Kambiyo İşlemlerindeki BSMV ve Mevduat Faizlerinden Alınan Tevkifat Oranlarında İndirim!

  1. Anasayfa
  2. Haberler
  3. Kambiyo İşlemlerindeki BSMV ve Mevduat Faizlerinden Alınan Tevkifat Oranlarında İndirim!

BSMV Oranlarında İndirim:

            30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3031 Sayılı Karar ile kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) oranı 30.09.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere binde 2’ye düşürüldü.

24.05.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2568 Sayılı Karar ile kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken BSMV oranı 24.05.2020 tarihinden itibaren binde 2’den yüzde 1’e çıkarılmıştı.

Bu durumda; döviz satış ve fiziki olmayan altın satış işlemlerinde (bankalar nezdinde açılan altın mevduat ya da yatırım hesapları) satış bedeli üzerinden binde 2 oranında BSMV uygulanacaktır.

Ayrıca, aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde ise BSMV oranı satış tutarı üzerinden sıfır olarak uygulanacaktır:

  • Bankalar ile yetkili müesseselerinkendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,
  • Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılankambiyo satışları,
  • Döviz kredisinin ödenmesine yönelikolarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,
  • Sanayi sicil belgesini haiz işletmelereyapılan kambiyo satışları,
  • İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılarayapılan kambiyo satışları,
  • Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilenfaaliyetlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo satışları.

 

            Mevduat Faizlerinde Uygulanan Tevkifat Oranlarında İndirim:

30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3032 Sayılı Karar ile mevduat faizleri ve katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarına uygulanacak tevkifat oranları, 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve 30/09/2020 ile 31/12/2020 tarihleri arasında (bu tarih dâhil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına aşağıda yer alan oranlar uygulanacaktır.

 

Mevcut oran 30/09/2020 – 31/12/2020 Arasında Geçerli Oran
Mevduat faizlerinden; Mevduat faizlerinden;
i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %15, i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,
ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %12, ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,
iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10, iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,
iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda % 0, iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,
Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından; Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;
i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %15, i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,
ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %12, ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,
iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10. iii)1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0.”

 

3031 Nolu Kararname Resmi Gazete duyurusu için TIKLAYINIZ.

3032 Nolu Kararname Resmi Gazete duyurusu için TIKLAYINIZ.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Saygılarımızla;

VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.