Sirküler

  1. Anasayfa
  2. Sirküler2018/11 – Vergi Müfettişleri, Kısmi Bölünen Mükellefleri Geriye Dönük Vergi İncelemesi Kapsamına Aldı!

Sirküler: 2017-SR-1727 Konu: Vergi Müfettişleri, Kısmi Bölünen Mükellefleri Geriye Dönük Vergi İncelemesi Kapsamına Aldı! Maliye Bakanlığına bağlı Vergi Müfettişleri geriye dönük olarak Kısmi Bölünme gerçekleştiren mükellefleri vergi incelemesi kapsamına aldı. Son zamanlarda, mükelleflere neden bölündün, bu ...

Devamı
2018/10 – 7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Sirküler: 2017-SR-1726 Konu: 7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun MADDE 2- 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 223 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Defterler anonim ve limited şirketler ile ...

Devamı
2018/9 – İşe Başlama, Bırakma, Adres Değişikliği ve Daha Birçok İşlem Artık Vergi Dairesine Gitmeden de Yapılabilecek!

Sirküler: 2017-SR-1725 Konu: İşe Başlama, Bırakma, Adres Değişikliği ve Daha Birçok İşlem Artık Vergi Dairesine Gitmeden de Yapılabilecek! AMAÇ VE KAPSAM Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan hizmetlerden kişilerin elektronik ortamda yararlanabilmesi; vergisel yükümlülüklerin mükelleflerce kolay ve ...

Devamı
2018/8 – Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

Sirküler: 2017-SR-1724 Konu: Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Çok zor durum halinin tespitinde kullanılacak kriterler MADDE 1-(1) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden, maddeden yararlanacak ticari, ...

Devamı
2018/7 – Bölgesel Yatırım Teşviklerinde Değişiklik Hakkında

Sirküler: 2018-SR-1723 Konu: Bölgesel Yatırım Teşviklerinde Değişiklik Hakkında 22.02.2018 tarih ve 30340 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/11297 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda EK-2B Başlığı 11.Dipnotu Değiştirilmiştir. Söz konusu karara göre; Birden fazla ...

Devamı
2018/6 – Gerçek Kişilere T.C. Kimlik No ile e-Borcu Yoktur Yazısı ve Mükellefiyet Belgesi Verilmeye Başlandı!

Sirküler: 2018-SR-1722 Konu: Gerçek Kişilere T.C. Kimlik No ile e-Borcu Yoktur Yazısı ve Mükellefiyet Belgesi Verilmeye Başlandı! Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, mükelleflere daha kaliteli hizmet sunmak ve günümüz ihtiyaç ile taleplerini karşılayabilmek adına çalışmalar devam etmekte olup, yeni bir hizmet olarak ...

Devamı
2018/5 – ÖTV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik!

Sirküler: 2018-SR-1721 Konu: ÖTV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik! Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Seri No:2) 15.02.2018 tarihli 30333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Buna göre; Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel ...

Devamı
2018/4 – Bakanlar Kurulu’nca Belirlenen İllerde İlave Altı Puanlık SGK İndirimi

Sirküler: 2018-SR-1720 Konu: Bakanlar Kurulu’nca Belirlenen İllerde İlave Altı Puanlık SGK İndirimi İlave Altı Puanlık İndirim Kapsamında 30/5/2013 tarihli, 2013/4966 sayılı kararnamenin ekli (I) ve (II) sayılı listelerinde belirtilen illerde faaliyet gösteren işyerlerinin indirimden yararlanma süresinin uzatılmasına ...

Devamı
2018/3 – 2017 Yılı Değerleme Kurları

Sirküler: 2018-SR-1719 Konu: Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2017 Yılı İçin Değerleneceği Kurlar Açıklandı  Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2017 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurların ...

Devamı
2018/2 – 2018 Yılı Harcırah Tutarları

Sirküler: 2018-SR-1718 Konu: 01.01.2018 – 30.06.2018 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurtiçi Harcırah Tutarları 31 Aralık 2017 tarihli ve 30287(Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere eki (H) ...

Devamı
2018/1 – 2018 Yılı Serbest Muhasebecilik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

Sirküler: 2018-SR- 1717 Konu: 2018 Yılı Serbest Muhasebecilik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi 2018 Yılı Serbest Muhasebecilik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ...

Devamı
2017/72 – %5 oranında Vergi İndirimi Uygulaması Başladı

Sirküler: 2017-SR- 1716 Konu: %5 oranında Vergi İndirimi Uygulaması Başladı 23/12/2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmi Gazete’de yer alan gelir vergisi genel tebliğine göre, 1 Ocak 2018’den itibaren ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlarla, kurumlar vergisi mükellefleri (finans ve ...

Devamı