Hukuk Danışmanlığı Hizmetleri

  1. Anasayfa
  2. Hizmetlerimiz
  3. Hukuk Danışmanlığı Hizmetleri

 

ELA CENUDİOĞLU, İlkokul ve ortaokul eğitimini Hatay’ın Antakya ilçesinde tamamlamıştır. Liseyi Robert Kolej’de okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 2008 yılında tamamlamıştır. Galatasaray Üniversitesi’nde Ekonomi Hukuku ve Lüksemburg Üniversitesi’nde Bankacılık ve Finans Hukuku olmak üzere iki LL.M. derecesi bulunmaktadır. 2009 yılından beri İstanbul Barosu’na kayıtlı avukattır. İleri seviyede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Stajını Dentons Hukuk Bürosu’nun İstanbul ofisinde tamamladıktan sonra Cailliau & Çolakel Hukuk Bürosu’nda avukat olarak çalışmıştır. Ela Cenudioğlu on yıllık avukatlık kariyerinde, yerli ve yabancı girişimlerin ve ortaklıkların kurulması ve yeniden yapılandırılması süreçlerinde destek vermiştir. Ayrıca ticaret ve şirketler hukuku, medeni hukuk ve borçlar hukuku, idare hukuku ve iş hukuku konularında hukuki danışmanlık, temsil hizmetleri vermiştir.

Ticaret hukuku alanında çeşitli çokuluslu şirketlere projeleri, uyuşmazlıkları ile Türkiye ve yurtdışındaki yatırımları ile ilgili olarak danışmanlık hizmeti vermiştir. Bankacılık ve Finans hukuku alanında Lüksemburg Bankalar Birliği’ndeki çalışması esnasında finansal yatırımlar, fon mevzuatı ve bankacılık hukuku ile ilgili deneyim kazanmıştır.

Türkiye’de kitlesel fonlama ve peer to peer lending konularıyla ilgili de çalışmalar yapmaktadır. Kendisi Kitlesel Fonlama Derneği’nin kurucu kadrosundadır. Ayrıca ticari uyuşmazlıklarda arabulucu olarak faaliyet göstermektedir.

HİZMETLERİMİZ

Vergi hukuku başta olmak üzere Türk Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, Yabancı Sermaye Hukuku, Rekabet Hukuku, Bankacılık Hukuku ve Elektronik Ticaret Hukuku alanında danışmanlık hizmetleri sunmak amaçlanmaktadır. Bu amaçla temel olarak verilecek hizmetler aşağıda sıralanmıştır.

Vergi Hukuku, Vergi İcra Hukuku

Danışmanlığımız altında vergi davası açılması ve dava sürecinin takibi

Şirketler Hukuku

Uluslararası Hukuk

İş Hukuku

Ticaret Hukuku

Şirket devir ve birleşme işlemleri

Şirket tasfiye işlemleri

Şirket kuruluş hizmetleri

Şirket bölünme ve hisse değişim işlemleri

Şirket nevi değişikliği işlemleri

Genel kurul, sermaye artırımı ve sermaye azaltımı işlemleri

Şirket ana sözleşme tadili

Uzlaşma ve uyuşmazlık

Gayrimenkul alımlarında hukuk ve vergi danışmanlığı

Denetçilik, bilirkişilik, kayyumluk ve hakemlik

Şirket satın alınması ve hisse devir işlemleri danışmanlığı

Sözleşme incelenmesi ve kaleme alınması