Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenleme Kılavuzu Hk.

  1. Anasayfa
  2. Haberler
  3. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenleme Kılavuzu Hk.

Bilindiği üzere 18.02.2017 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 1 seri no.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğiyle, muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek alınması uygulaması başlatılmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, 2020 Ocak ayından itibaren yürürlüğe giren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulaması ile ilgili düzenleme kılavuzları (1003A, 1003B, Mükellefiyet Tesisi, Dönem Değişikliği Bildirimi) ve sık sorulan sorular isimli dokümanları yayımlandı.

Kılavuz başlıkları ile içerikleri aşağıdaki gibidir:

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi düzenlemek için gerekli bilgilerin yer aldığı kılavuz (1003A):

https://ebeyanname.gib.gov.tr/muphb1.pdf

VUK-122/2020-1 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri kapsamında, ücret ödemeleri üzerinden yapılan vergi kesintilerine ilişkin bilgiler ile sigortalıların sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarını ayrı bir beyanname ile göndermek isteyenler için hazırlanan kılavuz (1003B):

https://ebeyanname.gib.gov.tr/muphb2.pdf

Gelir stopaj mükellefiyeti bulunmayanların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi göndermek amacıyla yeni açtıracağı mükellefiyet için düzenlenen kılavuz:

https://ebeyanname.gib.gov.tr/muphb3.pdf

Gelir stopaj mükellefiyetinde üç aylık dönemden aylık mükellefiyete geçmek isteyenler için kılavuz:

https://ebeyanname.gib.gov.tr/muphb4.pdf

Gelir İdaresi Başkanlığına iletilen sorular ve cevaplar:

https://ebeyanname.gib.gov.tr/muphb5.pdf

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Saygılarımızla;

VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.