KDV İadenizin %50 sini 10 Gün İçerisinde Alabileceğinizi Biliyor musunuz?

  1. Anasayfa
  2. Haberler
  3. KDV İadenizin %50 sini 10 Gün İçerisinde Alabileceğinizi Biliyor musunuz?

Katma Değer Vergi Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Daire Tebliğ (Seri No:24), 20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği kriterlere uyum sağlayan mükelleflerin KDV iade işlemlerinde hız kazandırılıp, asgari bir standart ile uygulama birliğinin sağlanması amacıyla iadelerin ivedi bir şekilde sonuçlanması için köklü değişikliklere gidilmiştir.

Böylelikle;

Ocak 2019 dönemi ve sonrasındaki YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile talep edilen iadeler için;

Standart Talep Dilekçesi, YMM KDV iadesi Tasdik Raporu, İade Talebiyle ilgili aranan belgeler ibraz edilmek kaydıyla; KDV İade Risk Analizine tabi tutulan iade talebinin ‘’KDV İadesi ön kontrol raporuna göre,“KDV İadesi Ön Kontrol Raporu” na göre iade talebinin olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının %50’si KDV İadesi Ön Kontrol Raporunun oluşturulmasından itibaren 10 iş günü içinde mükellefe iade edilecektir.

Bu şartların sağlanabilmesi için mükelleflerin aşağıdaki kriterlere uyması gerekmektedir;

1-En az 24 dönem (vergilendirme dönemi 3 aylık olanlar için en az 8 dönem) KDV Beyannamesi vermiş olması,

2-Daha önce üç vergilendirme dönemine ilişkin iade talebinin sonuçlanmış olması

3-Kendisi, ortaklarının ve kanunu temsilcilerinin

-Özel Esaslara tabi olmaması

-Sahte Belge Düzenleme nedeniyle incelemeye sevk edilmemiş olması

-Riskli İade kapsamında incelemeye sevk edilmemiş olması

-Tebliğin (IV/A-6) bölümünün birinci paragrafının (IV) ayrımı ve üçüncü paragrafı kapsamında iade taleplerinin incelemeye sevk edilmemiş olması

HİS ve İTUS sahibi mükelleflerin bu uygulamadan yararlanması mümkündür ancak mükelleflerin KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna göre iade edilecek/edilen tutardan sonra kalan iade tutarına ilişkin olarak HİS (Hızlandırılmış İade Sistemi), İTUS (İndirimli teminat Uygulaması), ATUS (Artırımlı Teminat Uygulaması) ve teminat karşılığı iade uygulamalarından faydalanmaları mümkün olmayacaktır.

Resmi Gazete duyurusunun tamamı için TIKLAYINIZ.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Saygılarımızla;

VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.