KDV İadeleri Hizmetleri

  1. Anasayfa
  2. Hizmetlerimiz
  3. KDV İadeleri Hizmetleri

• Katma değer vergisi iadesi alma olanağı bulunan mükelleflerin iade tutarlarının tespiti

• İade veya mahsuba ilişkin belge ve bilgilerin vergi idaresinin talep ettiği düzenlilikte hazırlanması

• Alt firma incelemeleri, karşıt incelemeler ve teyitlerin alınması

• Katma değer vergisi iade talebinin doğruluğunun tasdik edilmesi

• Tasdik raporunun mümkün olan en kısa sürede (firmamızda beyannamelerin vergi dairesine verilmesinden itibaren 30 günün altında rapor verme standardına ulaşılmıştır) verilmesi

• Şirketlerin KDV iade ve mahsup işlemleri ile ilgili olarak karşılan sorunların çözülmesi

• KDV’nin iade ve/veya mahsup işlemlerinin rapora bağlanması

• İhracat İşlemlerinden Doğan KDV İadeleri

• Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Yapılan Teslimler

• İhraç Kaydıyla Yapılan Teslimler

• Araçlar ve Teşvik Belgeleri Yatırımlara İlişkin İade Talepleri

• Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıma Araçlarına İlişkin İstisna ile Liman ve Hava Meydanlarında yapılan Hizmetlerden Doğan KDV İadeleri

• Yatırım Teşvik Belgeli Teçhizat Teslimlerinden Doğan KDV İadeleri

• Uluslararası Taşımacılık İstisnasından Doğan KDV İadeleri

• Uluslararası Anlaşmalar Gereğince Vergi Muafiyeti Tanınan Uluslararası Kuruluşlara ve Bunların Mensuplarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerden Doğan KDV iadeleri

• Hurda Metal Teslimi yapanların KDV İadeleri

• İndirimli Orana Tabi Mal ve Hizmet İfalarına İlişkin KDV İadeleri

• Diğer iade hakkı doğuran işlemler