Sirküler

  1. Anasayfa
  2. Sirküler2020/23 – 2019 Gelir Vergisi Beyanname Dönemi İçin Son Gün 31 Mart 2020!

Sirküler: 2020-SR-1903 Konu: 2019 Gelir Vergisi Beyanname Dönemi İçin Son Gün 31 Mart 2020! 2019 yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamesi 1-31 Mart 2020 tarihleri arasında verilecektir. Hesaplanan vergi iki eşit taksitle ödenebilmekte olup; ilk taksitinin 31 Mart 2020’ye kadar, ikinci taksitinin ise (31 Temmuz 2020 resmi ...

Devamı
2020/22 – ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Hk.

Sirküler: 2020-SR-1902 Konu: ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Hk. 03 Mart 2020 tarihli ve 31057 sayılı Resmi Gazete’de “Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)” yayımlandı. Yayımlanan bu tebliğ ile polipropilen üretim ...

Devamı
2020/21 – ÖTV, KDV ve Tahsilat Genel Tebliğinde, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Hk.

Sirküler: 2020-SR-1901 Konu: ÖTV, KDV ve Tahsilat Genel Tebliğinde, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Hk. 03 Mart 2020 tarihli, 31057 Sayılı Resmi Gazete ile ÖTV, KDV ve Tahsilat Genel Tebliğlerinde, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı kararda değişiklik yapılmıştır. ...

Devamı
2020/20 – GEKAP (Geri Kazanım Katılım Payı) Beyannamesi 30 Mart 2020 Tarihine Uzatıldı!

Sirküler: 2020-SR-1900 Konu: GEKAP (Geri Kazanım Katılım Payı) Beyannamesi 30 Mart 2020 Tarihine Uzatıldı! Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 28 Şubat 2020 tarihli ve 124 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 02 Mart 2020 günü sonuna kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Geri Kazanım Katılım Payı ...

Devamı
2020/19 – GEKAP (Geri Kazanım Katılım Payı) Beyannamesi Vermeyi Unutmayın!

Sirküler: 2020-SR-1899 Konu: GEKAP (Geri Kazanım Katılım Payı) Beyannamesi Vermeyi Unutmayın! 07.02.2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” yayınlanmıştır. 04 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazete’de ...

Devamı
2020/18 – Vergide “Kanun Yolundan Vazgeçme” Dönemi Başladı!

Sirküler: 2020-SR-1898 Konu: Vergide “Kanun Yolundan Vazgeçme” Dönemi Başladı! 20 Şubat 2020 Tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazete’de  kanun yolundan vazgeçme seçeneğine ilişkin “517 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” yayımlandı. 07.12.2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7194 sayılı Dijital ...

Devamı
2020/17 – Değerli Konut Vergisi Uygulaması 2021 Yılına Ertelendi!

Sirküler: 2020-SR-1897 Konu: Değerli Konut Vergisi Uygulaması 2021 Yılına Ertelendi! 20 Şubat 2020 Tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7221 Sayılı Kanun’un 17, 18 ve 19 maddeleri ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 43, 44 ve Geçici 24’üncü maddelerinde düzenleme yapılmıştır. Değerli konut vergisi ...

Devamı
2020/16 – Katma Değer Vergi Uygulama Tebliğinde Değişiklik

Sirküler: 2020-SR-1897 Konu: Katma Değer Vergi Uygulama Tebliğinde Değişiklik 14.02.2020 tarih 31039 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:30) ile; – Kamu özel iş birliği modeli ile yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin işletme ...

Devamı
2020/15 – Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi Uygulaması 01.03.2020 Tarihine Ertelendi!

Sirküler: 2020-SR-1896 Konu: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi Uygulaması 01.03.2020 Tarihine Ertelendi! 09 Şubat 2020 tarihli ve 31034 sayılı Resmi Gazete’de “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 7)” ...

Devamı
2020/14 – Geri Kazanım Katılım Payı Tebliğinde Değişiklik!

Sirküler: 2020-SR-1895 Konu: Geri Kazanım Katılım Payı Tebliğinde Değişiklik! 05 Şubat 2020 Tarihli ve 31030 Sayılı Resmi Gazete’de “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)” yayımlandı ve bu tebliğ ile yapılan değişikliklerden öne ...

Devamı
2020/13 – 2019 Yıl Sonu Değerlemesinde Esas Alınacak Döviz Kurları Hakkında

Sirküler: 2020-SR-1894 Konu: 2019 Yıl Sonu Değerlemesinde Esas Alınacak Döviz Kurları Hk. Geçici vergi dönem sonlarında yapılacak döviz değerlemelerinde; Resmi Gazete’de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan T.C. Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınmaktadır. (217 Seri No’lu Gelir ...

Devamı
2020/12 – İkinci El Taşınmaz Ticareti İle Uğraşanlarda KDV

Sirküler: 2020-SR-1893 Konu: İkinci El Taşınmaz Ticareti İle Uğraşanlarda KDV 3065 sayılı Kanunun 7104 sayılı Kanunla değişik (23/f) maddesine göre, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar ...

Devamı