Sirküler

  1. Anasayfa
  2. Sirküler2020/11 – Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenleme Kılavuzu Hk.

Sirküler: 2020-SR-1892 Konu: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenleme Kılavuzu Hk. Bilindiği üzere 18.02.2017 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 1 seri no.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğiyle, muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek alınması uygulaması başlatılmıştır. ...

Devamı
2020/10 – Vergisiz (Kısmi) Bölünme Hk.

Sirküler: 2020-SR-1890 Konu: Vergisiz (Kısmi) Bölünme Hk. İSTİSNA HÜKÜMLERİ Kısmi bölünme yoluyla yapılacak devirler; Kurumlar vergi kanunun 20/3’üncü maddesi gereğince Kurumlar Vergisinden, Katma değer vergisi kanunun 17/4-c bendi uyarınca Katma Değer Vergisinden, Damga Vergisi Kanununun istisna edilen kağıtları ...

Devamı
2020/9 – E-Defter Beratları Yükleme Aylık ve Üç Aylık Seçiminde Son Tarih 31 Ocak 2020

Sirküler: 2020-SR-1889 Konu: E-Defter Beratları Yükleme Aylık ve Üç Aylık Seçiminde Son Tarih 31 Ocak 2020 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde değişiklik yapan 3 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliğin “4.3.4” bölümünde aylık ...

Devamı
2020/8 – Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanname Birleşmesine Hazır Mısınız?

Sirküler: 2020-SR-1888 Konu: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanname Birleşmesine Hazır Mısınız? MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ 1. Verilme Zamanı; Vergi kesintileri ile prim ve hizmetin ait olduğu ayı takip eden ayın 23’üncü günü akşamı saat 23.59’a kadar elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir. 2. ...

Devamı
2020/7 – Ocak Ayı İçinde Kapanış Ve Ara (Devam) Tasdiki Yapılacak Defterler Hk.

Sirküler: 2020-SR-1887 Konu: Ocak Ayı İçinde Kapanış Ve Ara (Devam) Tasdiki Yapılacak Defterler Hk. OCAK AYI İÇİNDE KAPANIŞ TASDİKİ YAPILACAK DEFTERLER Anonim Şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve kooperatifler: Anonim şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile kooperatiflerin ...

Devamı
2020/6 –  E-Arşiv Faturası Düzenliyorsan Yazar Kasaya İhtiyacın Olmayacak!

Sirküler: 2020-SR-1886 Konu: E-Arşiv Faturası Düzenliyorsan Yazar Kasaya İhtiyacın Olmayacak! Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden yararlanan mükelleflerce, vergiler dahil toplam satış tutarı 500 TL’ye kadar olan perakende mal ve hizmet satışlarına ait düzenlenen e-Arşiv Faturalar perakende satış ...

Devamı
2020/5 – Hisse Senetlerindeki İstisnalar Hakkında!

Sirküler: 2020-SR-1885 Konu: Hisse Senetlerindeki İstisnalar Hakkında! Gerçek Kişilerde İstisna Limited Şirketlere Ait Paylar Anonim Şirketlere Ait Paylar     Hisse senedi ya da ilmühaber çıkartılamadığı için, limited şirket hissesi ne zaman satılırsa satılsın, bundan doğan kazanç  “değer artışı kazancı” ...

Devamı
2020/4 – Kuyumcularda Fatura Düzenleme Sınırı 4.200 TL Oldu!

Sirküler: 2020-SR-1884 Konu: Kuyumcularda Fatura Düzenleme Sınırı 4.200 TL Oldu! Kimlerin hangi durumda ve hangi tutarın üzerinde fatura kullanma mecburiyetinde olduğu hususu ile fatura düzenleme sınırı Vergi Usul Kanununun 232. Maddesinde düzenlenmiştir. Fatura düzenleme sınırına ilişkin parasal limit her yıl yeniden ...

Devamı
2020/3 – Mobilyada KDV Oranı Yüzde 8’e İndi!

Sirküler: 2020-SR-1883 Konu: Mobilyada KDV Oranı Yüzde 8’e İndi! 2 Ocak 2020 tarihli ve 30996 sayılı (1. Mükerrer) Resmi Gazete’de “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1994)” yayımlandı. Söz konusu Karar ile KDV ...

Devamı
2020/2 – 5.000/30.000 TL ve üzeri Düzenlenecek e-Arşiv Faturalar Hakkında Duyuru!

Sirküler: 2020-SR-1882 Konu: 5.000/30.000 TL ve üzeri Düzenlenecek e-Arşiv Faturalar Hakkında Duyuru! Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 02.01.2020 tarihinde yayımlanan duyuru ile e-Arşiv uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce Başkanlık e-belge portalı üzerinden düzenlenecek 5.000/30.000 TL ve üzeri e-Arşiv Faturalar ...

Devamı
2020/1 – İhracat Bedellerinin Türk Lirasına Çevrilme Zorunluluğu Kaldırıldı!

Sirküler: 2020-SR-1881 Konu: İhracat Bedellerinin Türk Lirasına Çevrilme Zorunluluğu Kaldırıldı! 2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ ile 04/09/2018 tarihinden itibaren altı ay süre ile ihracat bedellerinin 180 gün içerisinde Türkiye’ye getirilme ve % 80’nın ...

Devamı
2019/71 – Varlık Barışı ve İmalat Sanayii Yatırımlarına Sağlanan İlave Teşviklerin Uygulama Süreleri Uzatılmıştır!

Sirküler: 2019-SR-1880 Konu: Varlık Barışı ve İmalat Sanayii Yatırımlarına Sağlanan İlave Teşviklerin Uygulama Süreleri Uzatılmıştır! 30 Aralık 2019 tarihli ve 30994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1948 sayılı Karar ile varlık barışına ilişkin süreler ve 1950 sayılı Karar ile imalat sanayii ...

Devamı