Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri

  1. Anasayfa
  2. Hizmetlerimiz
  3. Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri

• Yönetim kurulu organizasyon yapısını oluşturmak

• Yönetim Kurulu’nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kurulu’na sunmak ve raporlamak

• Yönetim kurulu raporlama sistemini oluşturmak

• Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamalarını belirlemek ve bunların gözetimini yapmak

• Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerileri sunmak, Şirketlerin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak bunları belirlemek

• Şirket performansını artırıcı yönetim uygulamalarının hayata geçirilmesi, Şirketlerin oluşturduğu veya oluşturacağı sistem ve süreçlerin gözden geçirilerek değerlendirilmesi konularında Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunmak

• Kurumsal stratejik hedeflerin belirlenmesi sağlamak

• İcra Kurulunu oluşturmak ve hedef odaklı bir yapıya kavuşturmak, buna uygun olarak görev ve sorumlulukları belirlemek