Hukuk Danışmanlığı Hizmetleri

  1. Anasayfa
  2. Hizmetlerimiz
  3. Hukuk Danışmanlığı Hizmetleri

Vergi hukuku başta olmak üzere Türk Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, Yabancı Sermaye Hukuku, Rekabet Hukuku, Bankacılık Hukuku ve Elektronik Ticaret Hukuku alanında danışmanlık hizmetleri sunmak amaçlanmaktadır. Bu amaçla temel olarak verilecek hizmetler aşağıda sıralanmıştır.

Vergi Hukuku, Vergi İcra Hukuku

Danışmanlığımız altında vergi davası açılması ve dava sürecinin takibi

Şirketler Hukuku

Uluslararası Hukuk

İş Hukuku

Ticaret Hukuku

Şirket devir ve birleşme işlemleri

Şirket tasfiye işlemleri

Şirket kuruluş hizmetleri

Şirket bölünme ve hisse değişim işlemleri

Şirket nevi değişikliği işlemleri

Genel kurul, sermaye artırımı ve sermaye azaltımı işlemleri

Şirket ana sözleşme tadili

Uzlaşma ve uyuşmazlık

Gayrimenkul alımlarında hukuk ve vergi danışmanlığı

Denetçilik, bilirkişilik, kayyumluk ve hakemlik

Şirket satın alınması ve hisse devir işlemleri danışmanlığı

Sözleşme incelenmesi ve kaleme alınması