Oranı, Hurdaya Ayrılacak Araçlarda ÖTV İndirimi ve İhtiyaç Fazlası Elektrik Bedeli Olarak Yapılan Ödemelerde Kesinti Oranı Hakkında BKK Yayımlandı!

  Sirküler: 2018-SR-1759 Konu: İşyeri Teslimlerinde KDV Oranı, Hurdaya Ayrılacak Araçlarda ÖTV İndirimi ve İhtiyaç Fazlası Elektrik Bedeli Olarak Yapılan Ödemelerde Kesinti Oranı Hakkında BKK Yayımlandı! 18.05.2018 tarihli 2018/11750 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu karar ile ...

Devamı
2018/37 – 7143 Sayılı Torba Kanun Yürürlüğe Girdi!

  Sirküler: 2018-SR-1758 Konu: 7143 Sayılı Torba Kanun Yürürlüğe Girdi! Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Kanun ile getirilen hükümler aşağıda bölümlerine göre özetlenmiş ...

Devamı
2018/36 – Akaryakıt Fiyatları Sabitlendi!

  Sirküler: 2018-SR-1757 Konu: Akaryakıt Fiyatları Sabitlendi! 17/05/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi tutarlarının, uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı ...

Devamı
2018/35 – İhraç Kayıtlı Teslimlerde Ek Süre Getirildi!

  Sirküler: 2018-SR-1756 Konu: İhraç Kayıtlı Teslimlerde Ek Süre Getirildi! 12.05.2018 tarihli ve 30419 sayılı Resmi Gazete’de Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4) yayımlandı. Buna göre; 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve ...

Devamı
2018/34 – Vergi Kanunlarında Yapılan Son Değişiklikler

  Sirküler: 2018-SR-1754 Konu: Vergi Kanunlarında Yapılan Son Değişiklikler 5/5/2018 tarihli ve 30412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30/4/2018 tarihli 2018/11674 sayılı BKK ile; ● İşverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti olarak yapılan ödemelerin, her bir çocuk için aylık, asgarî ...

Devamı
2018/33 – Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde ‘Teslim’ Ve ‘Kdv’ Uygulamasında Yapılan Değişiklikler

  Sirküler: 2018-SR-1753 Konu: Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde ‘Teslim’ Ve ‘Kdv’ Uygulamasında Yapılan Değişiklikler KDVUGT(I/B-8) kapsamında Arsa Karşılığı İnşaat işlerinde iki farklı teslim söz konusudur: 1-Arsa sahibi tarafından müteahhide arsa teslimi 2-Yüklenici tarafından arsaya karşılık ...

Devamı
2018/32 – 7104 sayılı Torba Kanun İle Gümrüksüz Satış Mağazalarındaki Satışlar İhracat Olarak Kabul Edildi!

  Sirküler: 2018-SR-1751 Konu: Gümrüksüz Satış Mağazalarındaki Satışlar İhracat Olarak Kabul Edildi! Bilindiği gibi KDV Kanunu’nun 32. maddesine göre ve aynı Kanunun 11/1-a maddesi kapsamında, vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen Katma Değer Vergisi, ...

Devamı
2018/31 – Kurumlar Vergisi Beyanname Süresi Uzatıldı!

  Sirküler: 2018-SR-1750 Konu: Kurumlar Vergisi Beyanname Süresi Uzatıldı! Maliye Bakanlığına iletilen talepler doğrultusunda; → 2017 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri → Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 30 Nisan 2018 günü sonuna kadar oluşturulması ve ...

Devamı