Müjde!!! 2018 Yılına Ait Faturaların KDV lerini 2019 Yılında İndirim Konusu Yapabilmemizin Yolu Açıldı

  1. Anasayfa
  2. Haberler
  3. Müjde!!! 2018 Yılına Ait Faturaların KDV lerini 2019 Yılında İndirim Konusu Yapabilmemizin Yolu Açıldı

2019-SR-1817 Sayılı sirkülerimizde Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:23) taslağında “2018 takvim yılına ilişkin mal ve hizmet alımlarına ait belgelerin 2019 yılında ilgili defterlere kaydedilmek suretiyle indirim konusu yapılması mümkün değildir.” denmiştir.

15 Şubat 2019 Tarihli ve 30687 Sayılı Resmi Gazete’de KDV indirim ve iade uygulamasına ilişkin önemli açıklamaların yer aldığı “23 Seri No’lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yasalaştı.

Tebliğdeki ön önemli husus; taslak tebliğde 2019 yılında indirimine izin verilmeyen 2018 yılına ait olan faturaların 2019 yılında indirim konusu yapılmalarının yolu açılmıştır.

Resmi Gazete duyurusu için TIKLAYINIZ.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Saygılarımızla;

VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.