İç Kontrol Hizmetleri

  1. Anasayfa
  2. Hizmetlerimiz
  3. İç Kontrol Hizmetleri

• İç kontrol prosedürlerinin hazırlanması,

•Firmanın bütün süreçlerinin kontrol edilerek eksikliklerin tespiti ve revize edilmesi,

• İç kontrol prosedürlerinin uygulamaya geçirilmesi,

• İç kontrol prosedürlerinin uygulanmasına ilişkin denetimlerin yapılarak tesbit ve önerileri kapsayan raporların yönetime sunulması,

• İç kontrol konusunda personel eğitimlerinin verilmesi,