YMM Hizmetleri

  1. Anasayfa
  2. Hizmetlerimiz
  3. YMM Hizmetleri

 

Dolaysız Vergiler

Kurumlar Vergisi

• Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimler

• Gelir Vergisi

• Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimler

 

Dolaylı Vergiler

Katma Değer Vergisi

• İade hakkı doğuran işlem ve belgeler

• İhracat istisnasından kaynaklanan

• İndirimli orandan kaynaklanan

• Dahilde İşleme İzin Belgesine göre yapılan KDV tecil- terkin işlemleri tasdiki

• Gümrük Beyanname tasdiki (Tam tasdik sözleşmesine bağlı olarak)

 

Özel Tüketim Vergisi

• Özel Tüketim Vergisi sıfırlanmamış deniz yakıtı tasdik raporu

• Özel Tüketim Vergisi üretim tecil-terkin raporu

• Özel Tüketim Vergisi iade ve mahsup işlemleri

• Biyoetanol üretim tasdik raporu

• Harmanlayıcılara ait biyoetanollü benzin faaliyet tasdik raporu

• İhraç malı taşıyan araçlara motorin teslimlerinde özel tüketim vergisi istisnasına ilişkin faaliyet tasdik raporu

 

Mali Mevzuatta Yer Alan Teşvik İndirim Ve İstisnalar

• Yatırım indirimi

• Eğitim, spor ve sağlık yatırımlarından elde edilen kazanç istisnası

• Dernek, Tesis, Vakıf ve Kooperatiflere muafiyet tanınması

• Türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumunca yapılan Ar-Ge yardımları destekleme işlemleri

• Gelir ve Kurumlar Vergisi indirimi tasdik raporu (Olağanüstü hal)

 

Özel Amaçlı Raporlar

• Kredilere ilişkin tespit işlemleri (Bankalar Kanunu’na göre)

• Organize sanayi bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi

• Öz kaynakların sermayeye ilavesine ilişkin raporlar

• SSK ilişiksizlik belgesi için yapılan incelemeye ait rapor

• 3984 Sayılı radyo ve televizyonların kuruluş ve yayınları hakkında kanun uyarınca radyo ve televizyon üst kurulu paylarının ödenmesi işlemleri