Özel Amaçlı Raporlama Hizmetleri

  1. Anasayfa
  2. Hizmetlerimiz
  3. Özel Amaçlı Raporlama Hizmetleri

• Kredilere ilişkin tespit işlemleri (Bankalar Kanunu’na göre)

• Organize sanayi bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi

• Öz kaynakların tespiti ve iç kaynakların sermayeye ilavesine ilişkin raporlar

• SGK ilişiksizlik belgesi için yapılan incelemeye ait raporlar

• Radyo ve televizyonların kuruluş ve yayınları hakkında kanun uyarınca radyo ve televizyon üst kurulu paylarının ödenmesi işlemleri