Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı Uygulanan Yıllara İlişkin Zararların 2021-3. Dönem Geçici Vergi Dönemi İtibariyle %50’sine Kadar Olan Kısmının Kullanılabilmesi Hakkında

  1. Anasayfa
  2. Haberler
  3. Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı Uygulanan Yıllara İlişkin Zararların 2021-3. Dönem Geçici Vergi Dönemi İtibariyle %50’sine Kadar Olan Kısmının Kullanılabilmesi Hakkında

7326 Sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (ğ) bendine göre;

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların %50’si, 2021 ve izleyen yıllar kârlarından mahsup edilmez.

Bilgi edinilmesi rica olunur

Saygılarımızla; 

VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.