Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı!

 1. Anasayfa
 2. Haberler
 3. Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı!

Bilindiği üzere, 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun ek 11 inci maddesine göre, Çevre Kanunu’na ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetler için ödenecek geri kazanım bedelinin elektronik ortamda beyan edilmesi zorunluluğu getirilmişti. Yayımlanan Tebliğ ile Hazine ve Maliye Bakanlığı söz konusu beyannameye ilişkin düzenlemeler yapmış olup yapılan düzenlemeler kısaca aşağıdaki gibidir:

 1. 1. Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya olmasın tüm satış noktaları Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar.
 2. Beyan dönemleri aşağıdaki gibidir:
 3. a)  Kurumlar vergisi mükellefleri için aylık,
 4. b)  Diğerleri için üç aylık.
 5. Beyan Zamanı: Plastik poşetin satışının yapıldığı beyan dönemini takip eden ayın 24 üncü günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir. Beyanname üzerine tahakkuk eden  katılım payı beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar ödenebilecektir.
 6. 4. Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde plastik poşet satışı yapmamış olsalar dahi Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlüdürler. Bu durumda beyannamenin “Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek gönderilmesi gerekmektedir.
 7. 5. Faaliyetleri sırasında hiçbir şekilde plastik poşet kullanmayan veya münhasıran kağıt, karton, tekstil gibi plastikten farklı bir malzemeden imal edilmiş poşet kullanan satış noktaları Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi
 8. 6. Geçiş Dönemi UygulamasıÇevre Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükmü gereğince 2019 yılının Ocak ve Şubat ayında satılan plastik poşetlere ilişkin Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi 24/04/2019 tarihine kadar verilecek ve 30/04/2019 tarihine kadar ödenecektir.

24/04/2019 tarihine kadar beyan edilmesi gereken Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinde Ocak, Şubat ve Mart aylarına ilişkin geri kazanım katılım paylarının ayrı ayrı bildirilmesi gerektiğinden Ocak ayı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilmiş olan beyanların da bu Tebliğ hükümlerine göre verilecek beyannameye dahil edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda 24/04/2019 tarihine kadar beyan edilecek Ocak ayına ait katılım payları da vergi dairelerine veya vergi tahsilatına yetkili bankalara ödenebilecektir.

Tebliğde ayrıca, “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini elektronik ortamda göndermek üzere aracılık yetkisi verilen gerçek ve tüzel kişiler”, “Süresinde beyan edilip ödenmeyen geri kazanım katılım payının tahsili”, “Ceza uygulaması” vs. gibi konular hakkında da açıklamalar yapılmıştır.

Tebliğ yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Tebliğin tamamı için TIKLAYINIZ.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Saygılarımızla;

VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.