Sirküler

  1. Anasayfa
  2. Sirküler2018/28 – Tam İstisna Kapsamındaki Teslim ve Hizmetlerin Kapsamı Genişletildi!

  Sirküler: 2018-SR-1747 Konu: Tam İstisna Kapsamındaki Teslim ve Hizmetlerin Kapsamı Genişletildi! Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Araçlar, kıymetli maden ve petrol aramaları ile ulusal güvenlik harcamaları ve yatırımlarda istisna” başlıklı 13 üncü maddesinde yapılan değişiklikle aşağıda belirtilen teslim ve ...

Devamı
2018/27 – Artık 10 Kişiden Az İşçi Çalıştıran İşverenler de Eksik Gün (Ek-10) Bildirimi Vermeyeceklerdir!

  Sirküler: 2018-SR-1746 Konu: Artık 10 Kişiden Az İşçi Çalıştıran İşverenler de Eksik Gün (Ek-10) Bildirimi Vermeyeceklerdir! Bilindiği üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86 ncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları, 7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve ...

Devamı
2018/26 – Şirket Kuruluş Sözleşmesi Ticaret Sicili Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır!

  Sirküler: 2018-SR-1745 Konu: Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ   6/12/2016 tarihli ve 29910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında ...

Devamı
2018/25 – E-İhracat Faturasında Navlun ve Sigorta Kalemlerinin Bildirimi

  Sirküler: 2018-SR-1744 Konu: E-İhracat Faturasında Navlun Ve Sigorta Kalemlerinin Bildirimi   02/04/2018 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanıp yayınlanan ve aynı tarihte Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından da duyurulan İhracat İşlemlerinde E-Fatura Uygulamasında Gümrük Çıkış ...

Devamı
2018/24 – Değerli Kağıtlar ve Harçlar Tahsilatı Hakkında

  Sirküler: 2018-SR-1743 Konu: Değerli Kağıtlar ve Harçlar Tahsilatı Hakkında →T.C. Kimlik Kartı Bedeli, →Pasaport Harcı, →Pasaport Değerli Kağıt Bedeli, →Sürücü Belgesi Harcı Ve Sürücü Belgesi Değerli Kağıt Bedeli Tahsilatları; Gelir İdaresi Başkanlığına ait https://ivd.gib.gov.tr internet adresi ...

Devamı
2018/23 – 7104 Sayılı KDV Kanunun Getirdiği Yenilikler!

  Sirküler: 2018-SR-1739 Konu: 7104 Sayılı KDV Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE ‘TESLİM’ VE ‘KDV’ UYGULAMASI 7104 sayılı Kanun’un 1 inci maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Teslim” ...

Devamı
2018/22 – 2018 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı!

  Sirküler: 2018-SR-1738 Konu: 2018 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Maliye Bakanlığı’nca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından ...

Devamı
2018/21 – Yıllık İşletme Cetvelinin Bildirim Süresi Hakkında

  Sirküler: 2018-SR-1737 Konu: Yıllık İşletme Cetvelinin Bildirim Süresi Hakkında Sanayi sicil belgesi olan işletmeler, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5. maddesi gereği bir önceki yıla ait bilgileri içeren Yıllık İşletme Cetvellerini her yılın ilk dört ayı içerisinde, bildirim mecburiyetleri bulunmaktadır. ...

Devamı
2018/20 – Geriye Dönük Yararlanılacak SGK Teşviklerinde Son Gün 31 Mayıs!

  Sirküler: 2018-SR-1736 Konu: Geriye Dönük SGK Teşviklerinin Talep Edilebilmesi Hakkında Bilindiği üzere; 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılması hakkında Kanun 27.03.2018 tarihinde 2. Mükerrer 30373 sayılı Remi Gazetede yayınlanmıştır. Bu yasanın 70 inci ...

Devamı
2018/19 – 7103 Sayılı Torba Kanun Yayımlandı!

  Sirküler: 2018-SR-1735 Konu: 7103 Sayılı Torba Kanun İle Yapılan Değişiklikler! 7103 Sayılı “Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile yapılan yeni düzenlemeler bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. 27 Mart 2018 tarihli ve 30373 sayılı 2’nci ...

Devamı
2018/18 – Şubat Ayına İlişkin Serbest Meslek Defter Beyan Süresi Uzatıldı!

  Sirküler: 2018-SR-1734 Konu: Şubat Ayına İlişkin Serbest Meslek Defter Beyan Süresi Uzatıldı! Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilen talepler doğrultusunda; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak, serbest meslek erbabı (işletme ya da bilanço esasına göre de defter ...

Devamı
2018/17 – Gelir Vergisi Beyan Süresi 2 Nisan 2018 Tarihine Kadar Uzatıldı!

  Sirküler: 2018-SR-1733 Konu: Gelir Vergisi Beyan Süresi 2 Nisan 2018 Tarihine Kadar Uzatıldı!   Maliye Bakanlığına iletilen talepler doğrultusunda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 2017 takvim yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresinin uzatılması bu ...

Devamı