Ocak Ayı İçinde Kapanış Ve Ara (Devam) Tasdiki Yapılacak Defterler Hk.

  1. Anasayfa
  2. Haberler
  3. Ocak Ayı İçinde Kapanış Ve Ara (Devam) Tasdiki Yapılacak Defterler Hk.

 

OCAK AYI İÇİNDE KAPANIŞ TASDİKİ YAPILACAK DEFTERLER
Anonim Şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve kooperatifler: Anonim şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile kooperatiflerin tutmak zorunda oldukları Yönetim Kurulu Karar Defterlerinin kapanış tasdikleri izleyen hesap döneminin ilk ayı sonuna (31.01.2020 tarihine) kadar yapılması gerekir.
Limited Şirketler: Limited şirketler tarafından tutulmakta olan (tutulması zorunlu değil) Müdürler Kurulu Karar Defterinin kapanış tasdiki de izleyen yıl ilk ayın sonuna (31.01.2020 tarihine) kadar yapılması zorunludur.

 

ARA TASDİK (ONAY YENİLEME)
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir
Envanter Defteri
Damga Vergisi Defteri
Yönetim Kurulu Karar Defteri

 

  • Yukarıda belirtilen defterlerin yeterli yaprakları bulunması halinde yeni hesap döneminin ilk ayı (01/2020) içerisinde onay (ara tasdik) yenilemek suretiyle kullanılmaya devam edilebilir.
  • Pay defteri, genel kurul toplantı ve müzakere defterleri ise yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Saygılarımızla;

VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.